Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Mensen die minder gezondheidsvaardig zijn

Anderhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben vaak ook ‘minder goede gezondheidsvaardigheden’. Dat betekent dat ze moeite hebben informatie over hun ziekte te begrijpen en hun weg te vinden in de zorg.

Lees op de website van KNMP hoe je laaggeletterdheid herkent en hoe je je communicatie aanpast.

Gevolgen

Uit onderzoek van onder meer de Gezondheidsraad blijkt dat deze groep niet goed gebruik maakt van de gezondheidszorg. Zij gaan bijvoorbeeld vaker dan nodig naar de huisarts of medisch specialist en maken minder gebruik van preventieve programma’s. Ook is de kans op fouten en misverstanden groter bij mensen die minder gezondheidsvaardig zijn. Laaggeletterdheid leidt bijvoorbeeld tot slechtere therapietrouw omdat mensen de instructie niet begrijpen.

Bril kwijt en andere signalen

Als zorgmedewerker is het goed oog te hebben voor deze groep. Begrijpt deze meneer of mevrouw mij eigenlijk wel? Leer de signalen van laaggeletterdheid oppikken. Is iemand altijd zijn bril kwijt als je de informatie over medicijnen met hem wil doornemen? Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat je als zorgmedewerker extra belangrijk bent voor mensen met minder goede gezondheidsvaardigheden.

Herkenningswijzer

Ook deze laaggeletterde doelgroep vraagt van de zorgmedewerker een open, sensitieve houding. Neem niet zomaar aan dat iedereen kan lezen en schrijven, besef dat er mensen zijn die grote moeite hebben met het begrijpen van medische informatie. Wees oplettend bij mensen die lezen lijken te vermijden. Er zijn diverse hulpmiddelen voor het herkennen van laaggeletterdheid en mensen die minder gezondheidsvaardig zijn. Bekijk bijvoorbeeld de signalen van laaggeletterdheid op de website Lezen en schrijven.

De KNMP heeft daarnaast een e-learning ontwikkeld in samenwerking met Pharos, Stichting Lezen & Schrijven en V&VN met als doel goed medicijngebruik door laaggeletterden te bevorderen. Verpleegkundigen, verzorgenden en apothekersassistenten krijgen hierin instrumenten in handen om laaggeletterden te herkennen en hen te coachen in hun medicijngebruik. Naar de e-learning of bekijk binnen het thema Medicatieveiligheid.

Moskeedagen succes bij bereiken laaggeletterden

Onder mensen met een migrantenachtergrond is laaggeletterdheid een veel voorkomend probleem. Voor huisartsen kan het daarom moeilijk zijn om deze groep goed te bereiken. Het organiseren van moskeedagen kan je hierbij helpen.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]