Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Mantelzorg en diversiteit

Mantelzorgers van niet-westerse afkomst vormen een kwetsbare groep. Overbelasting ligt op de loer, want ‘nee’ zeggen is voor deze groep vaak nog moeilijker. Hulp vinden is voor hen lastiger, beschikbare ondersteuning sluit vaak niet goed aan. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving, een samenwerkingsverband van Movisie en het Verwey-Jonker Instituut, voert een project uit om de ondersteuning van deze groep te verbeteren. Hoe maak je de ondersteuning van mantelzorg diversiteitsproof?

Handreiking

Er is een Handreiking zorg voor mantelzorgers (pdf) gemaakt voor professionals die inzicht biedt in de knelpunten die mantelzorgers van niet-westerse herkomst ervaren. In de handreiking staan tips om geïsoleerde mantelzorgers te bereiken en te ondersteunen, zoals:

  • Leg actief huisbezoeken af. Face-to-face contact bij deze doelgroep is belangrijk omdat de informatie op  deze  manier  direct  aankomt. Bovendien  kom je zo  meteen  in  de  leefwereld  van  de  mantelzorger waardoor je een betere inschatting kunt maken van de ondersteuning die zij nodig hebben. 
  • Ga naar ‘zorgplekken’ om deze groep te bereiken. De wachtkamer van de huisarts, apotheken, zorgcentra en ziekenhuizen zijn goede plekken om bijvoorbeeld fotomateriaal en posters te verspreiden.
  • Vraag mensen of ze voor iemand zorgen in hun naaste omgeving. Niet iedereen is bekend met de term ‘mantelzorger’. 
  • Zorg dat de boodschap duidelijk overkomt. Formuleer kort en bondig en herhaal eventueel de boodschap. 

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft samen met het Steunpunt Mantelzorg Utrecht een aanpak ontwikkeld om mantelzorgers van niet-westerse afkomst te bereiken. Dat heeft onder andere geleid tot het opzetten van lotgenotengroepen en het ondersteunen van migrantenorganisaties om actie te ondernemen op dit terrein. Lees meer over de ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht op de website Kenniscentrum Integratie en Samenleving.

Dementelcoach en migranten

Dementelcoach biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. In circa 10 gesprekken met een vaste coach kunnen mantelzorgers hun hart luchten, adviezen inwinnen en problemen bespreken. Dementelcoach heeft in 2013 het project 'Dementelcoach en migranten' uitgevoerd. De ervaringen van Turkse en Marokkaanse coaches en mantelzorgers uit dit project staan beschreven in de publicatie Dementelcoach en migranten (pdf). In de publicatie staan de overeenkomsten en verschillen tussen migranten en autochtonen beschreven en ook wat dat betekent voor de opleiding, werving en de dienstverlening zelf.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]