Home Thema's Verbeteren doe je zo

Nieuws

Hier vind je nieuwsberichten over dit thema. Kijk voor nieuwsberichten over andere thema’s bij nieuws
Regels schrappen: Van moeten naar de bedoeling achterhalen

15/07/2019 //

Regels schrappen: Van moeten naar de bedoeling achterhalen

Rivas Zorggroep is al meer dan vijf jaar bezig met het stroomlijnen en verminderen van de administratieve lasten. Adviseur en regiehouder Isabeth Arts en project- en...

Meer rust door minder registratielast

24/06/2019 //

Meer rust door minder registratielast

Archipel Thuis is druk bezig om de registratielast in hun organisatie inzichtelijk te krijgen door kritisch naar de eigen regels te kijken. Archipel Thuis levert thuiszorg in...

Doe de quiz registratielasten

24/06/2019 //

Doe de quiz registratielasten

Is het dagelijks temperaturen van de koelkast verplicht? Weet jij welke registraties écht verplicht zijn? Wat zijn de meest voorkomende registratielasten in de ouderenzorg...

Dagbesteding zonder registratielast

11/06/2019 //

Dagbesteding zonder registratielast

Een middagje samen bingoën of breien zonder bureaucratisch gedoe. De nieuwe indicatieloze dagbesteding genaamd Gast&Hof bestaat sinds een jaar in Yerseke, Kruiningen en...

Regels schrappen in 40 minuten

05/06/2019 //

Regels schrappen in 40 minuten

‘Schrappen, snappen en verbeteren, dát is wat we willen doen’. Projectleider Desirée Krol staat voor een groep zorgmedewerkers van de zorgorganisatie Noorderbreedte in...

Schrapsessie leidt tot minder administatieve lasten

29/05/2019 //

Schrapsessie leidt tot minder administatieve lasten

Als wijkverpleegkundige liep Laura Vink regelmatig tegen zaken aan waarvan ze dacht: “dat kan anders en handiger”. Via de zorgadviesraad van haar werkgever Zorgspectrum...

‘Meer begrip kan leiden tot minder administratieve lasten’

09/05/2019 //

‘Meer begrip kan leiden tot minder administratieve lasten’

Zorgorganisatie Het Hoge Veer in Raamsdonksveer is al langer op zoek naar manieren om de administratieve lasten terug te brengen. ‘Meer administratie is minder tijd voor de...

Enquête administratieve lasten

09/05/2019 //

Enquête administratieve lasten

Werken in de zorg brengt administratieve handelingen met zich mee. Deze handelingen moeten zo min mogelijk ten koste gaan van de daadwerkelijk zorg. Berenschot onderzoekt daarom...

Tips en succesvolle aanpakken terugdringen regeldruk

02/05/2019 //

Tips en succesvolle aanpakken terugdringen regeldruk

Hoe zorg je dat het melden van incidenten zo min mogelijk tijd kost? Is het standaard temperaturen van de koelkast verplicht? En wat kun je zelf doen om de registratielast aan...

Extra hulpmiddelen om de vijf-minutenregistratie af te schaffen

25/04/2019 //

Extra hulpmiddelen om de vijf-minutenregistratie af te schaffen

De 5-minutenregistratie in de wijkverpleging is niet meer verplicht, maar toch blijkt het in de praktijk lastig om hier echt mee te stoppen. Het Nederlands Zorgautoriteit (NZa),...

Regeldruk: prioriteit bij Zorggroep Ter Weel

25/04/2019 //

Regeldruk: prioriteit bij Zorggroep Ter Weel

‘Zorg dat het werkt, en dat diegene die aan het bed staat de zorg ook leuk blijft vinden,’ zegt Henri Trieling, teamleider van Zorggroep Ter Weel. Hij vertelt hoe Zorggroep Ter...

Rapporteren zorg volgens zorgplan: verplicht of niet?

18/04/2019 //

Rapporteren zorg volgens zorgplan: verplicht of niet?

Als verzorgende of verpleegkundige ben je heel wat tijd kwijt aan het rapporteren en bijhouden van formulieren. Maar niet alle registraties zijn verplicht of even zinvol. We...

Blog: Kom zelf in actie om de zorg te (ont)regelen

10/04/2019 //

Blog: Kom zelf in actie om de zorg te (ont)regelen

Wat merk jij in de praktijk van de geschrapte registraties in de wijkverpleging? Dat was de centrale vraag in de poll die we laatst hebben uitgezet. Geschrapte registraties zijn...

Zorgplan ondertekenen bij wijziging: verplicht of niet?

04/04/2019 //

Zorgplan ondertekenen bij wijziging: verplicht of niet?

Als verzorgende of verpleegkundige besteed je heel wat tijd aan het invullen van lijsten en formulieren. Niet alle checklists zijn even zinvol of verplicht, terwijl deze wel de...

Eerste vijf schrapsessies regeldruk succesvol van start

27/03/2019 //

Eerste vijf schrapsessies regeldruk succesvol van start

Donderdag 21 maart vond voor de vijfde keer een schrapsessie plaats om de regeldruk in de ouderenzorg te verminderen. Tot nu toe gingen bestuurders en zorgmedewerkers van in...

Administratieve lasten: waar kan het minder?

22/03/2019 //

Administratieve lasten: waar kan het minder?

Vrijwel alle sectoren in de zorg zijn ermee bezig: kijken waar het minder kan met regels en administratie, zodat er meer tijd komt voor waar het om draait: goede zorg en...

Checklist risicosignalering: verplicht of niet?

13/03/2019 //

Checklist risicosignalering: verplicht of niet?

Als verzorgende of verpleegkundige besteed je heel wat tijd aan het invullen van lijsten en formulieren. Niet alle checklists zijn even zinvol of verplicht, terwijl deze wel de...

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

13/03/2019 //

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

Wijkverpleegkundigen mogen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer...

Rivas Zorggroep dringt registraties terug

07/03/2019 //

Rivas Zorggroep dringt registraties terug

Adviseur Kwaliteit en Veiligheid André Hoogendoorn bij Rivas Zorggroep: ‘Je moet blijven aantonen dat het zin heeft om met elkaar de regeldruk aan te pakken en dat het helpt om...

Valincidenten melden via een MIC-formulier bij valrisico

28/02/2019 //

Valincidenten melden via een MIC-formulier bij valrisico

Als verzorgende of verpleegkundige zijn er heel wat formulieren en checklists die je moet bijhouden en invullen. Dat kost veel tijd en kan de ervaren regeldruk vergroten. De...

Kijktip: Terugdringen van regeldruk in de zorg

28/02/2019 //

Kijktip: Terugdringen van regeldruk in de zorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak vrijdag 22 februari over het terugdringen van de regeldruk en administratieve lasten in de zorg. 'De...

4 geschrapte regels wijkverpleging: wat merk jij daarvan?

22/02/2019 //

4 geschrapte regels wijkverpleging: wat merk jij daarvan?

Sinds de start van het VWS actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ in mei 2018, zijn er binnen de wijkverpleging vier verplichte administratieve handelingen afgeschaft om de ervaren...

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

15/02/2019 //

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

In de Kamerbrief ‘Beter weten’ zet de minister van VWS een ambitieuze agenda neer voor het versterken van kennis en onderzoek in de langdurige zorg. Hij noemt Zorg voor Beter...

Terugdringen van administratieve lasten: klein beginnen

13/02/2019 //

Terugdringen van administratieve lasten: klein beginnen

AxionContinu laat zien dat je ook klein kan beginnen met het terugdringen van administratieve lasten. Onder andere door de inzet van de STOPknop. Door hierop te drukken kunnen...

Werken aan minder werkdruk in de ouderenzorg

07/02/2019 //

Werken aan minder werkdruk in de ouderenzorg

Medewerkers in de ouderenzorg ervaren nog steeds een hoge werkdruk. Dat is de uitkomst van een herhaalonderzoek van V&VN. Slechts 3% merkt dat de werkdruk is afgenomen, 69% zegt...

Wijkverpleegkundigen schaffen onnodige regels af

07/02/2019 //

Wijkverpleegkundigen schaffen onnodige regels af

Vijf organisaties uit de wijkverpleging gingen dinsdag 29 januari in Utrecht aan de slag om onnodige regels en administratieve lasten op te sporen en terug te dringen. En met...

Aan de slag met regeldruk bij schrapsessie

31/01/2019 //

Aan de slag met regeldruk bij schrapsessie

Hoe verminder je regeldruk in de ouderenzorg? Dat zochten kwaliteitsmedewerkers, verpleegkundigen, teamleiders, verzorgenden en beleidsmedewerkers uit, tijdens een schrapsessie...

Vernieuwd! Toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg

25/01/2019 //

Vernieuwd! Toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg

Hoe breng je de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart? Dat kan met de vernieuwde toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’. De toolkit helpt teams op een eenvoudige...

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan!

21/01/2019 //

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan!

Dit jaar organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle data zijn gepland. De...

Handreiking helpt je bij nieuwe werkwijze voor registraties

07/01/2019 //

Handreiking helpt je bij nieuwe werkwijze voor registraties

Eind 2018 maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging voor het eind van dit jaar afgeschaft moet zijn. Maar hoe doe je dat? Welke...

Geleerde lessen van schrapsessies om regeldruk te verminderen

21/12/2018 //

Geleerde lessen van schrapsessies om regeldruk te verminderen

In 2017 begon de beweging (Ont)Regel de Zorg. Het doel van de beweging? Een einde maken aan onnodige administraties in de zorg om zo de regeldruk te verminderen. In allerlei...

Zorgverleners pakken regeldruk aan tijdens schrapsessies

10/12/2018 //

Zorgverleners pakken regeldruk aan tijdens schrapsessies

Op dinsdag 27 november vond bij zorgorganisatie AxionContinu in Utrecht de eerste schrapsessie plaats om de regeldruk in de ouderenzorg te verminderen. Tijdens de schrapsessie...

Vergroten digitale vaardigheden levert tijdwinst op

05/12/2018 //

Vergroten digitale vaardigheden levert tijdwinst op

Betere digitale vaardigheden zorgen voor een kortere registratietijd. Dat betekent dat hierin investeren loont als jouw zorgorganisatie iets wilt doen aan het verminderen van...

Minutenregistratie in wijkverpleging nu écht afgeschaft

05/12/2018 //

Minutenregistratie in wijkverpleging nu écht afgeschaft

De 5-minutenregistratie moet binnen een jaar zijn afgeschaft. Dat heeft minister Hugo de Jonge van VWS afgesproken met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars...

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

12/11/2018 //

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

Veel zorgverleners geven aan dat ze veel tijd kwijt zijn met het doen van administratiewerk. Een grote ergernis. Vooral omdat veel registraties helemaal niet wettelijk verplicht...

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

05/11/2018 //

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

Waar moet goede zorg in de wijk aan voldoen? In juni 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging om de kwaliteit van de zorg te verbeteren én meer eenheid in de zorg aan...

Inspectie: geen onzinnige registraties meer

09/07/2018 //

Inspectie: geen onzinnige registraties meer

Vaak heerst er een beeld dat bepaalde registraties alleen gedaan worden 'omdat het van de inspectie zo moet'. In het document 'Toezicht in dialoog' verheldert de inspectie hoe...

E-learning vernieuwd: Hoe krijg ik mijn collega’s zover?

22/06/2018 //

E-learning vernieuwd: Hoe krijg ik mijn collega’s zover?

Soms wordt op een afdeling iets gedaan ‘omdat het altijd zo gedaan wordt’. Deze gratis e-learning gaat over hoe je met je team verbeteringen in de manier van werken kunt...

Afwijken van protocollen: hoe doe je dat?

13/06/2018 //

Afwijken van protocollen: hoe doe je dat?

De meest uiteenlopende zorghandelingen zijn vastgelegd in protocollen. Zoals het aanbrengen van incontinentiemateriaal of het toedienen van oogdruppels. Maar een protocol volgen...

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging: 435 miljoen erbij

01/06/2018 //

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging: 435 miljoen erbij

De komende vier jaar gaat er 435 miljoen euro extra geld naar de wijkverpleging. Daarnaast wordt er jaarlijks 5 miljoen euro vrijgemaakt voor kwaliteitsverbetering. Minister...

Duidelijkheid geven over registraties. Hoe doen we dat?

01/06/2018 //

Duidelijkheid geven over registraties. Hoe doen we dat?

Begin mei vroegen we jullie in een poll over welke registratievraagstukken jullie duidelijkheid wilden. Daar kwamen interessante antwoorden uit.

Actieplan voor terugdringen regeldruk

25/05/2018 //

Actieplan voor terugdringen regeldruk

Het ministerie van VWS presenteerde woensdag een actieplan om de administratieve rompslomp in de zorg terug te dringen. In het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ staan per sector...

Wel of niet registreren? Wat wil jij weten?

09/05/2018 //

Wel of niet registreren? Wat wil jij weten?

Je kent ze wel, vragen over registraties waar eigenlijk geen duidelijkheid over is. Vragen zoals: Wel of niet elke dag de temperatuur van de koelkast noteren? Of: Is het doen...

Welke 10 registraties willen wijkverpleegkundigen schrappen?

29/03/2018 //

Welke 10 registraties willen wijkverpleegkundigen schrappen?

Hoe lang bestaat de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging nog? Als het aan wijkverpleegkundigen ligt heeft deze registratie namelijk haar langste tijd gehad.

Is de 5-minutenregistratie wel of niet verplicht?

02/02/2018 //

Is de 5-minutenregistratie wel of niet verplicht?

Veel verpleegkundigen in de ouderenzorg en ziekenhuizen klagen dat ze veel werktijd kwijt zijn aan het registreren van gegevens. Dat blijkt uit een enquête van V&VN. Vooral de...

Factchecker helpt registraties wijkverpleging terug te dringen

17/01/2018 //

Factchecker helpt registraties wijkverpleging terug te dringen

Als wijkverpleegkundige ben je steeds meer tijd kwijt met het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd die je liever met cliënten doorbrengt. De registratiedruk...

Positieve verhalen ouderenzorg aangeboden aan minister

30/11/2017 //

Positieve verhalen ouderenzorg aangeboden aan minister

'Mijn ouders worden zeer goed verzorgd in hun verzorgingstehuis. Het personeel is zeer gemotiveerd. En er is een recreatieteam dat bijna iedere dag bezig is met spel, film en...

Wijkverpleegkundigen volgend jaar minder papierwerk

28/11/2017 //

Wijkverpleegkundigen volgend jaar minder papierwerk

Wijkverpleegkundigen moeten volgend jaar minder papierwerk krijgen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft dat dinsdag 21 november afgesproken met vertegenwoordigers...

Hulpmiddelen ontwikkeld om registraties te verminderen

23/11/2017 //

Hulpmiddelen ontwikkeld om registraties te verminderen

Zorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt met het invullen van allerlei formulieren en checklists. Tijd die je liever aan cliënten besteedt. Om je te helpen minder onnodige...

Actiedag tegen onnodige administratie in de zorg

23/11/2017 //

Actiedag tegen onnodige administratie in de zorg

Op maandag 20 november houdt beroepsvereniging V&VN een actiedag om aandacht te vragen voor de administratiedruk bij verpleegkundigen en verzorgenden die de spuigaten uitloopt...

Video: Zorg in het vizier

31/10/2017 //

Video: Zorg in het vizier

Wist je dat de zorgsector de grootste banenmotor is van Nederland? En dat de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen sinds 1950 met 10 jaar is gestegen? Ook worden we...

Laat jouw interventie erkennen en opnemen in de databank

02/10/2017 //

Laat jouw interventie erkennen en opnemen in de databank

Heb jij een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de ouderenzorg die ook voor andere organisaties interessant is? Meld hem dan aan voor het erkenningstraject.

Kwaliteitsgegevens van alle verpleeghuizen op Kiesbeter.nl

25/09/2017 //

Kwaliteitsgegevens van alle verpleeghuizen op Kiesbeter.nl

Bij goede zorg hoort openheid over kwaliteit en veiligheid. Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben nu gegevens aangeleverd over de kwaliteit van de geleverde zorg in...

Download: infographics onnodige zorghandelingen

25/07/2017 //

Download: infographics onnodige zorghandelingen

De Beter Laten-lijst van het Radboudumc IQ healthcare bestaat uit 66 verpleegkundige handelingen die niet werken of zelfs schade veroorzaken. Met deze handelingen kun je dus...

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

10/07/2017 //

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen krijgen er vanaf 2018 elk jaar 435 miljoen euro structureel bij voor het aannemen van meer personeel. Dit heeft het demissionaire kabinet besloten. Het geld is...

66 verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten

03/07/2017 //

66 verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld die niet werken of zelfs schade veroorzaken. Volgens de onderzoekers...

Formatietafel: meer geld nodig voor ouderenzorg

03/04/2017 //

Formatietafel: meer geld nodig voor ouderenzorg

Nu het beter gaat met de economie, lijkt er in de komende kabinetsperiode meer geld beschikbaar te komen voor de zorg. Achter de schermen woedt er een discussie hoeveel geld er...

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg

31/03/2017 //

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een nieuw toetsingskader gepubliceerd dat vanaf heden van kracht is. Het toezichtskader is gebaseerd op het nieuwe...

Nieuwe methodiek: Weet wat je meet

10/02/2017 //

Nieuwe methodiek: Weet wat je meet

'Ik hoor nooit iets terug van wat ik allemaal registreer', een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast. De methodiek 'Weet wat...

Brochure: calamiteiten melden aan de IGZ

30/12/2016 //

Brochure: calamiteiten melden aan de IGZ

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor de zorg. Van fouten kun je leren, zodat de kans op herhaling zo klein mogelijk wordt. Maar wanneer is een fout een...

Resultaat poll: 30 procent gebruikt nog de auscultatiemethode

19/12/2016 //

Resultaat poll: 30 procent gebruikt nog de auscultatiemethode

Onnodige zorghandelingen komen nog veel voor. Handelingen die vroeger nuttig en efficiënt leken en die je ooit zo hebt aangeleerd. Maar die toch slimmer kunnen. Het controleren...

Onnodige zorg terugdringen? Bekijk de 3 nieuwe slimme keuzes

19/12/2016 //

Onnodige zorg terugdringen? Bekijk de 3 nieuwe slimme keuzes

Met 'Slim zorgen' ga je als team zelf aan de slag met het terugdringen en vervangen van onnodige en tijdrovende (soms onplezierige en schadelijke) zorghandelingen om de...

Videotraining erkende methode

06/10/2016 //

Videotraining erkende methode

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. VIO leert professionele zorgverleners en...

Vooral cliëntendossier vraagt veel administratie

05/09/2016 //

Vooral cliëntendossier vraagt veel administratie

Het aanmaken en bijhouden van het (elektronisch) cliëntendossier vraagt van alle administratieve taken de meeste tijd. Dat kan veel efficiënter. Zo blijkt uit een enquête van...

Reacties op IGZ-lijst van 150 verpleeghuizen

11/07/2016 //

Reacties op IGZ-lijst van 150 verpleeghuizen

Vorige week ontstond veel ophef na publicatie van de lijst met 150 verpleeghuizen waar de inspectie extra toezicht op heeft gehouden, op verzoek van...

IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

06/07/2016 //

IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen, waar de...

Minder registreren? Ga zelf aan de slag

29/06/2016 //

Minder registreren? Ga zelf aan de slag

Eén op de vijf medewerkers besteedt meer dan 30% van de tijd aan registratie. Als je uitgaat van een werkdag van 8 uur, is dat meer dan 2,5 uur per dag. Dit blijkt uit de korte...

02/06/2016 //

Innovatief verpleeghuis Oudshoorn organiseert werkbezoeken

Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn organiseert werkbezoeken, workshops en stages voor (zorg)organisaties. Met de vernieuwingen van kleinschalig wonen voor mensen met...

Checklist Goede verpleeghuiszorg

22/04/2016 //

Checklist Goede verpleeghuiszorg

Wat is goede zorg voor bewoners? Wat moeten woonzorgcentra doen? In dit handzame boekje staat een visie op goede verpleeghuiszorg. Met de bijbehorende checklist kunnen...

Tool: Bepaal het effect van je project

29/02/2016 //

Tool: Bepaal het effect van je project

Deze tool - De Uil - kun je gebruiken om vóóraf het effect van je project te bepalen, maar ook om het doel van je interventies scherp te krijgen. We horen dat organisaties...

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

11/02/2016 //

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

Bezoekers van het kennisplein Zorg voor Beter zijn heel tevreden met de informatie op de website. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers aan Zorgvoorbeter.nl geven is een 8...

Nieuwe toolkit: schrappen administratieve lasten

11/02/2016 //

Nieuwe toolkit: schrappen administratieve lasten

Zorgaanbieders die hun administratieve lasten willen verminderen, krijgen daarbij hulp. Met de nieuwe toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg' kunnen instellingen...

Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen

05/02/2016 //

Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen

Bewoners van Nederlandse verpleeghuizen worden meestal goed verzorgd. Maar, toch staan de mensenrechten soms op het spel. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens...

Webinars over kwaliteitsverbetering zorg

14/12/2015 //

Webinars over kwaliteitsverbetering zorg

Kijk de 3 webinars over efficiënt tijdgebruik in de zorg terug.

Praktisch boek voor de ouderenzorg

14/12/2015 //

Praktisch boek voor de ouderenzorg

Het onlangs verschenen boek 'Protocollaire ouderenzorg' helpt huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen bij het verbeteren van zorg voor de oudere cliënt.

23/11/2015 //

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuizen moet eenvoudiger

Goede zorg gericht op leefplezier en comfort, dat is de kern van verpleeghuiszorg. Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde een ‘richtinggevende schets’ voor het...

09/11/2015 //

Poster: tips en tricks voor Slim Zorgen

Hoe kun je met jouw team slimmer zorgen? Hoe dring je het aantal tijdrovende en onnodige zorghandelingen terug? En zijn er ook alternatieven?

16/10/2015 //

Hulp bij oogdruppelen en bij aanreiken medicatie niet altijd nodig!

Hulp bieden bij oogdruppelen en hulp bieden bij het aanreiken of toedienen van medicatie, is niet altijd nodig. Deze twee zorghandelingen zijn nu toegevoegd aan de lijst met 10...

09/10/2015 //

Video-methode Marte Meo verbetert relatie met cliënt

Zorggroep Groningen werkt sinds twee jaar met Marte Meo, een methode om zorgmedewerkers via het analyseren van videobeelden de mogelijkheden en capaciteiten van dementerende...

18/09/2015 //

Doe nu de zelftest Slim Zorgen!

Weet jij of je zorghandelingen uitvoert die je beter kunt afschaffen of slimmer kunt doen? Test dit nu met de zelftest Slim Zorgen. Beantwoord 10 vragen en je krijgt meteen...

15/07/2015 //

Werkboek en app voor teamontwikkeling

Steeds meer zorgorganisaties werken met zelfstandige teams die hun werk zelf organiseren. Dit werkboek van In voor zorg! biedt praktische werkvormen om het beste uit die teams...

15/07/2015 //

Toezichthoudende domotica

Nieuwe technologieën zoals toezichthoudende domotica (sensoren, chips, GPS en camera's) worden steeds meer ingezet in de zorg voor met dementie of met een verstandelijke...

29/06/2015 //

Zorgvisite.nl: tips voor zorgmedewerkers en instellingen

Zorgvisite.nl is een interactief digitaal platform waarop recensies staan van visites aan verzorgings- en verpleeghuizen. Het streven van de initiatiefnemers, Tineke van den...

01/06/2015 //

Inspectie: mensgerichte zorg vraagt om mensgericht toezicht

De organisatie en het toezicht zijn in 2014 veranderd om beter aan te sluiten bij de veranderingen in de zorg en bij de eisen die de samenleving stelt aan een moderne...

15/05/2015 //

Nieuwe app maakt risicosignalering gemakkelijk

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij  ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je...

13/05/2015 //

Belevingsgericht werken leeft!

Stichting de Waalboog heeft samen met Vilans de brochure ‘Belevingsgericht werken leeft!’ ontwikkeld. In de brochure staan ervaringen en successen van het...

13/04/2015 //

Magentazorg vertaalt plan van Van Rijn naar werkvloer

'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen', het plan van aanpak van staatssecretaris Van Rijn met de poëtische titel, kan voor zorgmedewerkers heel abstract...

05/03/2015 //

Eerste Topcare-predicaten uitgereikt

Zes afdelingen van zorginstellingen Topaz, Atlant, Lelie Zorggroep, De Waalboog, Vivium Zorggroep, hebben het predicaat Topcare gekregen. Dat betekent dat zij investeren in...

03/03/2015 //

Stem nu: bel jij de cliënt voor je bezoek?

Bijna 500 mensen brachten op Zorg voor Beter hun stem uit op drie genomineerde ideeën om onnodige zorghandelingen terug te brengen. Het winnende idee (48 procent van de...

24/02/2015 //

Kwart van medewerkers vindt kwaliteit zorg onvoldoende

Veel verpleegkundigen en verzorgenden die in een verpleeghuis werken vinden de kwaliteit van de zorg die zij kunnen bieden onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag...

12/02/2015 //

Plan van aanpak kwaliteit zorg verpleeghuizen

Met een reeks van maatregelen op het gebied van toezicht en de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener, wil staatssecretaris Van Rijn de kwaliteit van de...

09/02/2015 //

Werken met video-opname: lastig en leerzaam!

Een videofilm kan haarscherp laten zien hoe contact- en zorgmomenten verlopen. Een video kan op de werkvloer, of bij de cliënt thuis gemaakt worden. In het begin is het spannend...

27/01/2015 //

Onnodige zorghandelingen: stem nu!

Vilans heeft begin december een prijsvraag uitgeschreven met de vraag ideeën in te zenden voor het terugdringen van onnodige zorghandelingen. Wat zijn betere...

11/12/2014 //

Zorgkaartnederland.nl: openheid kwaliteit ouderen- en thuiszorg

ActiZ en Patiëntenfederatie NPCF slaan de handen ineen voor openheid van de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Zij ontwikkelen de komende maanden nieuwe...

21/11/2014 //

Kwaliteit verpleeghuizen moet omhoog

Kamer en staatssecretaris zijn het erover eens dat de kwaliteit van verpleeghuizen omhoog moet. Als verbetering bij slecht presterende organisaties uitblijft, moet de zorg door...

13/11/2014 //

Drie jaar Jenneke van Veen Verbeterprijs

Drie jaar lang zijn er verbeterprojecten uit ouderenzorg en gehandicaptenzorg ingezonden voor de Jenneke van Veen Verbeterprijs. In 2014 zijn de tips van de inzenders van de...

21/08/2014 //

Stappenplan voor verbeterproject

Bij het thema 'Verbeteren doe je zo' zijn drie handige tools toegevoegd die zorginstellingen kunnen gebruiken: een stappenplan voor een verbeterproject, een tool om het effect...

10/07/2014 //

Zelfsturende teams in de thuiszorg

Zorgorganisaties zullen in de toekomst met minder middelen, meer zorg moeten leveren. Cliënten moeten hierdoor vaker en langer thuis blijven wonen. Hierdoor is er behoefte aan...

03/07/2014 //

Verbeterpunten bij thuiszorg

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met mantelzorg en thuiszorg. De Consumentenbond onderzocht 65 rapporten van de inspectie en...

13/06/2014 //

Verbetering kwaliteit ouderenzorg langzaam

Er wordt hard gewerkt in de ouderenzorg en medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat echter langzaam. Instellingen zijn...

10/06/2014 //

Nieuwe hbo-leergang Ouderenwerk 3.0

Vraaggerichte zorg, e-health, werken in wijkteams, meer doen met minder. De veranderingen in de zorg vragen om andere competenties van zorgprofessionals. Vier hogescholen...

21/05/2014 //

Voorbeelden van succesvol veranderen

Een groot deel van de zorgorganisaties heeft belangrijke stappen gezet ter voorbereiding op de transitie en daarmee op een andere toekomst. In voor zorg heeft zorgorganisaties...

12/05/2014 //

Samenwerkingsgids voor zorgvernieuwers

Een succesvolle zorginnovatie staat of valt met samenwerking. Maar met wie werk je samen? Wat komt er zoal bij samenwerking kijken? En wat levert het uiteindelijk op? Om te...

14/11/2013 //

Reacties op uitzending Meldpunt

Het tv-programma Meldpunt! (7 november 2013) signaleerde problemen met veiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen (medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking).

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer