Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Jan Kremer: ‘Passende zorg is minder ‘ik’ en meer ‘wij’’

Gepubliceerd op: 11-07-2023

Passende zorg is een beweging die ervoor moet zorgen dat we ook in de toekomst zorg kunnen blijven leveren. Maar hoe doe je dat? We vragen het professor Jan Kremer. Hij is ‘speciaal gezant passende zorg’ namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Jan Kremer is hoogleraar bij het Radboudumc. VWS heeft Kremer gevraagd om extra aandacht te besteden aan passende zorg. Hij wil beleid en praktijk beter op elkaar afstemmen. Ook gaat hij VWS adviseren over hoe je passende zorg in de praktijk kunt waarmaken. We vragen Jan Kremer wat Passende Zorg is.

Kremer vertelt: ‘Passende zorg is zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van mensen. Dat vraagt een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen die dat nodig heeft ook in de toekomst deze zorg kan krijgen. In 2040 telt Nederland heel veel ouderen. Dat betekent dat we tegen die tijd nooit genoeg mensen hebben om op dezelfde manier zorg te geven als dat we nu doen.’ Kremer ziet ‘passende zorg’ als de oplossing daarvoor en niet als een bezuiniging. Het is volgens hem juist belangrijk dat mensen anders gaan kijken naar zorg.

Op andere manieren voor elkaar zorgen

Jan Kremer bekeek de uitkomsten van het internationale onderzoek International Health Study. Hij vertelt: ‘Op de vraag ‘zou u voor uw ouders willen zorgen?’ beantwoordt in Nederland slechts 16% van de mensen die meededen aan het onderzoek die vraag met ‘ja’. Dit is het allerlaagste percentage in Europa. Net over de grens in Duitsland beantwoordt men die vraag al met 47% ‘ja’. Dat zegt iets over ons. Namelijk dat we heel veel verwachten van professionele zorg en niet vinden dat we zelf iets te doen hebben. En je mag ook veel verwachten van professionele zorg. Ik zou niet in de Verenigde Staten willen wonen waar je geen zorg krijgt als je het niet kan betalen. Maar misschien moeten we voor veel zaken minder op het zorgstelsel steunen en meer op andere manieren voor elkaar zorgen. Dat betekent anders kijken naar zorg en met veel mensen daarover in gesprek gaan.’

Voor een negentigjarige kan bijvoorbeeld het oplossen van een langlopende familieruzie veel waardevoller zijn dan meer uren medische zorg.

Jan Kremer

Passende zorg in de langdurige zorg

Anders kijken naar zorg kan volgens Jan Kremer ook betekenen dat cliënten zich straks juist beter gesteund voelen dan nu. Hoe dan? Kremer: ‘Door eerlijker te zijn tegen onszelf dat aan het einde van je leven niet overal een pil voor is of een technische oplossing. Voor een negentigjarige kan bijvoorbeeld het oplossen van een langlopende familieruzie veel waardevoller zijn dan meer uren medische zorg. Wat dat betreft lijkt passende zorg op persoonsgericht zorg, maar er is toch één belangrijk verschil. Namelijk dat persoonsgerichte zorg zich toch vooral richt op het welbevinden van de individuele cliënt. Terwijl passende zorg daarnaast ook kijkt naar een gezonde samenleving. Waarbij het meer draait om ‘wij’ en minder om alleen ‘ik’.

Meer weten?

Wil je het hele interview met Jan Kremer lezen? Ga dan naar de website van Vilans.