Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Surplus: opbrengst werkplaats dilemma's in de zorg

Gepubliceerd op: 01-01-2020

Surplus is een organisatie waar het contact van mens tot mens telt. Iedereen die bij ons werkt, heeft het hart op de juiste plaats. En we kijken allemaal door dezelfde bril naar onszelf en de wereld. Die bril heet 'Zie mij'. Het is een dagelijkse uitnodiging om mensen echt te zién zoals ze zijn. Mensen met een eigen verhaal, met behoeftes, verlangens en dromen. En niet louter als 'klant', 'bewoner' of 'collega'. Hoe doe je dat, iemand echt zién?

Door te ontmoeten, in de puurste zin van het woord. Om iemand te ontmoeten kom je elkaar tegemoet, letterlijk en figuurlijk. Zo ontstaat contact en raak je in gesprek. Tegelijkertijd laat je de ander ruimte en de regie over zichzelf . In die oprechte ontmoeting zie je de ander zoals die echt is, wat de ander nodig heeft of wenst.

Wat heeft de werkplaats dilemma’s in de zorg Surplus gebracht?

De werkplaats heeft ons de kans gegeven om elkaar via deze interventie te ontmoeten. In deze ontmoeting leren we van en met elkaar op wat goede zorg zou kunnen zijn, in deze situatie, in deze institutionele context, met deze bewoner(s) en trouwens ook met deze medewerker(s). De besprekingen bieden ruimte om te reflecteren, te herdenken voor de medewerker die voor de bewoner het verschil wil uitmaken. De medewerkers geven bij de evaluatie van de besprekingen aan dat ze gehoord worden, gesteund, begrip voor elkaar krijgen, tijdig signaleren van zaken, het schept duidelijkheid en we leren van elkaar. 

Daarnaast werkt het aan een positieve relatie binnen het team. In ons werkveld zijn er ontelbare regels, geldstromen en subsidies: de druk is hoog aan alle kanten. Door het moeten vaker los te laten, door te ontmoeten en handelen vanuit praktische wijsheid. Minder moeten dus, om meer te mógen, kun je vaak zoveel méér betekenen voor de ander. Regels zijn vaak nuttig en kunnen tot steun zijn, maar ze mogen ons niet verlammen of blind maken. Door er verstandig mee om te gaan, blijven we de individuele mens zién. Daarbij is onvermijdelijk dat af en toe grenzen worden overschreden.

Als de medewerker daar op een goede manier mee omgaat, kan het een bron worden van leren snappen wat het goede is om vanuit de relatie zorg te verlenen, ‘aansluitend en daarbinnen afstemmend’. Een continu proces van werken aan kwaliteitsbewustzijn door te ontdekken en te ontwikkelen.

Expeditie Zie mij

Onze medewerkers binnen Surplus zijn perfect opgeleid om de professie zorgzaam en correct uit te voeren. Ze zijn echter niet opgeleid om die diensten ook te herdenken, te vernieuwen. En dat is wat de dynamiek van vandaag vraagt. Continu vernieuwen. 

Elk half jaar start er binnen Surplus de Zie Mij expeditie. De expeditie Zie Mij is een programma van 5 tweedaagse bijeenkomsten waarin je 5 talenten gaat ontwikkelen: Waarderen, Bevrijden, Integreren, Designen en Genereren. Vanuit de werkplaats is er nu een kwaliteitsverpleegkundige ook expeditieleider. Om de wekelijkse besprekingen van dilemma’s als betekenis van het werk en de samenwerking te ontdekken. 

Een vernieuwingsdroom welke aanzet tot morele sensitiviteit. Ook zijn we aangesloten bij de commissie ethiek en verzorgen we werkplaatsen voor onze collega’s in diverse teams en in opleiding.

Downloads