Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Gezond oud worden en langer thuis wonen: hoe voer je het gesprek?

Gepubliceerd op: 12-04-2021

Op welk moment beginnen ouderen na te denken over gezond oud worden en prettig blijven wonen? De praktijk wijst uit dat dat meestal te laat is. Mensen hebben de neiging de lastige onderwerpen vooruit te schuiven. En dit is er één van.

Een goed moment om het gesprek te voeren over gezond oud worden is bijvoorbeeld op het moment dat ouderen hun eerste Wmo-aanvraag doen. Of na een eerste valincident. Je kunt dan bespreken of de woning nog steeds geschikt is.

Tips voor het voeren van het gesprek

Er is niet één goede manier om het gesprek over gezond oud worden te voeren. Het blijft altijd maatwerk. Toch kunnen de volgende tips je wellicht helpen: 

  • Ga het gesprek open in. Geef niet direct je mening of advies. Stel open vragen. Luister, vat samen en vraag door.
  • Pols in het begin van het contact of iemand prettig woont in de huidige woning of vraag of men al eens heeft nagedacht over hoe te wonen in de (nabije) toekomst. In het begin gaat het voornamelijk om bewustwording en om te laten zien dat mensen voor het thema wonen bij jou terecht kunnen. 
  • Stel later wat specifiekere vragen zoals: Zou u alleen willen blijven wonen? Zou u samen met andere leeftijdsgenoten willen wonen? Wat mist u aan uw huidige woning of wijk? Heeft u al eens met naasten of anderen uit uw sociaal netwerk gesproken over wonen en wat uw wensen zijn? Bent u al ingeschreven voor de woonvorm die u aanspreekt of kan ik daarbij helpen? 
  • Noteer wat de acties zijn uit het gesprek en wie die opvolgt. Kom daar in een volgend gesprek op terug.
  • Haal uit elkaar wat er op korte en lange termijn moet/kan gebeuren. Breng zo orde in de vragen die mensen hebben.
  • Maak contact met andere hulpverleners (of organisaties) die de inwoner mogelijk verder kunnen helpen met zijn woonwensen. Verwijs niet zomaar door, maar zorg voor een warme overdracht. 
  • Realiseer je dat je een probleem niet alleen hoeft op te lossen, samenwerking helpt.

Deze tips komen uit de Wijkkrant van Vilans.

Wijkkrant over wonen

De vergrijzende samenleving zorgt voor uitdagingen. Denk aan de wens van mensen om zelfstandig oud te worden en te wonen in een passende thuisomgeving. In de Wijkkrant 2021 van Vilans lees je verhalen die inspireren om hier zelf mee aan de slag te gaan. 

Lees meer: https://www.vilans.nl/kennis/wijkkrant-langer-thuis-wonen