Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Verbeteren doe je zo

Materialen voor verbeteren

Er zijn verschillende materialen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij het inrichten van een verbetertraject. Voorbeelden die we hier toelichten zijn:

Werkboek teamontwikkeling

Steeds meer zorgorganisaties werken met zelfstandige teams die hun werk zelf organiseren. Dat betekent meer regelruimte voor professionals om samen met de cliënt er voor te zorgen dat cliënten een aangenaam leven kunnen leiden. Dit werkboek biedt praktische werkvormen om het beste uit die teams te halen. Het boek is een werkboek, je kunt dus overal in het boek starten. Gebaseerd op promotie onderzoek van Marc Coenders, 2008. Karin Derksen zette zijn onderzoek voort en heeft ondertussen een praktisch model en ondersteunende tools voor teams ontwikkeld

Terug naar boven

Overzicht verplichte registraties (intramuraal)

Zorgorganisaties registreren vaak meer dan wettelijk verplicht is. Dat kost zorgmedewerkers veel tijd, kostbare tijd die je liever aan de cliënt besteedt. Vilans heeft samen met de Zorg Zaken Groep een overzicht gemaakt van wettelijke verplichte registraties in de langdurige zorg. Het overzicht is bedoeld voor onder andere zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen en managers. Vilans hoopt dat het overzicht helpt bij het verminderen van de registratielast in de ouderenzorg.   

Terug naar boven

checklist kwaliteit verpleeghuizenChecklist goede verpleeghuiszorg

Wat is goede zorg voor bewoners? Wat moeten woonzorgcentra doen? In dit handzame boekje staat een visie op goede verpleeghuiszorg. Met de bijbehorende checklist kunnen medewerkers met bewoners en familie in gesprek gaan over het verbeteren van de kwaliteit.

De publicatie is voortgekomen naar aan leiding van nieuwsberichten en rapporten van de inspectie dat de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeterd moet worden. Met dit boekje kunnen teams binnen de 24-uurs zorg zelf aan de slag.

Download Checklist goede verpleeghuiszorg (pdf)

Terug naar boven

ImplementatieWijzer innovaties

De ImplementatieWijzer helpt om inzicht te krijgen in de aanvangscondities en in de factoren die gedurende het proces invloed hebben op het succes van de implementatie. Het proces is verdeeld in drie fases: voorbereiding, invoering en continuering. De ImplementatieWijzer wordt ook gebruikt als checklist.

Terug naar boven

Veranderplanner Vilans

Vilans onderzocht welke factoren implementatie in de zorgpraktijk belemmeren en bevorderen. Deze kennis is omgezet in een instrument, de Veranderplanner om voorafgaand aan een implementatieproject mogelijke knelpunten in kaart te brengen. Download de veranderplanner (pdf) en de toelichting (pdf) hierop.

Terug naar boven

Toolbox Samen vernieuwen in de praktijk

De toolbox 'Samen vernieuwen in de praktijk' is bedoeld voor de mensen die als teamleider, projectleider, trekker, facilitator of teamlid een rol hebben in een samenwerkingsverband waarin aan innovatie op de werkplek gewerkt wordt. De toolbox Samen vernieuwen in de praktijk bestaat uit een boek en drie sets kaarten. Deze materialen bieden handvatten voor degenen die slimme oplossingen willen vinden voor lastige vraagstukken.

Terug naar boven

Blijvend zorgen voor beter

Dit boek bevat een uitvoerige beschrijving van de inhoud van de verbetertrajecten van Zorg voor Beter. Het geeft tal van praktische tips over hoe u de verbeteringen efficiënt kunt invoeren en wat u moet doen om bereikte resultaten te borgen en uit te rollen in de hele organisatie. Het is een praktische handleiding voor verander- en verbetermanagement. Een naslagwerk voor de individuele beroepsbeoefenaar en evengoed een interessant leerboek voor het onderwijs. Bestel het boek Blijvend zorgen voor beter in de webshop van Vilans.

Terug naar boven

Checklist kwaliteiten projectleider

De projectleider heeft een belangrijke rol bij het doen slagen van de vernieuwing. In dit schema staan kwaliteiten die een positieve invloed hebben. Gebruik het schema als checklist om de projectleider te kiezen.
Download Checklist kwaliteiten projectleider (pdf)

Terug naar boven

Onderwijsmodule implementatie

Deze module is ontwikkeld in het kader van het ZonMw-project ‘Eten & Drinken’. Zeven studenten hbo-v voerden een verbetertraject rondom het thema ‘Eten & Drinken’ uit over dit thema. V&VN gaf docenten workshops over implementatie. De docenten gebruikten de opgedane kennis voor de begeleiding van de studenten. De lesmodule bevat op de workshops gebaseerde hoorcolleges en werkgroepen. Gebruik ze om studenten hbo-v, in alle sectoren van de zorg, te helpen op uiteenlopende onderwerpen verbeter- of verandertrajecten te initiëren.

Download de ZvB-II-Onderwijsmodule-Implementatie (diapresentatie) (pptx)
Download de ZvB-II-Onderwijsmodule-Implementatie (docentenhandleiding) (pdf)

Terug naar boven

Visiteren

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie. Een aantal beroepsgenoten gaan bij elkaar op 'visite' om te zien hoe zorgverlening in de betreffende praktijk, afdeling, team is georganiseerd. Een visitatie kan bestaan uit een rondleiding en enkele gesprekken. Deze gesprekken vinden in vertrouwelijke sfeer plaats. Ter afsluiting geven de visiteurs feedback en doen zij suggesties voor verbetering. Een voorbeeld hiervan is het door Verenso  beschreven instrument voor visitatie in de folder Visitatie instrument voor evaluatie (pdf) van Verenso.

Terug naar boven

De Jenneke van Veen-Verbeterkrant 2014: 10 tips om een verbetering te starten

De Jenneke van Veen-Verbeterprijs is een initiatief van ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Ieder(In). Met deze jaarlijkse prijs willen zij  kwaliteitsverbetering in de verschillende sectoren van de zorg  stimuleren en belonen, en de successen ervan onder de aandacht brengen. Lees meer over bij het onderdeel Kennis delen.

Terug naar boven

Werken met video opname

Werken met video kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben in de (thuis)begeleiding van clienten. Het is een effectief feedbackinstrument voor zowel zorgverleners als mantelzorgers.  Videobeelden ondersteunen het reflecteren op eigen handelen. Zorgverleners, psychologen en leidinggevenden kunnen ook een opleiding “video interactie coach” volgen. Lees ook de artikelen Door video meer inzicht in communicatie en zorg en Leren omgaan met probleemervaren gedrag dankzij videofeedback (Video Interactie Begeleiding) op de website innovatiekringdementie.nl.

Terug naar boven

Bron

  • VU medisch centrum

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.