Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

6 tips om dementie te herkennen bij niet-Westerse migranten

Gepubliceerd op: 26-04-2023

Dementie komt drie tot vier keer vaker voor bij oudere migranten dan autochtone ouderen. Klinisch geriater en onderzoeker Jos van Campen geeft tips om dementie te herkennen bij oudere migranten.

  1. Wees je bewust: ‘Bij niet-Westerse migranten komt dementie drie tot vier keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders. Vaak wordt de thuiszorg pas ingeroepen als de ouderen  al wat langer vergeetachtig zijn, en meer hulpbehoevend, omdat de mantelzorg eerst veel zorg op de schouders neemt. Het vaker voorkomen van dementie hangt onder meer samen met het frequenter optreden van comorbiditeit (er zijn meerdere chronische ziektes tegelijkertijd) dan bij in Nederland geboren ouderen. Door je bewust te zijn van de grote kans, ben je als wijkverpleegkundige meteen een stuk alerter.’
  2. Observeer: ‘Net als bij autochtone ouderen kun je dementie signaleren door hun gedrag goed te observeren. Is er een plotselinge verandering, of wordt de cliënt opeens achterdochtig? Heeft ze het idee dat ze steeds bestolen wordt, of dat mensen het slecht met haar voorhebben? Is de cliënt opeens apathisch, of juist agressief? De antwoorden op deze vragen kunnen duidelijkheid geven.’
  3. Vraag door: ‘Van de cliënt en familie kun je veel te weten komen over de conditie van de cliënt. Hierbij kun je vragen naar cultuurgerelateerde zaken, zoals: kan vader nog de weg naar de moskee vinden? Lukken alle rituelen rondom het bidden? Herkent  moeder haar kleinkinderen nog? Omdat er bij andere culturen een taboe op dementie kan rusten - het kan gezien worden als schande, of een soort straf van God - is het niet iets waarmee ze makkelijk naar buiten treden. Daarom zul je soms moeten doorvragen.’
  4. Schakel een collega in die dezelfde cultuur heeft: ‘Sommige ouderen praten makkelijker met mensen die dezelfde taal spreken en dezelfde achtergrond hebben. Let er wel op dat deze collega uit een andere sociale kring komt dan je cliënt, anders zal de familie er nog steeds beschaamd over kunnen zijn.’
  5. Wijs de cliënt en familie op de website van Alzheimer Nederland: ‘Hier staan informatieve video’s waarop mantelzorgers in hun eigen taal horen en zien hoe ze dementie kunnen herkennen bij hun naaste en wat ze kunnen ondernemen.’
  6. Licht jezelf goed voor: ‘Helaas komt er op de opleiding weinig terug over het zorgen voor niet-westerse migranten. Lees boeken en informatie over het onderwerp.