Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen leren en verbeteren in de zorg

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Hoe volgen zorgprofessionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier waarop organisaties die inzetten. Dat biedt volop aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken. Ook met behoud van de huidige instrumenten.

‘Het initiatief voor registreren moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen.’ Dat stelde De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar rapport Blijk van Vertrouwen (2019). Hoe vanzelfsprekend deze stelling ook klinkt, het is verre van gangbare praktijk. Vaak wordt monitoring van bovenaf bepaald en lijkt vooral ingestoken vanuit controle. Veel professionals zien registreren daarom vooral als een administratieve last. Deze handreiking biedt antwoorden op vragen als ‘Wat en hoe registreren sociaal professionals in hun dagelijkse praktijk?' en 'Hoe kan dat zinvoller, zodat het hun werk ondersteunt in plaats van belemmert?’

Voor vragen over deze publicatie kun je contact opnemen met Barbara de Groen.

Deel deze pagina via: