Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Materialen voor organisaties

Er zijn veel materialen die zorgorganisaties kunnen gebruiken bij het vormgeven van diversiteitsbeleid. Hieronder vind je materialen en onderzoeken die gaan over culturele verschillen, homoseksualiteit en laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Culturele verschillen

Handboek succesvolle diversiteitsinterventies

Dit handboek is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, (2010). Met behulp van dit algemene (niet speciaal op de zorg gerichte) handboek kun je diversiteitsbeleid formuleren dat aansluit bij de wensen en behoeften binnen de eigen organisatie. De voorbeeldinterventies en stappenplannen bieden praktische handvatten.
Download Handboek succesvolle diversiteitsinterventies (pdf)

De meerwaarde van etnische diversiteit

Een serie casestudies van 12 mkb-bedrijven. Dit onderzoek maakt inzichtelijk wat een divers personeelsbestand ondernemers oplevert. Onderzoek van TNO en Div (Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement). 
Download onderzoek De meerwaarde van etnische diversiteit: 12 casestudies (pdf, 2009)

Kleur bekend

Kleur Bekend was een project in Utrecht en omgeving waarbij de aansluiting is onderzocht tussen Nederlandse zorg en oudere Turkse en Marokkaanse migranten. Over het project, dat liep in 2010-2011 is een brochure met vragen en antwoorden (pdf) uitgebracht, die te vinden is op de website van Pharos.

Interculturele palliatieve zorg

Het project Interculturele palliatieve zorg van Actiz heeft interessante informatie opgeleverd, zoals een inventarisatie naar succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg aan ernstig zieke allochtonen. Het rapport Interculturele palliatieve zorg (pdf, 2009) biedt achtergrondinformatie, adviezen en tips. Er is ook deze brochure (pdf) gemaakt voor het organiseren en ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg, gericht op teams in de zorg.

Good practices: Anders is spannend

Boekje met goede voorbeelden van diversiteitsbeleid in het mkb. Er staat ook een voorbeeld uit de zorg in: het wervingsbeleid van twee vestigingen van ’s Heeren Loo (gehandicaptenzorg). Download de publicatie Anders is spannend (pdf) via de site van ActiZ.

Instroom allochtone vrouwen en multicultureel personeelsbeleid

Twee brochures van ActiZ met de belangrijkste conclusies uit een project uit 2010 om meer allochtonen voor de zorg te werven en te behouden. 

Training interculturele zorgverlening

Train de trainers-draaiboek voor een meerdaagse training interculturele zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen is ontwikkeld in opdracht van ActiZ  door Ine Bertens (Thebe) en Fuusje de Graaff (MUTANT). Dit draaiboek (pdf) is te vinden op de site van ActiZ.

Interculturele cliëntenraad

Brochure Medezeggenschap in alle tonen (pdf), te vinden op de site van ActiZ, biedt tips om in ‘drie stappen’ een interculturele cliëntenraad te organiseren.

Eenzaamheidsinterventies voor alle ouderen

Ouderen met weinig inkomen, een lage opleiding en/of een migratieachtergrond hebben een grotere kans op eenzaamheid. Maar juist deze ouderen maken minder gebruik van eenzaamheidsinterventies. Deze interventies sluiten vaak niet voldoende aan bij hun mogelijkheden en hun leefwereld. In deze publicatie van Pharos en het RIVM lees je welke werkzame elementen ervoor zorgen dat deze ouderen eenzaamheidsinterventies (beter) kunnen benutten. 

Terug naar boven

Homoseksualiteit

Brochure: Onzichtbare ouderen

Brochure met tips en informatie aan managers in de zorg om de bewustwording en acceptatie van homoseksualiteit binnen de zorg te vergroten. Lees meer over het project Onzichtbare ouderen van het Nationaal Ouderenfonds.

Handboek De Roze Loper

Dit handboek biedt instellingen handvatten om meer aandacht te besteden aan seksuele diversiteit en ondersteunt hen bij de uitvoering van het Roze Loper-traject: een certificaat dat aangeeft dat een instelling openstaat voor seksuele diversiteit. Het Handboek (pdf) is te vinden op de site van Roze 50+. Op de website Rozezorg.nl staat een overzicht van 105 zorginstellingen die in bezit zijn van de Roze Loper.

Onderzoek: Op weg naar betere roze ouderenzorg

Het onderzoek 'Op weg naar betere roze ouderenzorg' uit 2013 heeft de participatie-ervaringen van homoseksuele ouderen (m/v) in de intramurale ouderenzorg in kaart gebracht. Een onderzoek van VUmc en Rotterdam City Rainbow. Download het onderzoek Op weg naar betere roze ouderenzorg (2013) van de website participatiekompas.nl.

Roze 50+

Roze 50+ is een samenwerking tussen ANBO en het COC Nederland. De organisatie wil het  de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers verbeteren. De website Roze50plus.nl staat heel veel informatie, onder andere over de Roze Loper, een certificaat voor zorginstellingen die roze ouderen welkom heten.
Bekijk ook het lijstje tips (pdf) waarmee ‘roze ouderen zich meer thuis voelen in uw organisatie’.

Diversiteitsbeleid van Amstelring

Amstelring is de organisatie voor zorg aan huis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam en de regio Amstelland De Meerlanden, die voor een aantal groepen bijzondere voorzieningen aanbiedt: homoseksuele ouderen, Chinese ouderen, Indisch-Molukse ouderen, Turkse ouderen. Lees meer over Diversiteit in cultuur en levensstijl op website van Amstelring.

Terug naar boven

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterdheid te lijf

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van laaggeletterdheid. Het blijkt dat deze groep niet goed gebruik maakt van de gezondheidszorg. Zij gaan bijvoorbeeld vaker dan nodig naar de huisarts of medisch specialist en maken minder gebruik van preventieve programma’s. Het onderzoek Laaggeletterdheid te lijf (pdf, 2011) is te vinden op de site van het CEG.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer