Naar hoofdinhoud Naar footer

De Klinkenberg: spin in het web in de wijk

Gepubliceerd op: 26-04-2022

Zorglocatie De Klinkenberg is gericht op interactie met de wijk. Om de verbinding laagdrempelig te houden hebben ze een wijkpunt ingericht. 'We zijn er voor bewoners uit de wijk die behoefte hebben aan ondersteuning,' vertellen Bianca van Dijk en Eva Westerink. 'En een dierenweide zorgt voor contact met de wijkbewoners.'

YouTube video thumbnail

De locatie is erop gericht om te integreren met de wijk. 'Twee welzijnscoördinatoren houden zich bezig met het betrekken van de wijk,' legt teamcoach Bianca uit. 'Bij het ontwerp van de locatie is er ook rekening mee gehouden. Het terrein van de locatie is open en er is naast de woningen een dierenweide ingericht. We zien dat sommige bewoners graag bij die dierenweide gaan zitten en een gesprekje aanknopen met mensen die langslopen. Op die manier zie je direct het contact met de wijk en tussen verschillende generaties.'

YouTube video thumbnail

Verbinding tijdens corona

'De komst van corona was uiteraard niet bevorderlijk voor het krijgen van verbinding,’ zegt Bianca. ‘Tijdens de eerste golf was ons terrein helemaal afgesloten en lag dat proces volledig stil. Inmiddels gaat het meer de goede kant op. Toch merkten we ook tijdens die strenge lockdown dat de wijk echt betrokken is met de bewoners hier. We kregen ongelooflijk veel aangeboden vanuit de wijk.'

Wijkkrant over wonen

De vergrijzende samenleving zorgt voor uitdagingen. Denk aan de wens van mensen om zelfstandig oud te worden en te wonen in een passende thuisomgeving. In de Wijkkrant 2021 van Vilans lees je verhalen die inspireren om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Wijkpunt

Om de verbinding met de wijk laagdrempelig te houden heeft De Klinkenberg een wijkpunt ingericht, samen met Malkander, een stichting voor mantelzorg en vrijwilligerswerk aan huis. Bianca: ‘Bewoners uit de wijk kunnen hier aankloppen met hun zorgvraag en we organiseren wekelijks een koffiemoment. Vanuit het wijkpunt hebben wij instroom voor thuiszorg en wijkverpleging. Daarnaast brengen we mensen ervan op de hoogte dat we ook intramurale zorg leveren, zowel langdurige als kortdurende zorg. Zo proberen we een spin in het web te zijn in de wijk en er te zijn voor bewoners die behoefte hebben aan ondersteuning.’

Integrale zorg verlenen in de wijk

De Klinkenberg werkt steeds meer toe naar wonen in de eigen omgeving en een soepel verloop bij het vervullen van de zorgvraag. ‘We zien dat wanneer cliënten vanuit een eerstelijnsverblijf doorstromen naar het verpleeghuis, ze graag in de eigen omgeving blijven,’ zegt Bianca. ‘Ook de kinderen hebben dat liever. Het zou helemaal mooi zijn wanneer we vanuit De Klinkenberg alle zorg in de wijk kunnen leveren, zodat de overstap kleiner is.’ Eva is verzorgende op de somatische afdeling. Zij vertelt: ‘Je merkt wel dat het meespeelt dat we als De Klinkenberg een gevestigde naam zijn. Familie kent het, of heeft er andere bekenden wonen, dat maakt het verhuizen naar hier laagdrempeliger.’

Meer informatie over ouderen en zelfstandig wonen

Deel deze pagina via: