Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Wat is verbeteren?

In een verbetertraject werken professionals gedurende een bepaalde tijd, volgens een vaste structuur, gezamenlijk aan het verbeteren van de zorg. Doel is te komen tot kwalitatief betere, efficiënte en duurzame zorg met tevreden cliënten. Een belangrijke voorwaarde is dat de cliënt centraal staat in het verbeterproces. 

Cliënt centraal

Goede zorg wordt in overleg met de cliënt bepaald. Dit geldt ook in een verbetertraject. Stem met de cliënt af of bepaalde ingrepen of aanpassingen de kwaliteit van diens leven vergroten en of ze haalbaar zijn gezien de persoonlijke situatie en levensstijl.

Belangrijke succesfactoren

Verbetering ontstaat alleen als er een wil, een idee of een noodzaak is om echt iets te gaan doen. Uit goede voorbeelden in de zorg, ook internationaal, blijkt dat veel veranderingen of verbeteringen in gang worden gezet door mensen met een visie of een idee over hoe het anders kan. Er is een bepaald urgentiebesef nodig om tot verbetering te komen. Intrinsieke motivatie uit ontevredenheid met de aangetroffen situatie prikkelt om te veranderen. Ontwikkelingen in andere sectoren kunnen hierbij als bron van inspiratie dienen.

Het succes van een verbeterproject is sterk verbonden met de verbeterkracht van de organisatie, de betrokkenheid van het management en de wijze van communicatie. Er moet vanuit een visie mogelijkheid zijn om te leren. Verbeteringen moeten worden gedeeld door het management. Communicatie bij veranderen is onmisbaar. Lees de  bij zorgverbetering.

Verbeteren in 6 stappen

Een verbetertraject is te verdelen in zes stappen. Op de volgende pagina's staat iedere stap uitgebreider beschreven (National Health Service (UK), 2010).

Stappenplan: van project naar effect

Vilans maakte een stappenplan dat je als voorbeeld kunt gebruiken voor hoe je een verbeterproject kunt doorlopen. Uiteraard kun je hier een eigen invulling aan geven en de stappen gebruiken die jij nodig hebt om in je organisatie het gewenste effect te bereiken. Stappenplan: in tien stappen van project naar effect (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.