Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Mensen met een migratieachtergrond: wie zijn dat?

Gepubliceerd op: 21-03-2024

Bij het thema dementie en een migratieachtergrond lijkt vaak de focus te liggen op mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Waarom is dit? Deze vraag kwam binnen via onze LinkedIn pagina. We legden het voor aan Jennifer van den Broeke (Pharos) en Tara Knegt (Movisie). Benieuwd naar hun antwoord?

Bij mensen met dementie en een migratieachtergrond lijkt het vaak over mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te gaan. Is dit omdat dit de grootste groep migranten is?   

Jennifer reageert op deze vraag: ’Nederland is een superdivers land. Er wonen inmiddels ouderen met roots in landen uit de hele wereld. Maar dit is nog niet zo lang. Eind jaren ‘90 meldden de eerste ouderen geboren in Turkije en Marokko zich bij de geheugenpoli's. Nederland heeft sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een periode actief ‘gastarbeiders’ geworven in Turkije en later ook in Marokko. Men ging er toen vanuit dat deze groep korte tijd zou blijven, daarom werden deze ‘gastarbeiders’ niet aangemoedigd om Nederlands te leren. Deze groep kreeg kinderen, bleef in Nederland wonen en wordt hier oud. Een groeiend aantal mensen met migratieachtergrond ontwikkelt dementie. Voor deze mensen werken de bestaande diagnostische instrumenten niet goed omdat die zijn ontwikkeld voor ouderen met een Nederlandse achtergrond. Die moesten daarom worden aangepast.  De materialen die zijn ontwikkeld voor ouderen met een migratieachtergrond zijn vaak nog vooral gericht op de eerste mensen die gemigreerd zijn uit Turkije of Marokko en voor wie de Nederlandse taal lastig kan zijn. ‘Tara vult aan: ‘Bij Surinamers en Antillianen (de andere twee grootste groepen mensen met een migratieachtergrond in Nederland) speelt dit iets minder, onder meer vanwege de gedeelde Nederlandse moedertaal.   

'De materialen voor ouderen met een migratieachtergrond zijn vaak nog vooral gericht op de groep mensen die gemigreerd is uit Turkije of Marokko en voor wie de Nederlandse taal lastig kan zijn'

Jennifer vervolgt: ‘Het meeste onderzoek in Nederland naar mensen met een migratieachtergrond met dementie is gedaan naar mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Indische, Molukse of Chinese achtergrond.  

Zijn er nog meer grote groepen mensen met dementie en een migratieachtergrond waar we ook aandacht voor moeten hebben?   

‘De laatste jaren komen er steeds meer ouderen met dementie met andere migratieachtergronden, bijvoorbeeld uit Iran of Kroatië,’ vertelt Jennifer. ‘Er is daarom behoefte aan informatie over dementie in veel meer talen.  

Volgens Tara is er ook al aardig wat onderzoek gedaan naar mensen met dementie en een Indische of Molukse achtergrond. 'Deze groep is groot in Nederland, maar hier spelen over het algemeen minder vraagstukken rondom integratie vanwege het gedeeld verleden met Nederland. Ook als is deze groep groot, toch zijn ze soms  ‘onzichtbaar’ in de cijfers omdat velen van hen een Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte hebben. Zij worden in cijfers meegenomen als Nederlanders en niet als migranten.’

Meer weten?