Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Visie bepalen op diversiteit

Waar willen we met zijn allen naar toe? Uiteindelijk kost diversiteitsbeleid net als iedere andere verandering in de organisatie tijd en bereidwilligheid. Het is logisch een gebruikelijke beleidscyclus te doorlopen van verkenning, initiatief, uitwerking van doelen, naar implementeren, monitoren, evalueren en borgen. Communicatie vraagt zeker bij dit onderwerp de nodige aandacht.

Tips voor ontwikkelen van een visie

Hoe kom je nu tot een visie op diversiteit die past bij de organisatie? Hierbij een aantal tips waar je aan kunt denken:

1. Breng eerst in kaart wat de huidige stand van zaken is.

  • Hoe ziet het personeelsbestand eruit?
  • Wat is de cliëntensamenstelling?
  • Wat is het huidige beleid? Wat zijn de kernwaarden van de organisatie? Zijn er punten die met diversiteit te maken hebben?
  • Waar komt diversiteit in het zorgproces aan de orde: kennismaking, intake, zorgleefplan, cliëntbeschrijving.
  • Zijn er problemen bekend (discriminatie, klachten, ziekmeldingen) die met diversiteit te maken hebben?
  • Is er in communicatie en trainingen aandacht voor diversiteit?

2. Formuleer vervolgens, vanuit de kernwaarden en -taken van de organisatie, waarom het nuttig is om diversiteitsbeleid te voeren. Om straks genoeg draagvlak te hebben is het goed om medewerkers (liefst ook met diverse achtergronden) bij het maken van de visie te betrekken.

  • Denk aan vragen als: wat is de missie en het hogere doel van de organisatie, en hoe wordt diversiteit daarin meegenomen?
  • Wat is je perspectief? Ga je uit van het gelijkheidsbeginsel? Biedt diversiteit kansen om je kerntaken beter uit te voeren?
  • Bepaal wat prioriteit krijgt in het beleid. Leg dat vast.

Voorbeeld

Zie bijvoorbeeld het beleid van zorgorganisatie Amstelring: diversiteit in cultuur en levensstijl

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.