Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Driegesprek zorg en welzijn in de wijk Lindenholt

Gepubliceerd op: 01-01-2015

In de wijk Lindenholt in Nijmegen wonen veel mensen met meervoudige problemen. Voor deze groep ontwikkelde wijkgezondheidscentrum Lindenholt het 'driegesprek'. Een gesprek waarbij de bewoner centraal staat, met de huisarts en een medewerker van het sociaal wijkteam.

Huisarts Mark van der Wel: 'De afgelopen jaren constateerden wij dat veel mensen op het spreekuur kwamen met welzijnsvragen die zij verhulden als medische vraag. In onze wijk wonen veel mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Ze komen bijvoorbeeld bij ons met hoofdpijnklachten. Als we doorvragen, merken wij regelmatig dat er onderliggende welzijnsproblemen spelen. Deze groep mensen verlangt bij uitstek een persoonsgerichte aanpak.' 

Kernwaarde voor huisartsen

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt was een van de proeftuinen persoonsgerichte zorg (2015-2016). Mark van der Wel was projectleider. Daarnaast is hij onderzoeker bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Persoonsgerichte zorg is niets nieuws voor hem: het is immers al meer dan 50 jaar een van de 3 kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Maar hij onderschrijft zeer het belang ervan.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Mark: 'De komst van de sociale wijkteams betekende een nieuwe rol voor iedereen. Artsen mogen bijvoorbeeld niet meer direct doorverwijzen naar maatschappelijk werk. De vanzelfsprekendheid in samenwerking viel daarmee aanvankelijk weg. Door een ontwikkeltraject te starten en deel te nemen aan de proeftuin persoonsgerichte zorg hebben we stappen gezet naar nieuwe samenwerkingsvormen. 

Sessies met wijkbewoners

We spraken de ambitie uit dat een persoonsgerichte benadering en positieve gezondheid belangrijke uitgangspunten zouden worden van een nieuwe aanpak. Uit een sessie met wijkbewoners en bijeenkomsten met huisartsen en leden van het sociaal wijkteam kwam het idee van een driegesprek naar voren. Hierbij spreken de huisarts, een lid van het sociaal wijkteam en de wijkbewoner samen over de zorgen en vragen van de bewoner. Voor Lindenholt is dit nieuw. Voorheen werden aparte gesprekken gevoerd en moesten het sociaal wijkteam en Lindenholt nog onderling afstemmen.

Eén keer je verhaal vertellen

Mark: 'Door het driegesprek is deze tussenstap niet meer nodig. Ook hoeft de bewoner maar één keer zijn verhaal te doen. Hierdoor gaat er minder mis in de informatieoverdracht. Maar het mooiste resultaat is: bewoners hebben terecht het idee dat zij centraal staan en ertoe doen.' 

Samenhang en welzijn en gezondheid

Hoe gaat het driegesprek in z'n werk? Mark: 'We bespreken dat welzijn en gezondheid met elkaar samenhangen. We kijken dan wat iemand nodig heeft om vervolgens gezamenlijk een plan van aanpak te formuleren. Daarbij komt de bewoner en zijn netwerk zoveel mogelijk zelf in actie naast benodigde ondersteuning vanuit zorg en welzijn.’

Bewoners denken mee

Wat vinden de bewoners ervan? 'De bewoners zien zeker het nut van een driegesprek,' vertelt Mark. 'Ze vonden het fijn om mee te denken. Er was wat aarzeling, omdat het driegesprek niet zozeer voor hen zou zijn, maar voor andere buurtbewoners die echte problemen zouden hebben op meerdere levensdomeinen. Over het algemeen zaten toch de wat gezondere bewoners aan tafel bij bedenken hoe het driegesprek eruit zou moeten zien.'

Beter aanbod van zorg en welzijn

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt wil binnen 2 jaar een beter aanbod van zorg en welzijn hebben voor mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Een andere ambitie is een betere samenwerking tussen het sociale wijkteam en de huisartsen. Op de lange termijn hoopt Van der Wel zichtbaar te kunnen maken dat het tot Triple Aim leidt: gezondheidswinst met tevreden patiënten tegen lagere kosten.

Energie steken in samenwerking

Goede samenwerking vraagt aandacht, tijd en elkaar fysiek ontmoeten. Dit is een van de lessen van de proeftuin persoonsgerichte zorg. 'Door aan het begin van het traject voldoende tijd te investeren in de samenwerking, krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Wij verwachten dat door de betere samenwerking en nog persoonsgerichter werken dan we al doen, de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt.'