Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Adviezen drie groepen mantelzorgers

Gepubliceerd op: 28-02-2022

In de richtlijn mantelzorgondersteuning zijn drie specifieke groepen mantelzorgers in kaart gebracht. Deze groepen zijn:

 1. Mantelzorgers die 2 à 3 keer per week ondersteuning bieden.
 2. Mantelzorgers die dagelijks ondersteuning bieden (inwonend of buitenshuis). 
 3. Mantelzorgers die zelf ook tot de kwetsbare of risicogroep horen.

Hieronder lees je de adviezen per groep uit de richtlijn mantelzorgondersteuning:

1. Mantelzorgers die 2/3 keer per week ondersteunen

 • Bel de Mantelzorglijn (030-760 60 55) of De Luisterlijn (0900-0767) voor tips en adviezen en een luisterend oor.
 • Als er slechts één mantelzorger betrokken is, is het raadzaam om te kijken of de mantelzorg ook door meerdere mensen gedeeld kan worden. Zo is het langer vol te houden. 
 • Als dat niet lukt, kijk dan of iemand uit het lokale vrijwilligers netwerk misschien een rol op zich kan nemen. Kijk hiervoor op NLvoorElkaar.
 • Is vrijwillige of informele zorg niet meer toereikend, kijk dan of je via de gemeente hulp kan inschakelen op basis van de Wmo.
 • Als dit allemaal niet gaat vanwege coronabesmetting van de cliënt (of mantelzorger) meldt dit dan aan de huisarts.   

2. Groep mantelzorgers die dagelijks ondersteunt

 • Let erop dat de zorg op tijd kan worden opgeschaald als de mantelzorger het niet langer volhoudt. Benader de gemeente, die zal kijken welke Wmo-ondersteuning kan worden ingezet, binnen de maatregelen van het RIVM.
 • Als een cliënt meer medische en verpleegkundige zorg nodig heeft, kijkt de wijkverpleegkundige of huisarts wat nodig is.
 • Voor zowel mantelzorgers als cliënten geldt dat zij zelf op basis van hun zorgverzekering medische zorg of vervangende mantelzorg aan huis regelen. Dit kan ook via een PGB gefinancierd worden.
 • Mocht het niet meer lukken om thuis de juiste zorg en ondersteuning te bieden, dan besluit de huisarts om tijdelijk opvang buitenshuis te regelen. In de richtlijn lees je hoe dit in z’n werk gaat. 

3. Groep mantelzorgers die zelf ook tot de kwetsbare groep horen

 • Omdat dit géén duurzame situatie is, is het belangrijk dat de huisarts en de gemeente via het wijkteam en/of de zorgaanbieder een stevige vinger aan de pols houden en op tijd extra Wmo-ondersteuning inzetten of opschalen. 
 • Mocht het niet meer lukken om thuis de juiste zorg en ondersteuning te bieden, dan besluit de huisarts om tijdelijk opvang buitenshuis te regelen. In de richtlijn lees je hoe dit in z’n werk gaat.