Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Voor de organisatie

Het thema diversiteit raakt de hele organisatie: van management tot receptie, op beleidsniveau en in de praktijk van alle dag. Een organisatie die voor diversiteit kiest, laat dit terugkomen in de visie, de missie en de kernwaarden. Diversiteit speelt een rol in de professionaliteit van de medewerkers, in marketing en communicatie en in het personeels- en scholingsbeleid. Diversiteit kan niet zonder inclusie. Hoe bevorder je diversiteit en inclusie in de organisatie? Daarover gaat dit onderdeel. 

Ga direct naar: