Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Praktische tips voor meer integrale zorg in de wijk

Gepubliceerd op: 03-06-2022

Hoe kun je bewoners in de wijk met complexe problematiek en beperkte gezondheidsvaardigheden beter en sneller op weg helpen? Zodat zij in het medische en sociale domein de juiste zorg en ondersteuning krijgen? Vilans onderzocht in de wijk Nieuwland in Schiedam welke knelpunten deze patiënten ervaren. Lees de verbeterpunten en praktische tips.

Een grote groep mensen in Nederland vindt het moeilijk om de hulp en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Dit zijn mensen die te maken hebben met complexe problematiek, beperkte gezondheidsvaardig of digivaardig zijn en/of een taalachterstand hebben. Zij zijn geholpen met een persoonsgerichte en integrale aanpak, waarin ze stap voor stap worden meegenomen. De publicatie Door de ogen van de patiënt (pdf, zie downloads) biedt hiervoor verbeterpunten en praktische tips.

Platform voor persoonsgerichte en integrale zorg

Het Sociaal Plein Damzicht in Schiedam is een mooi voorbeeld van hoe je persoonsgerichte en integrale zorg vorm kunt geven. Het is een online platform waar professionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten kunnen organiseren. Het Sociaal Plein Damzicht is een samenwerking tussen de Huisartsengroep Damzicht, het wijkondersteuningsteam, Welzijn op Recept en gezondheidsvoorlichters en wordt (financieel) ondersteund door het Fonds Achterstandswijken Delft Schieland Westland en Zorgorganisatie Eerste Lijn.

Druk op de zorg verlagen

Door samen te werken en snel door te verwijzen, krijgt de patiënt de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plek en op het juiste moment. In de vorm van een interventie vanuit zorg, welzijn, hulpverlening of een combinatie daarvan. Deze integrale aanpak kan de druk op de zorg verlagen. Vaak gaat het bij patiënten met complexe problematiek om lichamelijke klachten die veroorzaakt worden door problemen op het gebied van wonen, financiën en sociale contacten.

'Trots dat dit document er ligt'

Ingrid Hertogs (huisarts): 'ik ben heel erg trots dat dit document er ligt, ik denk dat het ons gaat helpen om de zorg nog persoonsgerichter en integraler te maken. Maar ik ben eigenlijk nog trotser op het feit dat we hier nu allemaal bij elkaar zijn. We moeten het namelijk samen doen, en deze bijeenkomst, waarin we de resultaten van het onderzoek samen bespreken, helpt daarbij.' 

Zorg- en ondersteuningspaden in kaart

Hoe verloopt de persoonsgerichte en integrale aanpak in de praktijk? Wat gaat goed en wat kan beter? En hoe kan de zorg en ondersteuning beter aansluiten op de belevingswereld van de patiënt? Vilans vormde een kernteam met diverse professionals met wie het onderzoek is vormgegeven. Vervolgens zijn de onderzoekers met acht patiënten in gesprek gegaan over de zorg- en ondersteuningspaden die zij bewandelen. Daarbij keek Vilans naar de volgende stappen:

  1. Toegang tot zorg en het zorggebruik - Lukt het u om hulp te vragen?
  2. Het zorg- en ondersteuningsaanbod - Krijgt u hulp?
  3. De uitkomsten - Bent u geholpen?

Ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning

Uit de gesprekken kwamen verbeterpunten naar voren die voor patiënten belangrijk zijn en die beïnvloeden hoe zij de kwaliteit van zorg en ondersteuning ervaren: 

  1. Het belang van vertragen en de tijd nemen voor de patiënt.
  2. Het voorkomen dat patiënten steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen.
  3. Het goed meenemen van de patiënt in doorverwijzingen en wat je kunt verwachten als patiënt. 

'We moeten de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein versterken'

Patricia van Aken (wethouder Zorg, Jeugd en Onderwijs): 'Ook voor de gemeente is dit een heel erg belangrijk document. Wij hebben een hele andere organisatie en spreken een andere taal dan de huisartsen. Maar we moeten de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein wel gaan versterken. Hier hebben we als gemeente nog veel in te leren. Het Sociaal Plein Damzicht is een mooi voorbeeld van deze samenwerking. Dit document gaat ons helpen om beter aan te sluiten bij de eerste lijn.'

Verbeterpunten en praktische tips 

De onderzoekers bespraken de uitkomsten met de betrokken professionals en gingen op zoek naar oplossingsrichtingen. Daarnaast is bestaande kennis over deze verbeterpunten toegevoegd. In het document ‘Door de ogen van de patiënt’ lees je tal van concrete voorstellen en praktische tips om de persoonsgerichte en integrale zorgverlening te verbeteren voor patiënten die in moeilijke omstandigheden verkeren en vragen op verschillende (levens)gebieden hebben.

Download 'Door de ogen van de patiënt’ (pdf) onder aan deze pagina bij 'Downloads'.

Downloads