Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

‘Extra aandacht nodig voor signalering dementie bij migrantenouderen’

Gepubliceerd op: 13-01-2021

Volgens Roshnie Kolste, expert op het gebied van zorg voor ouderen met een lage sociaaleconomische status en/of een migratieachtergrond bij Pharos, is er meer aandacht nodig voor het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met een migratieachtergrond en voor het traject na de diagnose. Roshnie is de nieuwe accounthouder op het thema Diversiteit bij Zorg voor Beter.

Alzheimer Nederland verwacht dat het aantal migranten met dementie in 2030 meer dan verdubbeld is; dat is een toename van 114 procent. De diagnose dementie wordt bij oudere migranten in Nederland minder vaak gesteld in vergelijking met autochtone ouderen. Roshnie: ‘Als iemand altijd al moeite had met de Nederlandse taal, dan valt het niet op als iemand niet goed meer op woorden komt. En zo wordt een belangrijk signaal van dementie gemist.’

Dementie als achterstandsziekte

Uit de eerste factsheet van het Register Dementie werd duidelijk dat er onder de mensen met dementie een oververtegenwoordiging is van mensen met lage inkomens (55 procent heeft een jaarinkomen lager dan €20.000). In Nederland tellen we 2,5 miljoen mensen met moeite met lezen en schrijven en heeft 29 procent van de volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden. Dementie wordt steeds meer een achterstandsziekte.

Overbelasting mantelzorgers

Ook ouderen die naar Nederland zijn gemigreerd, verdienen passende dementiezorg en -ondersteuning wanneer zij dat nodig hebben. Maar zorg en ondersteuning sluiten vaak niet aan bij wat oudere migranten nodig hebben en willen. ‘Omdat veel migrantenouderen daarom thuis blijven wonen, neemt de overbelasting voor mantelzorgers toe’, aldus Roshnie. Ontzorging van deze mantelzorgers, waarbij aandacht is voor iemands manier van leven, is ook een belangrijk aandachtpunt van Pharos. ‘Zo hebben we een praktische checklist gemaakt om overbelasting van mantelzorgers van migrantenouderen op een simpele wijze bespreekbaar te maken’.

Podcasts en wachtkamervideo's

Pharos ontwikkelt meer, zoals een podcast met daarin praktische handvatten van zorgverleners met veel kennis van dementie bij migranten aan andere zorgverleners. Tip: luister naar deze podcast tijdens een middagwandeling buiten!

Ook ontwikkelde Pharos een infosheet over vraaggericht werken. De wachtkamervideo's over dementie in vier talen zijn filmpjes die de bewustwording over dementie bij patiënten en huisartsen vergroten. Ook op Dementiezorg voor Elkaar vind je tools en praktijkvoorbeelden over omgaan met verschillen en diversiteit.