Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

‘Hoe vaak moet het zorgplan geëvalueerd worden?’

Gepubliceerd op: 24-11-2022

Beleidsmedewerker: ‘Omdat het bij ons heel druk is, willen we niet te veel overleggen hebben. Zeker de zorgplanbespreking is lastig in te plannen met meerdere agenda’s. Mijn vraag is dan ook: “Hoe vaak zijn we verplicht om het zorgplan te evalueren?”’ Adviseur Rianneke Mulder van ‘Richtlijnen & toepassing’ bij Vilans geeft antwoord en licht toe.

Het zorgplan noemen we ook wel zorgleefplan en is onderdeel van het zorgdossier. Het is vooral belangrijk dat het zorgplan is bijgewerkt En dat jullie evalueren op het moment dat dat ook echt nodig is. Ook hoef je niet per se steeds een bespreking te organiseren. Het is mooi als je iedereen bij elkaar kan krijgen. Maar als het te lang duurt om een geschikt moment te vinden, kan dit ook een nadeel zijn. Beter is dan om te overleggen met die professional die betrokken is bij een bepaald doel. Samen met de cliënt erbij. Zo speel je sneller in op wat nodig is. 

Aanpassingen zorgplan 

Als er iets verandert in de zorg, is het belangrijk om dat ook aan te passen in het zorgplan. Mocht er een zorgprofessional uitvallen, dan kan een collega de zorg makkelijk overnemen. Bij kleine aanpassingen hoef je het zorgplan niet te evalueren. Bij grote aanpassingen wel. Bijvoorbeeld als de cliënt is gevallen en daarna andere zorg nodig heeft.

Thuiszorg 

In de Zorgverzekeringswet (ZvW) staat dat het belangrijk is om per doel vast te leggen wanneer te evalueren. Zo kan het nodig zijn om wondzorg wekelijks te evalueren. Bij persoonlijke verzorging kan het zijn dat het pas na drie maanden hoeft. Het is aan de wijkverpleegkundige en de cliënt om samen te bepalen wanneer wat geëvalueerd wordt. 

Woonvoorzieningen en verpleeghuizen

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat dat het verplicht is om het zorgplan regelmatig met de cliënt te bespreken. Het is belangrijk om hierin aan te sluiten bij de behoefte van de bewoner. En het op een manier te bespreken die bij de bewoner past. Een cliënt heeft daarnaast het recht om elk half jaar de zorg en daarmee het zorgplan te evalueren. Het is belangrijk dat de zorgprofessional de cliënt daar ook over informeert. Als iemand niet weet wat diens rechten zijn, zal die persoon er namelijk ook niet om vragen. Dit betekent niet dat je ook elk half jaar moet evalueren. Als de cliënt dat niet wil, hoeft dat niet. Is de cliënt wilsonbekwaam? Dan kan een wettelijk vertegenwoordiger voor de cliënt spreken.