Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Gezondheidscentrum Hoensbroek: meer eigen regie

Gepubliceerd op: 01-01-2020

Welke ingrediënten zijn nodig om de cliënt meer eigen regie te laten nemen? Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord ging over deze vraag in gesprek met cliënten, een buurtteam, zorgverleners en een zorgverzekeraar. Het gezondheidscentrum ontwikkelde vervolgens interventies die mensen helpen om meer regie te nemen en keuzes te maken die passen bij hun levenssituatie.

Anneke Coenen werkt als beleids- en kwaliteitsmedewerker en praktijkondersteuner bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. Een van de inzichten die zij in de proeftuin persoonsgerichte zorg heeft opgedaan is: patiënten vinden het verschil tussen de professionals en zichzelf te groot. ‘Patiënten hebben snel het gevoel dat zij minder kunnen. Wij vroegen hen in sessies, waar zij behoeften aan hadden. Er kwamen goede suggesties uit voort hoe zorgverleners persoonsgerichter kunnen werken. Patiënten vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat wanneer zij op het spreekuur komen, de zorgverlener weet wie hij of zij is. Dat maakt het voor hen persoonlijker en betekent dat zij makkelijker met een vraag komen. Een foto in het dossier bleek hiervoor een goede oplossing.’

Vragenlijst voor patiënten

Een andere manier om achter behoeften van patiënten te komen, was een vragenlijst voor patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld samen met patiënten en ging over hoe zorgverleners patiënten benaderen. De vragenlijst heeft veel opgeleverd. 'Een groot aantal mensen blijkt bijvoorbeeld niet alles te durven zeggen tegen hun zorgverlener,’ licht Anneke toe.

Workshop het goede gesprek

Dit inzicht leidde tot het ontwikkelen van de workshop 'Het goede gesprek'. Samen met coach en ervaringsdeskundige Brigiet Brink geeft Anneke deze workshop, die patiënten helpt om een actieve gesprekspartner te zijn. Anneke: 'De eerste workshops zijn goed ontvangen. Als de workshop eenmaal goed geïntegreerd is in onze regio, gaan we hem ook in andere regio’s aanbieden. Daarnaast is, op basis van resultaten uit de vragenlijst, het spreekuur van de huisarts verlengd van 10 naar 15 minuten. Patiënten vinden de professional soms te snel gaan. Het is goed om daarbij stil te staan.’

Mensen met elkaar verbinden

Gezondheidscentrum Hoensbroek richt zich nu ook op het verbinden van mensen. ‘Wij horen vaak dat patiënten bijvoorbeeld willen wandelen, maar niet alleen. Bestaande (online) platforms om gezamenlijk iets te ondernemen staan te ver af van deze mensen. We gaan starten met een inloopbijeenkomst waarbij een communitywerker en een gastvrouw (een patiënt uit de werkgroep) aanwezig zijn om mensen wegwijs te maken in de bestaande platforms. Mensen worden letterlijk bij de hand genomen. Het mooie is dat al dit soort initiatieven van patiënten komen. Zij waarderen het dat ze mogen meedenken en meepraten.

Belangrijkste les voor Hoensbroek

Terugkijkend naar de aanpak in de proeftuin is voor Anneke de belangrijkste les het verschil in perceptie. ‘Patiënten en zorgverleners zijn gelijkwaardig, maar de patiënt ervaart dat niet zo. Dat was een eyeopener. En dat het veel tijd kost om de best passende interventies en een aanpak met elkaar te vinden, maar dat is het wel waard.’