Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Expertisenetwerk Korsakov van start

Gepubliceerd op: 09-06-2022

Om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov verder te ontwikkelen én wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, is een landelijk expertisenetwerk Korsakov opgericht.

Mensen met Korsakov hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Om de specifieke kennis en kunde die hiervoor nodig is te ontwikkelen en te borgen, is hiervoor nu een landelijk netwerk opgericht van gespecialiseerde verpleeghuizen en het Korsakov Kenniscentrum.

Voldoen aan kwaliteitseisen

Op 8 juni kregen elf expertisecentra (verpleeghuizen) van de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (die de toetsing deed) te horen dat zij voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. De expertisecentra hebben – naast het geven van directe zorg en behandeling aan mensen met Korsakov - de taak om de kennis en kunde te ontwikkelen en te verspreiden. Ook adviseren ze medewerkers van andere verpleeghuizen. Het netwerk verstrekt daarnaast, via het Korsakov Kenniscentrum, informatie en biedt opleidingen aan over Korsakov-zorg. 

Theo van Uum, directeur langdurige zorg ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): "Er zijn cliënten binnen de langdurige zorg waarvoor bijzondere expertise en kennis nodig is om de kwaliteit van zorg te borgen, nu en in de toekomst. Het doel is om met het expertisenetwerk Korsakov kennis, zorg en scholing te bundelen waardoor écht het verschil gemaakt kan worden voor mensen. Vandaag vieren we de start van het eerste expertisenetwerk en er volgen er snel meer voor andere laag volume hoog complexe doelgroepen."

Korsakov

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een tekort aan vitamine B1, dat vaak ontstaat door alcoholverslaving. Bepaalde delen van de hersenen kunnen door dat tekort schade oplopen. Zo hebben mensen met Korsakov geheugenstoornissen, ontbreekt het besef van tijd en plaats en is er geen ziekte-inzicht bij de cliënt zelf. 
Het syndroom is onomkeerbaar en mensen met Korsakov hebben langdurig gespecialiseerde zorg en behandeling nodig. Naar schatting zijn in Nederland 8 tot 10 duizend mensen met Korsakov, waarvan ongeveer 1500 mensen in verpleeghuizen wonen. Een groot deel daarvan woont op gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC)

Het expertisenetwerk Korsakov is het eerste netwerk binnen de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg van VWS, voor cliënten behorende tot de tien 'Laagvolume Hoog complexe doelgroepen'. Voor een aantal van deze doelgroepen is specifieke kennis en kunde nodig om de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te borgen.

Naast het syndroom van Korsakov zijn dat onder andere: mensen met de ziekte van Huntington, Multiple sclerose, Gerontopsychiatrie of andere zeer ernstige gedragsproblemen. Vaak wonen cliënten uit deze specifieke doelgroepen tussen andere cliënten. Specifieke kennis over de zorg voor die cliëntgroep ontbreekt nu vaak. Voor deze doelgroepen zijn ook landelijke expertisenetwerken in ontwikkeling.

Wil je meer weten? Bekijk dan de website van het Korsakov Kenniscentrum