Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Green Deal - 5 duurzame doelen in de zorg

Gepubliceerd op: 08-11-2022

De zorg maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. Leveren van zorg draagt echter ook bij aan de klimaatcrisis, door de uitstoot van broeikasgassen, afval en gebruik van grondstoffen. Om dat te verminderen werkt de zorgsector aan duurzame zorg. Met 5 doelen in de Green Deal.

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving. Met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen.

5 doelen voor duurzame zorg

1. Meer inzet op gezondheid

Speerpunten zijn voorkomen van ziekte, creëren van een gezonde omgeving en bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.

2. Vergroten van bewustwording en kennis

Alle zorgprofessionals moeten op de hoogte zijn van de impact van de zorg op het klimaat en andersom. 

3. CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal zijn in 2050

Zorgorganisaties hebben invloed op het verminderen van CO2-uistoot. Bijvoorbeeld door verduurzamen van gebouwen, energie en vervoer.

4. 50% Minder primair grondstoffengebruik in 2030 dan in 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050

Grondstoffen zijn schaars. Daarom is zowel hergebruik als minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.

5. Verminderen van milieubelasting van medicatie(gebruik)

Medicijnresten komen terecht in het grond- en oppervlaktewater. Bijvoorbeeld door medicijnresten in urine en ontlasting. En door ongebruikte medicijnen die door de gootsteen worden weggespoeld. Ook de productie van geneesmiddelen heeft klimaat- en milieu-impact. Gepast voorschrijven, juist gebruik bevorderen en maatregelen om verspilling tegen te gaan moeten de milieubelasting van medicatie verminderen.

Bron

Bron: Green Deal