Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Zorgcentrum ’t Slot legt nieuw toekomstbestendig technologisch fundament

Gepubliceerd op: 18-09-2023

Laatst bijgewerkt op: 19-10-2023

‘Niets’, stelt Johan Schouten zonder aarzeling. ‘Als het goed is merken medewerkers helemaal niets van een goed fundament dat onder alle technologische toepassingen ligt.’ Hij werkt als hoofd technische dienst bij Protestants Christelijk Zorgcentrum ’t Slot, een kleine zorginstelling die midden in de voorbereidingen zit van de overgang naar een nieuwe, draadloze basis. ICT- en telefoniebeheer vallen onder Johans verantwoordelijkheid. Het woord dat het meest valt tijdens het gesprek is ‘vertrouwen’: in het netwerk, in de leveranciers en in elkaar.

‘Mijn zorgcollega’s moeten - letterlijk - ongestoord kunnen werken. Als ze in de gang op de laptop het ECD van een bewoner bijwerken, horen ze een betrouwbare verbinding te hebben. Als we straks overgaan op een nieuw technologisch fundament vereist dat in de eerste plaats overal in het gebouw een goed bereik. Nu we nog met een bedraad netwerk en DECT-telefoons werken, is ons minder goede bereik binnenshuis niet zo’n bezwaar. Maar als straks ons hele verpleegoproepsysteem met alle daarbij horende sensortechnologie op een draadloos fundament staat, wordt dat anders.’

Waarom draadloos?

Er zijn meerdere redenen waarom Johan een voorkeur heeft voor draadloos. ‘Dan ben je af van kapotte draadjes die nogal eens voorkomen. Ook zijn collega’s flexibeler en mobieler, want niet langer afhankelijk van de koppelingen in de wand van een kamer.’

Een andere belangrijke reden om voor een draadloos fundament te kiezen zijn de leefcirkels waarmee ’t Slot gaat werken. De Wet zorg en dwang was daartoe de aanleiding. Johan vertelt dat van de 86 bewoners er momenteel 35 zijn met een psychogeriatrische aandoening. Een deel van hen zal zich door de leefcirkels straks binnen bepaalde elektronische grenzen vrij kunnen bewegen. ‘Dat kan alleen met betrouwbare, draadloze technologie. En hoewel medewerkers van een goed technologisch fundament in principe niets merken, zal de transitie naar draadloos straks niet onopgemerkt voorbij gaan.’

Toekomstbestendig: kies voor een ‘open’ systeem

De bestuurder doet met een nieuwe technologiestructuur een aanzienlijke investering voor de lange termijn. De technologie moet dan ook toekomstbestendig zijn. ‘Maar niemand kan in de toekomst kijken’, constateert Johan nuchter. ‘Toen we dit gebouw in 2009 betrokken, hadden we ook nooit gedacht dat ons nu al deze transitie te wachten stond. Het kost heel veel geld, we doen het zo goed mogelijk. We willen ermee door naar de toekomst.’

Esther Roosdorp is binnen Zorgcentrum ’t Slot via een Waardigheid en trots op locatie-traject betrokken bij het implementeren van de leefcirkels. ‘Los van de leefcirkels wil je op allerlei toekomstige ontwikkelingen zijn voorbereid. Het is daarom belangrijk dat je voor een open systeem kiest. Toekomstbestendig, modulair opgebouwd en opschaalbaar.’

Nauw samenwerkende leveranciers

Johan heeft voor dit project te maken met twee leveranciers: een voor de ICT-structuur en een voor het nieuwe verpleegoproepsysteem. Hij heeft vertrouwen in hun deskundigheid en onderlinge samenwerking. ‘We werken al jaren met onze ICT-leverancier, die heeft zijn betrouwbaarheid inmiddels bewezen. De leverancier van het verpleegoproepsysteem en alle bijbehorende sensortechniek staat voortdurend in nauw overleg met die eerste partij.’

Hij vertelt hoe hij met beide leveranciers een ronde heeft gemaakt door het huis dat voor hem geen geheimen meer heeft. ‘We hebben veel zogenoemde “metalstudwanden”, wanden met daarin metaalprofielen verwerkt. Die zorgen voor verstoring van het telefoniesignaal, dat bleek ook uit de dekkingsmeting. Daardoor hebben wij relatief veel “access points” nodig aan de plafonds voor een goede dekking. Dit mede omdat bij ons niet alleen de telefonie, maar ook het verpleegoproepsysteem en de leefcirkels op het signaal werken.’

Elkaar helpen

De kleinschaligheid van ’t Slot lijkt Johan in aanloop naar de overgang naar de nieuwe techniek een voordeel. ‘We kennen elkaar allemaal, de een helpt de ander. De overstap naar een draadloos fundament betekent dat iedereen moet leren omgaan met smartphones en bepaalde apps. Ook de oudere collega’s en mensen met een klein aantal uren per week zullen eraan moeten wennen.’

Esther vertelt dat wordt begonnen met twee smartphones op een psychogeriatrische afdeling. ‘Een pilot om ervaring op te doen met de leefcirkels en de smartphones die daarvoor vereist zijn.’ Johan: ‘De meeste medewerkers zullen daar dan even gaan kijken om te wennen aan de ontwikkelingen. We veranderen niet alles in één klap. Het netwerk gaat op een bepaald moment wél echt over, maar we hoeven niet direct aan allerlei apps tegelijk te beginnen. Dat kan stapsgewijs. Ook krijgen collega’s scholing.’

Brede aanpak

Het ‘samen doen’ in de implementatiefase staat niet op zichzelf. Al van begin af aan is de omslag richting draadloze technologie en leefcirkels een gemeenschappelijk proces. Johan vertelt dat alle partijen vanaf het begin bewust zijn meegenomen in de overgang. 

‘De leefcirkels zijn een belangrijke ontwikkeling, daarover hebben we familieavonden georganiseerd. Ook de cliëntenraad, ondernemingsraad, vrijwilligers – we hebben iedereen over de hele breedte vanaf het begin steeds meegenomen. Van alle kanten kregen we zo ervaringen aangereikt. Op deze manier wordt het niet iets dat van bovenaf wordt “opgelegd”.’

De brede aanpak bleek ook tijdens de zorgtechnologieweek met een markt waar zo veel mogelijk verschillende technologische toepassingen voor de zorg werden gepresenteerd, zoals smartphones en sensoren. ‘Iedereen kon van alles uitproberen. Om begrip te kweken en angst weg te nemen,’ vertelt Johan.

Nog hard werken voor technologisch fundament

Voordat ’t Slot in het voorjaar van 2023 overgaat, moet er nog het nodige werk worden verzet. Johan laconiek: ‘Want als ik straks klacht na klacht krijg, is er iets niet goed gegaan.’ In de gangen en op de kamers wordt momenteel het netwerk aangelegd. Voor de leefcirkels zijn ook de aansturing en beveiliging van deuren belangrijk. ‘Ook zulk werk kost tijd.’

Hij benadrukt nog eens hoe cruciaal een volkomen deugdelijk technologisch fundament is. ‘Stel je voor dat we een keer geen melding zouden krijgen als een bewoner is weggelopen. Daar mag je niet aan denken! Het systeem moet echt 100% betrouwbaar zijn,’ concludeert Johan.

Tekst: Linda van Ingen

Meer weten

Eerder verscheen dit artikel over ’t Slot: ‘Betrek verschillende medewerkers bij het implementeren van zorgtechnologie’

Bij de keuze en implementeren van zorgtechnologie, koos ’t Slot ervoor om de inbreng van verschillende betrokkenen te faciliteren. Denk hierbij aan een receptioniste, psycholoog, verzorgende en naaste. Dit omdat zij waardevolle inbreng hebben en met de effecten van de technologie te maken krijgen.