Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Wetgeving: hoe is de langdurige zorg georganiseerd?

Vanaf 2015 zijn er vijf nieuwe wetten van kracht. Die wetten regelen twee uitgangspunten in de langdurige zorg:

1. Mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig

De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ondersteuning krijgen ze in de eerste plaats van familie of anderen in de directe omgeving. Maar ook de gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden, bijvoorbeeld begeleiding of huishoudelijke ondersteuning. Via de zorgverzekering is er medische zorg thuis mogelijk, bijvoorbeeld verpleegkundige zorg.

2. Voor de meest kwetsbare mensen blijft de zorg toegankelijk

Heeft iemand blijvend behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg komt uit de Wet langdurige zorg.

Doel van de transitie is de zorg betaalbaar houden, nu en in de toekomst. Zonder maatregelen wordt de langdurige zorg onbetaalbaar. Ook daarom legt de hervorming veel nadruk op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen.

Handige overzichten: wetten, verzekeren en waar vind ik wat?

In deze infographic vind je 3 overzichten:
  • Wie en wat hoort bij welke zorgwet?
  • Wie verzekert wat?
  • Waar vind ik wat? (websites van instanties)

Klik voor een grote versie van de infographic: wie en wat valt onder welke zorgwet? (pdf, 2020)

Bovenstaande infographics zijn concepten. Als je suggesties voor verbetering hebt, horen we dat ook graag!

Hervormingen langdurige zorgInfographic

Wat valt er nu onder welke wet? Uit welke potjes worden zorg en ondersteuning betaald? Welke wetten komen samen bij de hervorming van zorg en ondersteuning? Vilans maakte een handige infographic die de hervormingen van de langdurige zorg in beeld brengt.
Download interactieve infographic (pdf)

Andere overzichten

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.