Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Casussen moeilijk te begrijpen gedrag

Gepubliceerd op: 18-05-2019

Bekijk drie casussen van ouderen met moeilijk te begrijpen gedrag. In de video’s gaat het over mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Na een schets van de probleemsituatie hoor en zie je meer over de beeldvorming. Daarna zie je welke interventies worden gekozen en wat die voor resultaat opleveren.

Het zingen van Johanna

Johanna is 95 jaar en woont sinds 6 jaar in het verpleeghuis. Ze heeft dementie met alle bijkomende beperkingen en stoornissen. De laatste tijd schreeuwt en zingt ze de hele dag door. Ze beweegt constant in haar stoel. ’s Nachts is ze onrustig en ze wordt vaak roepend wakker. Medebewoners hebben hinder van haar en verzorgenden voelen zich schuldig als ze vrijheidsbeperkende maatregelen nemen. De casus behandelt de probleemsituatie, de beeldvorming, de gekozen interventies en de behaalde resultaten.
 
Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de casus Het zingen van Johanna op cce.nl.

Wandelen met Tiny

Tiny is een vrouw van 76 jaar, met een moeilijk te bepalen vorm van dementie. Ze heeft moeite zich te oriënteren in tijd en ruimte en ze heeft vooral moeite met de executieve functies, zoals het starten en stoppen van handelingen. Voor de begeleiders werd het steeds lastiger om met Tiny om te gaan. Zij werd agressief en at niet meer, waardoor ondervoeding dreigde.
 
Aan de dementie kan weinig worden gedaan. Maar deze casus laat wel zien dat je problemen die daarmee samenhangen toch succesvol kunt aanpakken. Fragmenten uit een interview dat CCE-consulent Magda Hermsen hield met Adrienne van Gennip, de psychologe van Tiny, en de eerstverantwoordelijk verzorgende Erna Bergman illustreren de stappen in de casusbeschrijving.

Mevrouw Glas, samen komen we verder

De 72-jarige mevrouw Glas heeft veel meegemaakt in haar leven. Haar zoon is overleden, ze maakt een scheiding mee en krijgt dan relaties waarin ze seksueel is misbruikt. Vanwege suïcidepogingen wordt ze meerdere malen opgenomen binnen de GGZ. Mevrouw Glas wordt uiteindelijk niet meer behandeld en komt te wonen op de afdeling langdurige zorg voor ouderen. 
 
Begeleiders hebben hun handen vol aan het voorkomen van probleemsituaties met mevrouw Glas op de afdeling. Het lukt maar niet om een doodgewone activiteit met haar te ondernemen. De ADL wordt een dagelijks terugkerend probleem. Het team raakt volledig uitgeput. Ze weten niet meer hoe ze met mevrouw Glas om moeten gaan. 
 
Gerrie van Laar, coördinator bij het CCE, komt in contact met de instelling waar mevrouw Glas woont. Niet alleen de psychische toestand wordt duidelijk, maar ook de vele fysieke problemen waar mevrouw mee kampt. Samen met de instelling kijkt ze, aan de hand van videobeelden, naar alle factoren die de problematiek in stand zouden kunnen houden. Al snel wordt duidelijk welke hoofdfactor ten grondslag ligt aan het probleemgedrag.
 
Wil je weten wat deze factor is? Ga naar de casus Mevrouw Glas, samen komen we verder op cce.nl.

Video’s

Een video over een casus geeft inzicht in het probleem, de oorzaak en de manier waarop het probleem is aangepakt. De drie casussen op deze pagina gaan over probleemgedrag. Ook het resultaat komt in beeld: hoe gaat het nu met de cliënt? Is er nog probleemgedrag? Voor meer informatie over het leren van casussen kijk je op de website van het CCE.

Bron

De casussen zijn afkomstig van de website van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).