Naar hoofdinhoud Naar footer

Praktijkhandreiking Positieve Gezondheid

Gepubliceerd op: 17-12-2021

Limburg loopt in Nederland voorop in het toepassen van Positieve Gezondheid. Wat levert dit op en wat valt er te leren van de ervaringen?

Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid, die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Hoe werken Limburgse organisaties en professionals aan Positieve Gezondheid? Wat zijn de lessen? De Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg van de Universiteit Maastricht onderzocht de ervaringen met Positieve Gezondheid in opdracht van ZonMw. De resultaten zijn gebundeld in de Praktijkhandreiking werken met Positieve Gezondheid (pdf, 2021) Organisaties die het concept willen toepassen kunnen hun voordeel doen met de lessen uit Limburg.

Bekijk de video over de Praktijkhandreiking:

YouTube video thumbnail

Kijkjes in de keuken

De handreiking laat zien wat de meeste mensen verstaan onder Positieve Gezondheid. De deelnemers zijn het erover eens dat Positieve Gezondheid draait om:

  • Een brede kijk op gezondheid met meerdere dimensies
  • Een focus op de persoon en niet op de professional of de organisatie
  • Het bevorderen van eigen regie bij verschillende doelgroepen

Verder lees je in de handreiking dat er verschillende invullingen zijn van Positieve Gezondheid, wat er bij de implementatie komt kijken: wat wel of juist niet werkt en wat veel voorkomende vraagstukken zijn. De lessen uit Limburg kunnen organisaties helpen om Positieve Gezondheid te vertalen naar hun eigen situatie, om cliënten, (wijk)bewoners, medewerkers of studenten beter te ondersteunen. De handreiking sluit af met aanbevelingen voor de praktijk en 6 ‘kijkjes in de keuken’ bij Limburgse organisaties die met dit concept werken.

Download de Praktijkhandreiking werken met Positieve Gezondheid (pdf, 2021)

Routekaart implementatie Positieve Gezondheid

Vilans ontwikkelde voor project- en programmaleiders, adviseurs en kartrekkers een routekaart die organisaties helpt na te denken over wat zij willen bereiken met Positieve Gezondheid en vooral: hoe. De kaart geeft handvatten en inspiratie voor het veranderproces. 

Download de Verander- en effectenkaart Positieve Gezondheid (pdf, 2021)

Verder lezen 

Deel deze pagina via: