Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Mensen die minder gezondheidsvaardig zijn

Anderhalf miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij kunnen niet goed lezen en schrijven en hebben daardoor vaak ook ‘minder goede gezondheidsvaardigheden’. Dit betekent dat ze moeite hebben informatie over hun ziekte te begrijpen en hun weg te vinden in de zorg.

Lees op de website van KNMP hoe je laaggeletterdheid herkent en hoe je je communicatie aanpast.

Gevolgen

Uit onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad blijkt dat deze groep niet goed gebruik maakt van de gezondheidszorg. Zij gaan bijvoorbeeld vaker dan nodig naar de huisarts of medisch specialist en maken minder gebruik van preventieve programma’s. Ook is de kans op fouten en misverstanden groter bij mensen die minder gezondheidsvaardig zijn. Laaggeletterdheid leidt bijvoorbeeld tot slechtere therapietrouw omdat mensen de instructie niet begrijpen.

Bril kwijt en andere signalen

Als zorgmedewerker is het goed oog te hebben voor deze groep. Begrijpt deze meneer of mevrouw mij eigenlijk wel? Leer de signalen van laaggeletterdheid oppikken. Is iemand altijd zijn bril kwijt als je de informatie over medicijnen met hem wil doornemen? Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat je als zorgmedewerker extra belangrijk bent voor mensen met minder goede gezondheidsvaardigheden.

Herkenningswijzer

Ook deze laaggeletterde doelgroep vraagt van de zorgmedewerker een open, sensitieve houding. Neem niet zomaar aan dat iedereen kan lezen en schrijven, besef dat er mensen zijn die grote moeite hebben met het begrijpen van medische informatie. Wees oplettend bij mensen die lezen lijken te vermijden. Er zijn diverse hulpmiddelen voor het herkennen van laaggeletterdheid en mensen die minder gezondheidsvaardig zijn. Bekijk bijvoorbeeld de signalen van laaggeletterdheid op de website Lezen en schrijven.

E-learning Effectieve communicatie in de zorg 

Pharos ontwikkelde een e-learning over effectieve communicatie in de zorg. In deze betaalde e-learning leer je wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn en wat je als zorgprofessional kunt doen om begrijpelijk te communiceren. Ook weet je na de e-learning welke hulpmiddelen je kunt inzetten om effectief te kunnen communiceren met mensen die laaggeletterd zijn. 

E-learning Aanpak van laaggeletterdheid

Een deel van je cliënten heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Met de e-learning 'Aanpak van laaggeletterdheid - Gezondheid' van de Stichting Lezen en Schrijven leer je hoe je laaggeletterde cliënten kunt herkennen en hoe je hen kunt helpen en motiveren om taalscholing te gaan doen. 

Uitleg medicijnen voor laaggeletterden

Ongeveer een derde deel van alle geneesmiddelen die apothekers jaarlijks verstrekken, wordt op de verkeerde manier of helemaal niet gebruikt. Met name ouderen hebben vaak moeite om de instructie te begrijpen. Er zijn diverse initiatieven om medicijngebruik op een laagdrempelige manier uit te leggen. Bijvoorbeeld de Kijksluiter: filmpjes waarin de apothekersassistent uitlegt waarvoor en hoe een medicijn moet worden gebruikt en waar je als gebruiker op moet letten. Naar deze initiatieven in het thema .

Moskeedagen succes bij bereiken laaggeletterden

Onder mensen met een migratieachtergrond is laaggeletterdheid een veel voorkomend probleem. Voor huisartsen kan het daarom moeilijk zijn om deze groep goed te bereiken. Het organiseren van moskeedagen kan je hierbij helpen.

Bron

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.