Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Testen en implementeren

De volgende stap bestaat uit het uitproberen van de bedachte verbeteringen, het bestuderen van de effecten van de verandering en het verder implementeren van de verbeteringen.

Het testen van de verandering is een belangrijke stap in het verbetertraject. Kleinschalig beginnen maakt snel duidelijk hoe een proces of interventie in een team of afdeling werkt. Door te testen leert men van de effecten en kan datgene wat niet werkt of problemen oproept bijgesteld worden. Als een verbetering getest is, kan de werkwijze breder geïmplementeerd worden bij andere teams of locaties.

Succes- en faalfactoren

Vilans onderzocht welke factoren implementatie in de zorgpraktijk belemmeren en bevorderen. Deze kennis is omgezet in een instrument, de Veranderplanner om voorafgaand aan een implementatieproject mogelijke knelpunten in kaart te brengen. Download de Veranderplanner (pdf) en de toelichting (pdf) hierop.

Wat weten we over implementatie

In de afgelopen jaren zijn in Nederland de praktische implementatie(-ondersteuning) en het implementatieonderzoek tot ontwikkeling gekomen. Onder meer dank zij stimulans vanuit ZonMw. Lees meer over de vijf pijlers van het implementatiebeleid van ZonMw.

Een implementatieplan maken

Wilt u een implementatieplan maken? ZonMw biedt ondersteuning met kennis, ervaring en geld. Lees meer: Thema Implementatie op de website van ZonMw.

Training Implementatiecoach

Richtlijnen implementeer je niet zomaar. Er komen allerlei aspecten bij kijken. Samenwerking met management van de afdeling, je team meekrijgen en je eigen vaardigheden. Wil je leren hoe je een implementatieproces kunt opstarten, uitvoeren, begeleiden en borgen? Zie je jezelf in deze voortrekkersrol? Deze training duurt 6 dagdelen en je krijgt er 20 punten voor het Kwaliteitsregister V&V voor.
Training Implementatiecoach van V&VN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.