Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Eten en drinken

Indicatoren voor voeding

Het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T bevat twee indicatoren die met eten en drinken te maken hebben.

Risicosignalering op ondervoeding en overgewicht (uitvoering en opvolging)
Ervaringen met maaltijden

Risicosignalering (indicator 7.1)

Voor risicosignalering op het gebied van ondervoeding en overgewicht kent het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T één indicator die is opgedeeld in 2 subindicatoren. De eerste subindicator (7.1a) gaat over de uitvoering van risicosignalering.

 • Het percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op het zorgprobleem ondervoeding/overgewicht:
  Dit is het aantal cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat in het afgelopen halfjaar een risicosignalering is gedaan op het zorgprobleem ondervoeding/overgewicht gedeeld door het aantal cliënten bij wie in de meetperiode is gemeten.

Een tweede subindicator (7.1b) gaat over de opvolging na risicosignalering.

 • Het percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op ondervoeding/overgewicht en bij wie naar aanleiding van verhoogd risico adequate opvolging heeft plaats gevonden:
  Dit is het totaal aantal cliënten bij wie adequate opvolging heeft plaats gevonden gedeeld door het totaal aantal cliënten bij wie een verhoogd risico is gesignaleerd.

Het is de bedoeling dat de risicosignalering voor ondervoeding/overgewicht is terug te vinden in het zorgleefplan van de cliënt. De indicator ‘Risico op ondervoeding’ wordt  in kaart  gebracht, met de vragen van de SNAQrc.

Onderbouwing

Het kwaliteitsdocument stelt als norm bij Domein A ‘lichamelijk welbevinden en gezondheid’ dat de cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering. Dit houdt onder meer in dat gezondheidsrisico’s tijdig worden herkend.

Ervaringen met maaltijden (indicator 1.1)

Deze indicator betreft de mate waarin cliënten of vertegenwoordigers goede maaltijden ervaren.

 • Zijn de maaltijden lekker?
 • Is de sfeer tijdens het eten goed?
 • Zien de warme maaltijden er verzorgd uit?
 • Is er genoeg hulp bij het eten?
 • Is er genoeg tijd om te eten?

Het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T besteedt bij Domein A ‘Lichamelijk welbevinden en gezondheid’ aandacht aan eten en drinken. Voor intramurale organisaties worden de volgende normen gegeven voor de maaltijden.

 • Smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes.

En verder

 • Passende hulp en voldoende tijd voor eten en drinken.
 • Keuzemogelijkheden die recht doen aan de smaak van cliënten.
 • Maaltijden goed gespreid over de dag en passend bij het dagritme van de cliënt.
 • Een prettige ambiance, waarbij aandacht wordt besteed aan een eetlustbevorderende sfeer en omgeving.

Het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T besteedt bovendien bij Domein B 'woon- en leefsituatie' aandacht aan veiligheid van voedingsmiddelen.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]