Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Richtlijn en stappenplan brengt hulp aan mensen die zorg mijden dichterbij

Gepubliceerd op: 22-07-2022

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen te maken krijgen met cliënten die geen zorg willen, maar het wel nodig hebben. Hoe ga je daarmee om? En hoe krijg je mensen in beeld die zorg mijden? De richtlijn 'Zorgmijding in de eerste lijn' biedt hier handvatten voor.

Waarom een richtlijn?

Verpleegkundigen en verzorgenden in de eerste lijn ervaren knelpunten die te maken hebben met zorgmijding. Zo is vaak onduidelijk wat risicofactoren zijn, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke interventies geschikt zijn bij zorgmijding. Deze richtlijn helpt hen zorgmijding te herkennen én geeft ze concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan.

Hoe is de richtlijn ontwikkeld?

Een werkgroep met daarin verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, cliëntvertegenwoordigers, maar ook sociaal werkers en een huisarts heeft de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd. Vragen die daaruit voorkwamen werden beantwoord met hulp van onderzoek, literatuur en focusgroepen. Ook heeft de achterban commentaar gegeven.

De richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn is in samenwerking met V&VN en met financiering van ZonMw ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Meer weten?