Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Behoud identiteit voorop bij Cicero Zorggroep

Gepubliceerd op: 01-01-2015

Cicero Zorggroep is een woonzorgvoorziening voor ouderen in het Limburgse Brunssum. Zij maken de zorg persoonsgericht door te focussen op behoud van identiteit van hun cliënten. Hun motto: ‘Blijven wie je bent en erkend worden.’ Secretaris van bestuur en hoofd Kwaliteit & beleid Ellen Leers en locatiemanager Marion Spanbroek vertellen hoe zij dit doen.

Cicero Zorggroep nam in 2015 en 2016 met hun zorgcentrum Schuttershof deel aan de proeftuinen persoonsgerichte zorg van Vilans. Als resultaat van dit traject bieden zij nieuwe bewoners van de Schuttershof een warm welkom en een goede start en betrekken zij familie en verwanten veel meer dan voorheen bij de zorg (gedeelde zorg) en de invulling van 'een plezierige dag'.

Brainstorm identiteit bewoners

Locatiemanager Schuttershof Marion Spanbroek: 'We startten de proeftuin met een brainstorm over de vraag "Hoe kom je achter de identiteit van de bewoners en hoe kunnen we die behouden?" Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgenden, verpleegkundigen, management, arts en geestelijk verzorger dachten mee over die vraag. Na 2 bijeenkomsten kwamen we tot 3 thema's met 7 onderwerpen waar Cicero mee aan de slag ging. Voor elk onderwerp werd een werkgroepje benoemd, waaraan ook bewoners en mantelzorgers deelnamen.'

Een warm welkom en een goede start

Secretaris Raad van Bestuur en hoofd Kwaliteit & Beleid Ellen Leers: 'Het eerste thema dat we hebben opgepakt is: een warm welkom en een goede start. Een nieuw thuis. Door de overgang naar de nieuwe omgeving goed voor te bereiden, voelt de bewoner zich eerder op zijn gemak. Wij doen dit door de cliënt van tevoren thuis te bezoeken. Diezelfde medewerker is ook aanwezig tijdens de verhuizing om de cliënt op te vangen. Het papierwerk verdwijnt tijdens de eerste week naar de achtergrond zodat cliënten en familie eerst kunnen wennen aan de nieuwe situatie.'

Persoonsgerichte zorg is een samenspel

'Het tweede thema gaat over gedeelde zorg,' vervolgt Ellen Leers. 'Een samenspel tussen de bewoner, familie en de medewerkers. Huiskamergesprekken met bewoners bieden momenten van rust en contact. Familieleden en mantelzorgers kunnen tijdens groepsgesprekken lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Een plezierige dag is ons derde thema. Daarbij is aandacht voor de band met de familie, de dagbesteding van bewoners en hun wensen. Bij alle drie de thema’s staat de identiteit van bewoners centraal. Blijven wie je bent, zoveel mogelijk leven zoals je was gewend, met de mensen die je kent.'

Balans vinden in wensen en mogelijkheden

De verschillen in beleving van cliënten vormen een uitdaging voor persoonsgerichte zorg. In Schuttershof woont een breed spectrum aan cliënten. Ellen: 'We willen alle cliënten zo persoonlijk mogelijk bedienen en zorg verlenen, maar we moeten rekening houden met de beperkte middelen. Als je puur naar financiën kijkt, ontstaat de neiging te standaardiseren. Je moet een balans vinden, want persoonsgerichte zorg betekent niet: the sky is the limit. Het zit vooral in oprechte aandacht, je echt verdiepen in de mensen. Niet zorgen voor, maar zorgen dat. We zoeken naar mogelijkheden.' De aangepaste processen als standaard zien, is volgens de dames de grootste valkuil. Er komen steeds nieuwe mensen en dus ook nieuwe wensen. Locatie Schuttershof bracht de wensen van hun bewoners in kaart. Bekijk de flyer Wensen van onze cliënten (pdf).

Iedereen brengt zijn kwaliteit in

Ellen vindt dat er mooie dingen ontstaan als mensen samen ‘klussen’. 'Iedereen brengt zijn kwaliteit in en voelt zich eigenaar.' Ook Marion ziet samenwerking als belangrijkste les uit de proeftuin Persoonsgerichte zorg. 'Je begint samen, maar aan persoonsgerichte zorg komt nooit een einde.'