Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Aanbevelingen valpreventie

Gepubliceerd op: 17-10-2022

Valincidenten zijn voor de individuele cliënt en de maatschappij nog steeds een groot probleem. Daarom doet de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2015 de volgende aanbevelingen:

  1. Valpreventie moet in alle zorgsectoren en op alle niveaus op de agenda blijven staan en ingebed zijn in een adequaat beleid.
  2. Primaire, secundaire en tertiaire valpreventie moeten zorgvuldig gebeuren, want het afdoen van een valpartij als een ongelukje betekent miskenning van een belangrijk probleem.
  3. Registratie en analyse van valincidenten zijn belangrijk voor het ontwikkelen van een beleid en het identificeren van knelpunten. Door vervolgmetingen ontstaat bovendien een goed verloop van de incidentie van vallen en van het effect van preventieve maatregelen op instellings-, afdelings- en cliëntniveau.
  4. Evaluatie van het valrisico bij opname of intake moet zoveel mogelijk multidisciplinair gebeuren, omdat valincidenten verschillende oorzaken kunnen hebben.
  5. Gekozen maatregelen moeten bij voorkeur deel uitmaken van een multidisciplinair behandelplan inclusief periodieke herhaling van valrisico-evaluatie. Bijscholing vormt daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Lees meer cijfers over vallen bij ouderen