Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Aanpak regeldruk: 'Wij zijn nu een aantrekkelijkere werkgever geworden'

Gepubliceerd op: 08-11-2022

Medewerkers van het wijkteam die betaald worden per dienst in plaats van per route. En die ook nog eens meer ruimte ervaren voor het inhoudelijk werk. Amaris Zorggroep wist de 5-minutenregistratie slim aan te pakken met resultaat. ‘Als wijkverpleegkundigen krijgen wij nu het vertrouwen van de organisatie dat we onze diensten goed invullen.’

YouTube video thumbnail

Amaris Zorggroep pakte de regeldruk aan door het primaire zorgproces bij alles centraal te stellen. Zo houdt de zorgadministratie zich bezig met alle registraties van de financieringsstromen, zodat wijkverpleegkundigen zich volledig kunnen richten op de inhoud van het werk. Janet Zwanenburg, directeur Zorg Thuis bij Amaris: ‘De wijkverpleegkundige is opgeleid om die regisseursrol op zich te nemen. Daar willen we goed gebruik van maken.’

Ontdek meer over de aanpak van Amaris Zorggroep

Amaris Zorggroep begon 2 jaar geleden met het afschaffen van de 5-minutentregistratie. Inmiddels werken zij met 'zorgplan = planning = realisatie, tenzij'. Alleen maken de wijkverpleegkundigen daarbij geen gebruik van de tenzij-uitzondering. Dit omdat Amaris de declaratie nu organiseert vanuit de inhoud.

Aanleiding

5-minutenregistratie past niet meer

Zwanenburg: ‘We wilden de registratiedruk aanpakken en meer zeggenschap voor professionals. Daar paste gewoon het beleid niet bij dat een verpleegkundige elke 5 minuten moet verantwoorden. Want dat gaat niet over de inhoud van het vak. Terwijl je daarop wilt aansluiten. Daarom wilden we echt werken vanuit “zorgplan is realisatie”.’

Krapte op de arbeidsmarkt

Zwanenburg: ‘Het vak van wijkverpleegkundige is bovendien meer dan de tijd die je bij de cliënt registreert. De wijkverpleegkundige is namelijk de tussenschakel tussen het sociaal domein en de huisarts. Je hebt ook te maken met allerlei afstemmingsvraagstukken en overlegvormen in de wijk. Voor de wijkverpleegkundige betekent dat veel regelwerk wat apart geregistreerd moet worden. En dat terwijl we steeds meer cliënten moeten gaan bedienen met hetzelfde aantal medewerkers. Dat vraagt om echt vanuit het zorgplan te denken. En de vraag te stellen: “Wat doen we nog en wat kunnen we laten?”’

Werkgroep ‘Van registeren naar regisseren’

Zwanenburg ging voor de afschaf van de 5-minutenregisratie in gesprek met de controller, een wijkverpleegkundige, administratief medewerker, informatieadviseur en de teammanager. Dat was de aanleiding voor de werkgroep ‘Van registreren naar regisseren’. De helft van de deelnemers bestond uit wijkverpleegkundigen. Zwanenburg: ‘Het project heeft veel tijd, intensiviteit en denkkracht gevraagd van iedereen. Je wilt namelijk draagvlak creëren en alle perspectieven goed meenemen. Het zit namelijk heel erg in de hoofden van mensen dat je alles op papier moet zetten en verantwoorden. Dit proces vraagt echt om een cultuuromslag.’

Tips voor het proces

Practice what you preach

Het is niet gemakkelijk om het zorgproces en de professional altijd centraal te stellen tijdens zo'n veranderproces. Dit vraagt om continu scherp blijven hierop. Zo zijn er veel keuzen en belangen die steeds zorgvuldig moeten worden afgewogen. Zwanenburg: ‘Het is belangrijk om steeds weer te realiseren dat de ondersteunde diensten echt ondersteunend aan onze medewerkers moeten zijn. Dat moet je dan ook uitstralen in alles wat je doet. Dit is ons gelukt door goed te blijven luisteren en waardering te hebben voor onze zorgprofessionals.’

Zorg voor zeggenschap bij wijkverpleegkundigen

Marieke Hup is nu programmamanager, maar werkte ten tijde van de werkgroep als wijkverpleegkundige. ‘Als wijkverpleegkundigen kregen wij ook echt de tijd en ruimte om dingen uit te zoeken en te onderzoeken. Als we het goed konden onderbouwen, konden we door. Het is heel belangrijk dat wijkverpleegkundigen worden betrokken bij het proces. Dat zorgt voor invloed en dus voor werkplezier. Bovendien sluit je dan goed aan op wat er leeft op de werkvloer.’

Neem mensen goed mee

Zwanenburg: ‘Om goed iedereen mee te krijgen, is het belangrijk dat je iedereen op de hoogte houdt van alle stappen en in gesprek gaat. Toch heb je altijd te maken met mensen die liever vasthouden aan de manier waarop ze het gewend zijn. We hebben dan ook alles zo goed mogelijk onderbouwd met cijfers en ervaringen uit het verleden. Dan krijg je ook de kritische mensen mee.’

Betrek systeempartijen vanaf het begin

Hup: ‘Wij hebben de zorgaccountant en de zorgverzekeraar eveneens betrokken. Bij de start van de pilot hebben we ze dan ook uitgenodigd. Zo van: “Goh, we willen jullie graag vertellen waar we mee bezig zijn en willen weten hoe jullie daarover denken.” Zowel de zorgverzekeraar als de accountant waren enthousiast over ons verhaal. Ook konden we zo ingaan op hun vragen. Als je iets wilt veranderen is ons advies dan ook om vooral een beetje lef te tonen en gewoon aan de slag te gaan.’