Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Nieuws

Hier vind je nieuwsberichten over dit thema. Kijk voor nieuwsberichten over andere thema’s bij nieuws

Nieuwe handreiking over inspraak zorgorganisaties

19/01/2020 //

Nieuwe handreiking over inspraak zorgorganisaties

Hoe regel je inspraak van cliënten in een zorgorganisatie? Daarvoor is nu een handreiking beschikbaar die overzicht geeft van wat inspraak is en die inspireert om daarmee aan de...

Inspectie onderzoekt zorgnetwerken

16/01/2020 //

Inspectie onderzoekt zorgnetwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst in 6 gebieden de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Later dit jaar...

Infographic over zorgnetwerken

07/01/2020 //

Infographic over zorgnetwerken

In de thuissituatie hangt de kwaliteit van zorg voor een groot deel af van goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt...

Overzichten van regelingen zorg

16/12/2019 //

Overzichten van regelingen zorg

Welke regelingen veranderen per 1 januari 2020? VWS zet de regels die veranderen op een rij.

Digitale informatie in wijkverpleging kan beter

10/12/2019 //

Digitale informatie in wijkverpleging kan beter

Voor de wijkverpleging is goede digitale informatie-uitwisseling essentieel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Dat stelt expertisecentrum e-health Nictiz in het...

Kennis delen op de werkvloer: 11 tips

09/12/2019 //

Kennis delen op de werkvloer: 11 tips

De meeste zorgmedewerkers delen hun kennis vooral tijdens het werk. Bijvoorbeeld door het er met elkaar over te hebben of als ervaren medewerker je kennis over te dragen op...

Video: Technologie in de ouderenzorg

25/11/2019 //

Video: Technologie in de ouderenzorg

In de ouderenzorg worden steeds meer technologische hulpmiddelen ingezet. In welke vormen allemaal? In de video zie je welke informatie over technologie Zorg voor Beter je te...

Wijziging hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

18/11/2019 //

Wijziging hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

Vanaf 1 januari 2020 worden rolstoelen en scootmobielen voor mensen in een Wlz-instelling verstrekt uit één regeling: de Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen gelden...

Handboek met indicatoren verpleeghuiszorg 2019

12/11/2019 //

Handboek met indicatoren verpleeghuiszorg 2019

De kwaliteitsindicatoren 2019 voor verpleeghuiszorg zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ van ActiZ...

Toepassing van eHealth in zorg kan nog beter

11/11/2019 //

Toepassing van eHealth in zorg kan nog beter

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over het gebruik van technische hulpmiddelen (eHealth). Als het eenmaal goed werkt, kan het de werkdruk verminderen. Toch is het aanbod...

Voldoet jouw locatie aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

04/11/2019 //

Voldoet jouw locatie aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Wil je weten hoe de kwaliteit wordt ervaren op jullie locatie of verpleeghuis? Of wil je weten in hoeverre jouw locatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Of wil...

Extra geld voor verpleeghuiszorg

28/10/2019 //

Extra geld voor verpleeghuiszorg

De verpleeghuiszorg krijgt meer geld voor het tegengaan van de wachtlijsten. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. In...

Wetsvoorstel BIG II van tafel

09/10/2019 //

Wetsvoorstel BIG II van tafel

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft het wetsvoorstel BIG II ingetrokken. Het voorstel, waarbij veel verpleegkundigen zich zouden moeten laten omscholen, stuitte op...

Tipkaartjes die je werk makkelijker maken

04/10/2019 //

Tipkaartjes die je werk makkelijker maken

Hoe zeg je op een aardige manier ‘nee’ tegen iemand? Hoe ga je veilig op huisbezoek? De tipkaartjes van het Van Kleef Instituut (VKI) geven antwoord op deze vragen en zijn...

Meer vrijheid voor bewoners met dementie door leefcirkels

27/09/2019 //

Meer vrijheid voor bewoners met dementie door leefcirkels

Bij zorgorganisatie TanteLouise krijgen bewoners met dementie door de toepassing van ‘leefcirkels’ (GPS-technologie) optimale bewegingsvrijheid. Met de technologie kunnen ze hun...

Onderzoek: Overgang thuis naar verpleeghuis

25/09/2019 //

Onderzoek: Overgang thuis naar verpleeghuis

Wanneer thuis wonen niet langer gaat, is het cruciaal dat ouderen goede ondersteuning krijgen bij de overgang naar het verpleeghuis. In de praktijk blijkt deze overgang echter...

Praktijkonderzoek verzorgend leiderschap

30/08/2019 //

Praktijkonderzoek verzorgend leiderschap

Verzorgend leiders tonen lef en laten hun stem horen. Ze oefenen invloed uit op de cliëntenzorg en zijn trots op hun vak. Wat hebben verzorgenden nodig om (meer) leiderschap te...

Hoe is het gesteld met verpleeghuiszorg in Nederland?

04/07/2019 //

Hoe is het gesteld met verpleeghuiszorg in Nederland?

Bij driekwart van de zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, hebben cliënten waar mogelijk zélf de regie en kennen de zorgverleners de wensen van de bewoners. Ook ervaren...

Expertisegebied Wijkverpleegkundige herzien

14/06/2019 //

Expertisegebied Wijkverpleegkundige herzien

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige, dat is herzien in opdracht van V&VN-vakgroep...

Overgangsregeling voor regieverpleegkundigen

12/06/2019 //

Overgangsregeling voor regieverpleegkundigen

Er komt een brede overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dat heeft minister Bruins van Medische zorg en sport, bekend gemaakt. De...

Medisch dossier sluit vaak niet aan op informatiebehoefte

29/03/2019 //

Medisch dossier sluit vaak niet aan op informatiebehoefte

Digitale toepassingen kunnen het werk van mantelzorgers gemakkelijker maken. Nu is praktische informatie vaak versnipperd of helemaal niet vastgelegd. Dat kan beter...

Maak kennis met kunde tijdens Week van Zorg en Welzijn

08/03/2019 //

Maak kennis met kunde tijdens Week van Zorg en Welzijn

Van 11 t/m 16 maart vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats. Door het hele land organiseren zorg- en welzijnsorganisaties verschillende activiteiten om te laten zien wat werken...

Subsidie Lokale netwerken ouderenzorg

04/03/2019 //

Subsidie Lokale netwerken ouderenzorg

Het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) biedt subsidiemogelijkheden aan voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor...

Zorgverleners steeds vaker mobiel of tablet van het werk

28/02/2019 //

Zorgverleners steeds vaker mobiel of tablet van het werk

In de thuiszorg hebben veruit de meeste zorgverleners (87%) inmiddels de beschikking over een smartphone of tablet van de werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van Zorg voor...

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

15/02/2019 //

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

In de Kamerbrief ‘Beter weten’ zet de minister van VWS een ambitieuze agenda neer voor het versterken van kennis en onderzoek in de langdurige zorg. Hij noemt Zorg voor Beter...

5 tips voor (nog) beter werken met het Omaha System

15/02/2019 //

5 tips voor (nog) beter werken met het Omaha System

Ongeveer 80 procent van de wijkverpleegkundigen in Nederland gebruikt het Omaha System om acties en uitkomsten van de zorg voor cliënten beter te kiezen, te sorteren en vast te...

Hoe zorg je voor goede samenwerking met gemeenten?

14/02/2019 //

Hoe zorg je voor goede samenwerking met gemeenten?

Cliënten wonen langer thuis. De wijkverpleegkundige speelt dus een belangrijke rol bij de zorg. Maar ook voor andere hulpvragen is de wijkverpleegkundige cruciaal. Zij verbinden...

Zorgpad voor kwetsbare ouderen

11/02/2019 //

Zorgpad voor kwetsbare ouderen

Zorgpaden zijn routes die cliënten afleggen in de zorg. Ze beschrijven de stappen in het zorgproces, waarbij het doel is dat alle schakels in de zorgketen goed op elkaar...

Inspiratiebox met 50 technologieën voor zorg in de wijk

06/02/2019 //

Inspiratiebox met 50 technologieën voor zorg in de wijk

Technologie kan een grote impact hebben op het leven van cliënten in de wijk. Het aanbod van technologische producten is enorm. In de inspiratiebox Technologie voor zorg en...

Ambitieuze plannen voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

28/01/2019 //

Ambitieuze plannen voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen vragen gezamenlijk een kwaliteitsbudget van ruim 600 miljoen euro aan, waarbij de inzet van ruim 10 duizend extra fte aan extra zorgpersoneel is opgenomen. Dat...

Kijktip: Taboes over de ouderenzorg

24/01/2019 //

Kijktip: Taboes over de ouderenzorg

We worden steeds ouder en de zorgkosten nemen alsmaar toe. We ontkomen dus niet meer aan de moeilijke vraagstukken over heikele thema’s. In het discussieprogramma ‘Ouderenzorg...

90 miljoen voor eHealth thuiswonende ouderen

21/01/2019 //

90 miljoen voor eHealth thuiswonende ouderen

Technologie maakt het mede mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Denk aan GPS, valsensoren, leefstijlmonitoring en communicatieplatforms. Om de inzet van zulke eHealth...

10 filmpjes over regelingen in de zorg

18/01/2019 //

10 filmpjes over regelingen in de zorg

Hoe regel ik een acute opname? Welke zorg valt onder welke wet? Wie indiceert de zorg? Over 10 vragen die zorgverleners hebben over de financiering van de ouderenzorg heeft het...

Leefstijlmonitoring: veiliger gevoel of inbreuk op privacy?

14/01/2019 //

Leefstijlmonitoring: veiliger gevoel of inbreuk op privacy?

In je dagelijkse werk krijg je te maken met lastige vragen, die je zorgvuldig moet afwegen. Hoe beslis je wat goed is voor jouw cliënt? Aan de hand van 6 casussen kun je je...

Blog: Een robotkat in de zorg, zo gek nog niet?

07/01/2019 //

Blog: Een robotkat in de zorg, zo gek nog niet?

Hoe ga je er als zorgverlener mee om als een cliënt gehecht raakt aan de robotkat en ontroostbaar is als je de robot weghaalt om deze bij andere cliënten in te zetten? Een...

Plan voor betere verpleeghuiszorg gepresenteerd

20/12/2018 //

Plan voor betere verpleeghuiszorg gepresenteerd

Minimaal twee zorgverleners op een groep op drukke momenten en 24-uurs beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen 30 minuten. Deze en andere maatregelen overhandigde de...

Gratis app over eHealth in de thuiszorg

10/12/2018 //

Gratis app over eHealth in de thuiszorg

Vind jij eHealth ook zo’n vaag begrip? Heb jij geen idee welke apps en technologische toepassingen er zijn voor de thuiszorg? Download nu de gratis app 'Thuiszorg & Technologie'.

7 tips om kennisdeling te verbeteren

07/12/2018 //

7 tips om kennisdeling te verbeteren

Medewerkers ervaren hun werkplek vaak niet als een ‘leerplek'. Een duidelijke visie op leren en kennisdelen ontbreekt vaak. Ook weten organisaties niet goed wat ze kunnen doen...

Wat doe je als een robot een maatje wordt van een cliënt?

23/11/2018 //

Wat doe je als een robot een maatje wordt van een cliënt?

In je dagelijkse werk krijg je te maken met lastige vragen, die je zorgvuldig moet afwegen. Hoe beslis je wat goed is voor jouw cliënt?

9 tips voor betere samenwerking in de wijk

23/11/2018 //

9 tips voor betere samenwerking in de wijk

Cliënten in de wijkzorg hebben vaak meerdere hulpvragen en problemen. Daarom krijgen ze vaak te maken met zorgverleners uit verschillende 'werelden'. Zo krijgt iemand met...

Handboek: werken met nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

16/11/2018 //

Handboek: werken met nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

Dit najaar worden in alle verpleeghuizen in Nederland de nieuwe indicatoren basisveiligheid uitgevraagd. De nieuwe indicatoren sluiten aan op het Kwaliteitskader...

8 tips voor leren op de werkplek

15/11/2018 //

8 tips voor leren op de werkplek

Ervaar jij jouw werkplek als een 'leerplek'? Of denk jij dat je alleen leert als je een cursus of een opleiding volgt? Je bent niet de enige. Toch leer je voortdurend terwijl je...

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

05/11/2018 //

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

Waar moet goede zorg in de wijk aan voldoen? In juni 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging om de kwaliteit van de zorg te verbeteren én meer eenheid in de zorg aan...

Nieuw: reflectietool integrale zorg kind en gezin

19/10/2018 //

Nieuw: reflectietool integrale zorg kind en gezin

Bij de kwaliteitsstandaard verpleegkundige kindzorg thuis is een reflectietool verschenen met een mindmap, video's en tips. De tool helpt de zorg en ondersteuning voor kinderen...

Belang van wetenschappelijk onderzoek voor verpleegkundigen

08/10/2018 //

Belang van wetenschappelijk onderzoek voor verpleegkundigen

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor het vak van verpleegkundigen. Daarom vormen de 13 hoogleraren verpleegkunde van Nederland samen het Wetenschappelijk College...

Prinsjesdag 2018: meer geld voor ouderenzorg

24/09/2018 //

Prinsjesdag 2018: meer geld voor ouderenzorg

In de Troonrede op Prinsjesdag had koning Willem-Alexander nadrukkelijk aandacht voor ouderen en de ouderenzorg. Wat zijn de overheidsplannen voor 2019? Zorg voor Beter zet de...

Geleerde lessen over technologie bij dementie thuis

20/09/2018 //

Geleerde lessen over technologie bij dementie thuis

In de regio Amstelland werken vier zorgorganisaties en een welzijnsorganisaties samen in het project 'Dementie Thuis Amstelland'. Het doel is om de kwaliteit van leven van...

Boek ‘Tommie in de Zorg’ verschenen!

12/09/2018 //

Boek ‘Tommie in de Zorg’ verschenen!

De 27-jarige verpleegkundige Tommie Niessen weet met zijn blogs veel mensen te raken. Hij vindt het belangrijk dat mensen weten wat werken in de zorg écht inhoudt.

Verpleegkundig specialist erkend

06/09/2018 //

Verpleegkundig specialist erkend

Vanaf 1 september 2018 is de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist officieel vastgelegd in de Wet BIG. V&VN is verheugd over dit nieuws: een mijlpaal! 

Gratis e-learnings met V&VN accreditatie

31/08/2018 //

Gratis e-learnings met V&VN accreditatie

Volg de gratis e-learnings van Free Learning met actuele kennis over het dagelijks werk in de zorg. Voor 29 modules kun je nu een V&VN accreditatiepunt behalen.

Checklists voor langer thuis wonen

24/08/2018 //

Checklists voor langer thuis wonen

Zo lang mogelijk thuis wonen is de wens van veel ouderen én het beleid van de overheid. Hoe zorgen we dat dit op een verantwoorde manier gebeurt? De website ‘Langer thuis in...

Verpleeghuizen kunnen extra kwaliteitsbudget aanvragen

24/08/2018 //

Verpleeghuizen kunnen extra kwaliteitsbudget aanvragen

Zorgorganisaties in de verpleeghuissector kunnen de komende maanden plannen maken en geld aan vragen voor extra personeel en de implementatie van het kwaliteitskader...

Video’s: Voor- en nadelen van technologische innovaties

08/08/2018 //

Video’s: Voor- en nadelen van technologische innovaties

Er zijn allerlei technologische innovaties om betere zorg te kunnen leveren aan cliënten en de werkdruk voor zorgverleners te verlichten. Maar wat werkt goed? En hoe zet je...

Blog: Op bezoek bij een heleboel opa’s en oma’s

16/07/2018 //

Blog: Op bezoek bij een heleboel opa’s en oma’s

Hoe ziet een avond in de wijk eruit? Zorg voor Beter-redacteur Annemieke Hoogland liep een avonddienst mee met verpleegkundige in de wijk Tommie Niessen, beter bekend als Tommie...

Maak kennis met 10 zorgrobots

29/06/2018 //

Maak kennis met 10 zorgrobots

Zorgverleners probeerden tien robots uit in de werkplaats Zinvolle Robotica van Zorg voor Beter. Maak kennis met Pepper, Zora, Tessa en 7 andere robots. Lees de ervaringen...

340 miljoen euro voor Programma Langer Thuis

26/06/2018 //

340 miljoen euro voor Programma Langer Thuis

Het kabinet trekt 340 miljoen euro uit voor het programma Langer Thuis. Doel is zelfstandig oud worden in de eigen omgeving beter mogelijk te maken, met ondersteuning en zorg en...

Leren tijdens je werk: hoe doe je dat?

25/06/2018 //

Leren tijdens je werk: hoe doe je dat?

Er wordt van je verwacht dat je continu bezig bent met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De zorg verandert voortdurend. Dit vraagt om anders en continu leren. En dat...

Maakt jouw organisatie al deel uit van een lerend netwerk?

21/06/2018 //

Maakt jouw organisatie al deel uit van een lerend netwerk?

Leren van andere zorgorganisaties is niet alleen heel interessant, maar ook verplicht vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De focus van het kader ligt op samen leren als...

Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!

19/06/2018 //

Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!

Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt? Dat heeft alles te maken met veerkracht. Hoe vergroot je als zorgmedewerker de...

Verschenen: Zó werkt de ouderenzorg

08/06/2018 //

Verschenen: Zó werkt de ouderenzorg

Heldere uitleg en visualisaties over de ouderenzorg in Nederland. Bekijk ook de gratis app!

Kennisplein Chronische Zorg nu op Zorg voor Beter

05/06/2018 //

Kennisplein Chronische Zorg nu op Zorg voor Beter

Het Kennisplein Chronische Zorg is offline gegaan. De informatie is nu terug te vinden op Zorg voor Beter.

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging: 435 miljoen erbij

01/06/2018 //

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging: 435 miljoen erbij

De komende vier jaar gaat er 435 miljoen euro extra geld naar de wijkverpleging. Daarnaast wordt er jaarlijks 5 miljoen euro vrijgemaakt voor kwaliteitsverbetering. Minister...

Kwetsbare mensen bloeien op van contact met dieren

18/05/2018 //

Kwetsbare mensen bloeien op van contact met dieren

Miljoenen Nederlanders hebben een huisdier. Maar wat als je in een zorginstelling verblijft? Moet je dan voor de rest van je leven het gezelschap van een hond of kat missen?

Handige app Kwaliteitsregister V&V

14/05/2018 //

Handige app Kwaliteitsregister V&V

Voor verzorgenden en verplegenden die ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister V&V is er nu een handige app beschikbaar waarin je gemakkelijk je deskundigheid en scholing...

Extra geld verpleeghuizen vooral voor personeel en technologie

04/05/2018 //

Extra geld verpleeghuizen vooral voor personeel en technologie

Waar gaan de extra miljoenen voor verpleeghuizen vooral naartoe? Brancheorganisatie ActiZ vroeg aan bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij het extra geld inzetten en welke...

Monitor NZa: zorgkosten gedaald

02/05/2018 //

Monitor NZa: zorgkosten gedaald

Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig. De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Dit blijkt uit de eerste...

Kwaliteitsdoelen verpleeghuiszorg bekend

10/04/2018 //

Kwaliteitsdoelen verpleeghuiszorg bekend

Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge op 10 april lanceerde, geeft aan hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar...

Zorgrobots laten zien wat ze kunnen op robotparty

09/04/2018 //

Zorgrobots laten zien wat ze kunnen op robotparty

Hoe zet je een robot zinvol in voor de zorg voor jouw cliënten? Dat ontdekten de ruim 80 deelnemers tijdens de robotparty op 26 maart, de slotbijeenkomst van de Zorg voor Beter...

Hbo-verpleegkundigen nodig in verpleeghuiszorg

06/04/2018 //

Hbo-verpleegkundigen nodig in verpleeghuiszorg

Studenten HBO-Verpleegkunde willen wél werken in de intramurale ouderenzorg, maar alleen onder betere voorwaarden.

ICT: Wat doen we ermee?

27/03/2018 //

ICT: Wat doen we ermee?

ICT maakt een steeds groter deel uit van het zorgonderwijs. Wat zijn de mogelijkheden en hoe ga je er mee om? En hoe zorg je dat het onderwijs persoonlijk blijft?

168 verpleeghuizen verbeteren kwaliteit van zorg

26/03/2018 //

168 verpleeghuizen verbeteren kwaliteit van zorg

Meer waardigheid en trots in de verpleeghuizen was de inzet van het programma 'Ruimte voor verpleeghuizen'. Wat is er bereikt?

Een mooi voorbeeld: het AanmeldPortaal

22/03/2018 //

Een mooi voorbeeld: het AanmeldPortaal

Ieder jaar liggen 322.000 ouderen in een ziekenhuisbed terwijl ze niets mankeren, zo blijkt uit een onderzoek van branchevereniging ActiZ. Op jaarbasis betekent dit dat er 4.100...

11 voorbeelden van technologie in de zorg

19/03/2018 //

11 voorbeelden van technologie in de zorg

Goede technologie verbetert de zorg voor cliënten. Maar welke technologische toepassingen zijn er allemaal?

Vergroot bewegingsvrijheid van dementerende ouderen

26/02/2018 //

Vergroot bewegingsvrijheid van dementerende ouderen

Om ervoor te zorgen dat dementerende ouderen op een gesloten afdeling meer bewegingsvrijheid hebben, ontwikkelde Vilans het leefcirkelconcept. Een leefcirkel bepaalt met behulp...

Inspiratiebox 'Technologie in de langdurende zorg'

08/02/2018 //

Inspiratiebox 'Technologie in de langdurende zorg'

Met technologische hulpmiddelen kun je de zorg voor cliënten aangenamer en makkelijker maken. Toch is de impact van technologie op het leven van veel cliënten in de langdurige...

Hoe digitaal vaardig is jouw cliënt?

01/02/2018 //

Hoe digitaal vaardig is jouw cliënt?

Snel inzicht in het digitale niveau van jouw cliënt? Gebruik de quickscan digitale vaardigheden van Pharos. Na de quickscan kun je op maat voorlichting en advies geven over...

Uitgangspunten Wmo in de praktijk lastig uit te voeren

31/01/2018 //

Uitgangspunten Wmo in de praktijk lastig uit te voeren

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijkt in de praktijk vaak nog lastig. De wet werd in 2015 vernieuwd en verplicht gemeenten om ervoor te zorgen dat...

Toolkit om technologie te implementeren in de zorg

29/01/2018 //

Toolkit om technologie te implementeren in de zorg

Hoe implementeer je technologie in jouw zorgorganisatie om de zorg voor je cliënten echt te verbeteren? In de implementatietoolkit 'Technologie in de zorg' van Waardigheid en...

Heb jij een idee voor een instructiefilmpje?

26/01/2018 //

Heb jij een idee voor een instructiefilmpje?

Hoe trek je een steunkous aan? En hoe werkt een tillift? Dankzij de ruim 200 instructiefilmpjes van het verbetertraject GoedGebruik zie je op een duidelijke manier hoe je met...

Doe mee aan de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'

22/01/2018 //

Doe mee aan de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'

Ehealth maakt het zorgverleners makkelijker en de zorg beter en veiliger. Daarom zoekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed werkende voorbeelden van...

Methode om zicht en grip op lerend vermogen te krijgen

15/01/2018 //

Methode om zicht en grip op lerend vermogen te krijgen

Hoe verbeter je het lerend vermogen in een organisatie voor verpleeghuiszorg? Om daar achter te komen, ontwikkelden ActiZ en BTN de methode 'Zelfevaluatie' om het lerend...

Zorgmanager Berry Schaake: 'Durf te experimenteren'

08/01/2018 //

Zorgmanager Berry Schaake: 'Durf te experimenteren'

'Hoe meer eigen regie een mens heeft, hoe beter.' Dat zegt Berry Schaake, integraal zorgmanager bij locatie De Berghorst van Zorgspectrum het Zand. Hij vertelt hoe ze daar meer...

Zorgorganisaties delen ervaringen over robots

18/12/2017 //

Zorgorganisaties delen ervaringen over robots

Steeds meer robots worden ontworpen voor de zorg. Maar hoe kun je een robot zinvol inzetten bij de zorg voor jouw cliënten? En wat kunnen ze allemaal wel en niet? Deelnemers van...

Innovatieve trends: samenwerking tussen zorg en onderwijs

12/12/2017 //

Innovatieve trends: samenwerking tussen zorg en onderwijs

Ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de best mogelijke zorg krijgt. Vanuit dat uitgangspunt startte in 2015 het Zorgpact. Sindsdien zijn onderwijsinstellingen...

Gratis e-learning: wetgeving en financiering ouderenzorg

07/12/2017 //

Gratis e-learning: wetgeving en financiering ouderenzorg

Waar loop jij als thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet jij alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten...

Gebruik van eHealth in de praktijk blijft uitdaging

30/11/2017 //

Gebruik van eHealth in de praktijk blijft uitdaging

Veel zorgverleners merken dat het voor cliënten vaak onbekend en onduidelijk is wat voor eHealth-toepassingen er allemaal zijn in de praktijk en wat de mogelijkheden zijn. Het...

Zorginstellingen niet klaar voor mediawensen babyboomers

07/11/2017 //

Zorginstellingen niet klaar voor mediawensen babyboomers

Nederlandse zorginstellingen zijn nog niet klaar voor het tv-, telefonie- en internetgebruik van babyboomers (de generatie geboren tussen 1940 en 1955). Dat blijkt uit onderzoek...

Speeddaten met robots levert 9 matches op

07/11/2017 //

Speeddaten met robots levert 9 matches op

Hoe kun je een robot zinvol uitproberen in de zorg? En welke robot past het beste bij een organisatie? Om daar achter te komen, gingen deelnemers van de werkplaats over robotica...

Vragenlijst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

31/10/2017 //

Vragenlijst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vilans heeft in kaart gebracht hoe verpleeghuizen bezig zijn met onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kennisinstituut gebruikte daarvoor een mini-vragenlijst.

Video: Zorg in het vizier

31/10/2017 //

Video: Zorg in het vizier

Wist je dat de zorgsector de grootste banenmotor is van Nederland? En dat de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen sinds 1950 met 10 jaar is gestegen? Ook worden we...

Download factsheets voor gesprekken over kwaliteit

25/10/2017 //

Download factsheets voor gesprekken over kwaliteit

Wat zijn de landelijke richtlijnen bij huidletsel? En wanneer gebruik je handschoenen? Het antwoord op dit soort vragen is terug te vinden in vier handige factsheets...

Vilans brengt zorg en innovatieve technologie samen

19/10/2017 //

Vilans brengt zorg en innovatieve technologie samen

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve samenleving? Die vraag stond centraal tijdens het Matchmaking event op 28 september. Vilans en UtrechtInc. brachten...

Zó werkt de zorg nu ook als app

19/10/2017 //

Zó werkt de zorg nu ook als app

Hoe werkt de zorgsector? Wat zijn belangrijke organisaties, hoeveel kost de zorg en wat is 'marktwerking in de zorg'? Vind de antwoorden op deze vragen met de gratis app 'Zó...

Bescherm de privacy van je cliënt!

16/10/2017 //

Bescherm de privacy van je cliënt!

De zorgsector blinkt niet uit in beveiliging van cliëntgegevens. Datalekken komen regelmatig voor, meestal bij ziekenhuizen. In mei volgend jaar wordt de wet bescherming...

Robot Tessa helpt ouderen met dementie

16/10/2017 //

Robot Tessa helpt ouderen met dementie

Ouderen reageren verschillend op sociale technologie. Welzijnsorganisatie 'Sterker sociaal werk' probeerde robot Tessa uit bij mensen met beginnende dementie. De reacties lopen...

Reacties V&VN, ActiZ en BTN op regeerakkoord

16/10/2017 //

Reacties V&VN, ActiZ en BTN op regeerakkoord

Het nieuwe kabinet stelt structureel 2,1 miljard euro beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Deze investeringen compenseren de regeringspartijen met bezuinigingen in de...

Laat jouw interventie erkennen en opnemen in de databank

02/10/2017 //

Laat jouw interventie erkennen en opnemen in de databank

Heb jij een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de ouderenzorg die ook voor andere organisaties interessant is? Meld hem dan aan voor het erkenningstraject.

Ongemerkt miljarden voor verpleeghuizen

25/09/2017 //

Ongemerkt miljarden voor verpleeghuizen

De Tweede Kamer heeft 'onwetend' toestemming gegeven aan 2,1 miljard euro voor de verpleeghuizen. Dit kwam vorige week maandag (18 september) aan het licht, na een reconstructie...

Veel aandacht voor verpleeghuiszorg in Troonrede

25/09/2017 //

Veel aandacht voor verpleeghuiszorg in Troonrede

De ouderenzorg - en zeker de verpleeghuiszorg - kreeg op Prinsjesdag veel aandacht in de Troonrede en de Miljoenennota. Wat verandert er in 2018 voor de verpleeghuiszorg en zorg...

Kwaliteitsgegevens van alle verpleeghuizen op Kiesbeter.nl

25/09/2017 //

Kwaliteitsgegevens van alle verpleeghuizen op Kiesbeter.nl

Bij goede zorg hoort openheid over kwaliteit en veiligheid. Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben nu gegevens aangeleverd over de kwaliteit van de geleverde zorg in...

Bevoegdheden physician assistent en verpleegkundig specialist geregeld

11/09/2017 //

Bevoegdheden physician assistent en verpleegkundig specialist geregeld

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist en physician assistant in de Wet BIG geregeld. Dit moet leiden tot een lagere...

Rol verpleegkundig specialisten in ouderenzorg

04/09/2017 //

Rol verpleegkundig specialisten in ouderenzorg

In sommige organisaties worden taken van specialisten ouderengeneeskunde al uitgevoerd door hbo-opgeleide zorgprofessionals. Door de inzet van verpleegkundig specialisten...

Factsheet: kwetsbare ouderen in beweging krijgen

04/09/2017 //

Factsheet: kwetsbare ouderen in beweging krijgen

Kwetsbare ouderen zijn lastig in beweging te krijgen, terwijl dit wel heel goed voor hen is. Wat volgens het Kenniscentrum Sport werkt, is om gebruik te maken van de contacten...

Inspirerende vlogs en blogs over de ouderenzorg

09/08/2017 //

Inspirerende vlogs en blogs over de ouderenzorg

De ouderenzorg ligt onder vuur en kan - zo lijkt het - wel een positieve boost gebruiken. Vlogs, blogs, campagnes… De laatste tijd is er veel aandacht voor het enthousiasmeren...

Enquête samenwerken in de wijk

19/07/2017 //

Enquête samenwerken in de wijk

Zorg en welzijn groeien in de praktijk steeds meer naar elkaar toe. Professionals in de wijk werken vaker samen. Is samenwerking voor jou een onderdeel van je werk? Waar loop je...

85% van de vvt-aanbieders maakt geen gebruik van eHealth

13/07/2017 //

85% van de vvt-aanbieders maakt geen gebruik van eHealth

Het invoeren van eHealth in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) gaat traag. Uit onderzoek van brancheorganisatie ActiZ blijkt dat 85 procent van de ondervraagde...

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

10/07/2017 //

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen krijgen er vanaf 2018 elk jaar 435 miljoen euro structureel bij voor het aannemen van meer personeel. Dit heeft het demissionaire kabinet besloten. Het geld is...

Wil jij meedenken over ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers?

16/06/2017 //

Wil jij meedenken over ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers?

Wil jij meedenken over het toerusten van vrijwilligers en mantelzorgers met praktische kennis, zodat zij op een goede en veilige manier zorg kunnen verlenen? Vilans zoekt...

Download: lesmateriaal persoonlijke ontwikkeling helpende

29/05/2017 //

Download: lesmateriaal persoonlijke ontwikkeling helpende

In grote delen van Europa vindt zorg steeds meer plaats in en rondom de eigen leefomgeving. De helpende zorg en welzijn (niveau 2) krijgt daarbij andere rollen en taken. Het...

'Eigen regie cliënt is nog niet eenvoudig'

22/05/2017 //

'Eigen regie cliënt is nog niet eenvoudig'

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) moet ouderen zelfstandiger maken, maar zorgverleners en cliënten kennen nog niet alle mogelijkheden en worstelen met onderwerpen als eigen...

Geef je mening over de campagne hbo-v in de ouderenzorg

16/05/2017 //

Geef je mening over de campagne hbo-v in de ouderenzorg

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Er zijn de komende jaren daarom vele vacatures in de ouderenzorg. Met de campagne ‘HBO-V in...

Download de wegwijzer cliëntenparticipatie

01/05/2017 //

Download de wegwijzer cliëntenparticipatie

Cliënten, familie en verwanten betrekken bij beleidsontwikkeling en vernieuwingen in de zorg maakt dat de kans op succes toeneemt. Het gaat immers om de kwaliteit van hun leven....

Top 5 onnodige handelingen van V&VN

28/04/2017 //

Top 5 onnodige handelingen van V&VN

Verpleegkundigen en verzorgenden voeren dagelijks overbodige handelingen uit bij de zorg voor hun patiënten. Soms is het effect zelfs schadelijk voor de patiënt. V&VN...

Online inzage: hoe regel je dat?

20/04/2017 //

Online inzage: hoe regel je dat?

Veel Nederlanders willen online inzage in hun medische gegevens. Bijvoorbeeld om zich goed voor te bereiden op een gesprek met de arts of om nog eens na te lezen wat de...

E-book: Zó werkt de zorg in Nederland

20/04/2017 //

E-book: Zó werkt de zorg in Nederland

Van het boek 'Zo werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg' is nu naast een papieren versie ook een e-book beschikbaar. Het boek brengt voor 1,5 miljoen...

Kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor verpleeghuispersoneel

19/04/2017 //

Kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor verpleeghuispersoneel

Het demissionaire kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de verpleeghuiszorg. Met de investering moeten de meest urgente problemen, zoals de personeelstekorten in de...

Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

06/04/2017 //

Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft het Zorginstituut voor het eerst bewust gekozen voor het thema ‘Samen leren en verbeteren’. Aan zorgorganisaties en...

Formatietafel: meer geld nodig voor ouderenzorg

03/04/2017 //

Formatietafel: meer geld nodig voor ouderenzorg

Nu het beter gaat met de economie, lijkt er in de komende kabinetsperiode meer geld beschikbaar te komen voor de zorg. Achter de schermen woedt er een discussie hoeveel geld er...

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg

31/03/2017 //

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een nieuw toetsingskader gepubliceerd dat vanaf heden van kracht is. Het toezichtskader is gebaseerd op het nieuwe...

Publicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

19/03/2017 //

Publicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Op 9 februari ging het initiatief Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg officieel van start tijdens een congres. Het doel van dit initiatief is het opnieuw ontdekken wat ertoe...

Handreiking: verhuizen naar het verpleeghuis

13/03/2017 //

Handreiking: verhuizen naar het verpleeghuis

Verhuizen naar een verpleeghuis is een nieuw leven beginnen. Zoiets verdient veel aandacht en begeleiding. Zorgaanbieder Pieter van Foreest (regio Delft) ontwikkelde daarom een...

Nieuwe methodiek: Weet wat je meet

10/02/2017 //

Nieuwe methodiek: Weet wat je meet

'Ik hoor nooit iets terug van wat ik allemaal registreer', een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast. De methodiek 'Weet wat...

Nieuw Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

17/01/2017 //

Nieuw Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is op vrijdag 13 januari 2017 vastgesteld en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. De focus van het ...

Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

14/10/2016 //

Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

Digitale communicatiesystemen maken de afstemming over zorg tussen de cliënt, mantelzorgers en zorgprofessionals gemakkelijker. De communicatie verloopt via mobiel...

Positieve Gezondheid: standaard behandelplan niet meer nodig

07/10/2016 //

Positieve Gezondheid: standaard behandelplan niet meer nodig

Een standaard behandelplan is vaak niet meer nodig, wanneer zorgorganisaties werken volgens de benadering van Positieve Gezondheid. Door de cliënt zelf te vragen wat voor...

Handige apps over anatomie

22/09/2016 //

Handige apps over anatomie

Steeds vaker maken zorgprofessionals gebruik van handige apps in de zorg. Ook in het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers verschillende apps die zij veel...

Prinsjesdag: meer geld voor wijkverpleging

22/09/2016 //

Prinsjesdag: meer geld voor wijkverpleging

Het kabinet trekt extra geld uit voor wijkverpleging. In juni 2016 was al bekend gemaakt dat de 500 miljoen geplande bezuinigingen op de langdurige zorg niet door gaan. Wat zijn...

Gratis apps voor hulpverlening

18/09/2016 //

Gratis apps voor hulpverlening

Steeds vaker maken zorgprofessionals gebruik van handige apps in de zorg. Ook in het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers verschillende apps die zij veel...

3 praktische apps voor zorgsector

05/09/2016 //

3 praktische apps voor zorgsector

Zorgmedewerkers maken steeds meer gebruik van handige apps in de zorg. In het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers verschillende apps die zij veel...

Training: Samenwerken met mantelzorgers

05/09/2016 //

Training: Samenwerken met mantelzorgers

Branchebelang Thuiszorg Nederland, heeft een training ontwikkeld voor de zorgprofessional die gericht is op de samenwerking en afstemming met de mantelzorger.

Minder registreren? Ga zelf aan de slag

29/06/2016 //

Minder registreren? Ga zelf aan de slag

Eén op de vijf medewerkers besteedt meer dan 30% van de tijd aan registratie. Als je uitgaat van een werkdag van 8 uur, is dat meer dan 2,5 uur per dag. Dit blijkt uit de korte...

Nieuw werkboek: samenwerken met mantelzorgers

17/06/2016 //

Nieuw werkboek: samenwerken met mantelzorgers

Zonder mantelzorgers kan het niet. Dan kunnen we de zorg in Nederland niet overeind houden. Dat besef is de afgelopen jaren doorgedrongen. Het leven wint zo veel aan...

Naar een nieuwe bekostiging van wijkverpleging in 2019

15/06/2016 //

Naar een nieuwe bekostiging van wijkverpleging in 2019

In 2019 komt er een nieuwe bekostiging van wijkverpleging gebaseerd op zorgprofielen. Per 1 januari 2017 wordt er geëxperimenteerd (op basis van vrijwilligheid) met ...

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

13/06/2016 //

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

De geplande bezuinigingen uit het regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Dit heeft...

02/06/2016 //

Innovatief verpleeghuis Oudshoorn organiseert werkbezoeken

Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn organiseert werkbezoeken, workshops en stages voor (zorg)organisaties. Met de vernieuwingen van kleinschalig wonen voor mensen met...

Meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden in wijk

13/05/2016 //

Meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden in wijk

Er is meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden in wijkteams. Met de veranderingen in de zorg werken ze meer cliëntgericht dan taakgericht, waarbij ze vooral de...

Blog: Tijd voor de toekomst!

12/05/2016 //

Blog: Tijd voor de toekomst!

12 mei is de Dag van de Verpleging. Vaak komt dan Florence Nightingale tevoorschijn en denken we terug aan de wijkzusters op de solex. Het verleden komt altijd wel ergens op die...

Checklist Goede verpleeghuiszorg

22/04/2016 //

Checklist Goede verpleeghuiszorg

Wat is goede zorg voor bewoners? Wat moeten woonzorgcentra doen? In dit handzame boekje staat een visie op goede verpleeghuiszorg. Met de bijbehorende checklist kunnen...

Webinar: wat mag de mantelzorger?

15/04/2016 //

Webinar: wat mag de mantelzorger?

Mag een mantelzorger insuline spuiten en medicijnen toedienen? En mag een mantelzorger de tillift van het verpleeghuis gebruiken iemand in bed te helpen? Wie is er dan...

Infographic sociale wijkteams

21/03/2016 //

Infographic sociale wijkteams

Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. In deze tweede infographic over de juiste professional op het juiste...

30 mooie filmpjes

04/03/2016 //

30 mooie filmpjes

Zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant hebben 30 mooie korte video's gemaakt over vernieuwingen in de zorg. Ze gaan over medicatieveiligheid, vraaggericht werken, ...

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

11/02/2016 //

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

Bezoekers van het kennisplein Zorg voor Beter zijn heel tevreden met de informatie op de website. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers aan Zorgvoorbeter.nl geven is een 8...

Aan de slag met Teamleren

28/01/2016 //

Aan de slag met Teamleren

Door de hervormingen van en in de zorg verandert je werk als zorgmedewerker. Wat betekent dat voor jou en voor je team? Wat moet je leren en wat ga je afleren? Het online...

Prioriteiten van de inspectie in 2016

18/01/2016 //

Prioriteiten van de inspectie in 2016

Voor 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het toezicht de volgende prioriteiten: de effecten van de veranderingen in de zorg, medicatieveiligheid...

Consumentenelektronica in zorgsector

08/01/2016 //

Consumentenelektronica in zorgsector

Vilans heeft een handig overzicht gemaakt van de consumentenelektronica die ook door zorgorganisaties gebruikt kunnen worden. Het overzicht brengt meer dan 100 producten in...

Top-10 meest bekeken in 2015

05/01/2016 //

Top-10 meest bekeken in 2015

Opnieuw steeg het aantal bezoeken van het kennisplein Zorg voor Beter in 2015 sterk. In 2015 werd het kennisplein 785.000 keer bezocht! Bovendien bleven mensen gemiddeld langer...

Webinars over kwaliteitsverbetering zorg

14/12/2015 //

Webinars over kwaliteitsverbetering zorg

Kijk de 3 webinars over efficiënt tijdgebruik in de zorg terug.

Praktisch boek voor de ouderenzorg

14/12/2015 //

Praktisch boek voor de ouderenzorg

Het onlangs verschenen boek 'Protocollaire ouderenzorg' helpt huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen bij het verbeteren van zorg voor de oudere cliënt.

Nieuwe vormen van dagbesteding

03/12/2015 //

Nieuwe vormen van dagbesteding

Mede door de veranderingen in de zorg is ook de ‘dagbesteding’ in beweging. Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In een recente inventarisatie zijn 45...

Extra geld voor eerstelijns verblijf

30/11/2015 //

Extra geld voor eerstelijns verblijf

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de regeling eerstelijns verblijf om te voorkomen dat hier wachtlijsten voor ontstaan. Kwetsbare...

23/11/2015 //

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuizen moet eenvoudiger

Goede zorg gericht op leefplezier en comfort, dat is de kern van verpleeghuiszorg. Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde een ‘richtinggevende schets’ voor het...

20/11/2015 //

HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer achter

De komende jaren zijn meer HBO-verpleegkundigen nodig in de wijk en in verpleeghuizen. HBO-V studenten kiezen vaak niet voor het werk in de ouderenzorg omdat zij tijdens de...

16/11/2015 //

Ethische dilemma's bij ondersteuning zelfmanagement

Aan de hand van 5 prikkelende casussen is een handreiking voor verpleegkundigen gemaakt over hoe je kunt omgaan met ethische dilemma’s bij de ondersteuning van de...

02/11/2015 //

Zorg voor Beter begroet 15.000ste abonnee

De Zorg voor Beter Nieuwsbrief heeft haar 15.000ste abonnee op de nieuwsbrief kunnen verwelkomen! Tanja Bonefaas, wijkverpleegkundige bij Respect Zorggroep, meldde zich aan als...

29/10/2015 //

Gratis webinar: netwerk versterken

Wat kun je als zorgprofessional doen om het netwerk rondom een cliënt meer te betrekken? En wat kun je doen om een bestaand netwerk te versterken? Hoe stel je hierbij de cliënt...

29/10/2015 //

Toolkit voor thuiszorgmedewerkers

Iedereen die werkt in de thuiszorg krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen is belangrijk voor goede zorg en levert vaak veel moois op. Dankzij dit...

12/10/2015 //

Samenwerking wijkverpleegkundigen en gemeente

Wat zijn de voor- en nadelen van de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en de gemeente? Deze infographic geeft de ervaringen van 32 thuiszorgaanbieders weer over...

11/10/2015 //

Ouderen- en thuiszorg: medewerkers ervaren meer tijdsdruk

De hervormingen in de ouderen- en thuiszorg vragen veel van zorgorganisaties. De Benchmark in de Zorg 2015 van ActiZ geeft een goed beeld van belangrijkste trends in de...

05/10/2015 //

Kennismarkt: meer lef gevraagd!

Kennis oppikken en ervaringen uitwisselen met collega’s, dat maakt de Kennismarkt van Zorg voor Beter, op 2 oktober in Nieuwegein, zo leuk. ‘Na vandaag gaan we het...

23/09/2015 //

Samen Beter Thuis voor mantelzorgers

Stichting S@men Beter Thuis maakt kennis van zorgprofessionals toegankelijk voor mantelzorgers. Op hun website vinden mantelzorgers een antwoord op hun vraag, vaak verduidelijkt...

18/09/2015 //

Doe nu de zelftest Slim Zorgen!

Weet jij of je zorghandelingen uitvoert die je beter kunt afschaffen of slimmer kunt doen? Test dit nu met de zelftest Slim Zorgen. Beantwoord 10 vragen en je krijgt meteen...

16/09/2015 //

Prinsjesdag: meer geld voor ouderenzorg

Het kabinet gaat komend jaar 140 miljoen euro investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen, en in een uur extra dagbesteding voor alle bewoners in...

14/09/2015 //

Serie interviews: bestuur bij burgerinitiatieven

De langdurende zorg is volop in beweging. Burgers zijn leidend en behoeften en vragen bepalen wat er aan zorg en welzijn nodig is. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van...

10/09/2015 //

Nieuwe website Waardigheid en Trots

Op de nieuwe website Waardigheid en Trots zijn de ervaringen te vinden van de verbetertrajecten van verpleeghuizen die vanaf september gestart zijn.

13/08/2015 //

Samenwerking tussen specialisten en sociale wijkteams

Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. Zorg voor Beter partner Vilans heeft in een oriënterende studie de...

04/08/2015 //

Werkwijzer voor sociale netwerken

Relaties en een sociaal netwerk zijn belangrijk voor een gelukkig leven. Daarom is het belangrijk dat jij je, als zorgprofessional, bezighoudt met het sociaal netwerk van je...

21/05/2015 //

'Kwetsbare ouderen onnodig lang in ziekenhuis'

Het duurt steeds langer voordat kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, een plek krijgen in een verpleeghuis. Dat concludeert Nieuwsuur in een uitzending van...

23/04/2015 //

Nieuwe website www.BeterOud.nl

De nieuwe website BeterOud.nl heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door innovatieve instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze...

20/04/2015 //

Apps voor mensen met dementie en hun naasten

Hoe help je iemand met dementie dingen te onthouden? En hoe krijg je als mantelzorger antwoord op vragen en hulp bij moeilijke situaties? De nieuw ontwikkelde Dementia App heeft...

16/03/2015 //

Espria Expeditie: kleine veranderingen met groots resultaat

In 2015 komt de Espria Expeditie langs bij alle Espria zorgorganisaties om te ontdekken hoe zorgmedewerkers invulling geven aan het nieuwe werken in de zorg. De Espria Expeditie...

23/02/2015 //

Zorgadvieslijn voor wijkverpleegkundigen

De zorg in Nederland verandert. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning. Alle veranderingen roepen vragen op. Menzis heeft...

25/11/2014 //

Nieuw thema: Vernieuwend zorgen

Een meerderheid van de Eerste Kamer is voor de nieuwe Wet langdurige zorg. Dat bleek tijdens het debat op 25 november. Dit betekent dat de grote hervormingen van...

21/11/2014 //

Kwaliteit verpleeghuizen moet omhoog

Kamer en staatssecretaris zijn het erover eens dat de kwaliteit van verpleeghuizen omhoog moet. Als verbetering bij slecht presterende organisaties uitblijft, moet de zorg door...

13/11/2014 //

Drie jaar Jenneke van Veen Verbeterprijs

Drie jaar lang zijn er verbeterprojecten uit ouderenzorg en gehandicaptenzorg ingezonden voor de Jenneke van Veen Verbeterprijs. In 2014 zijn de tips van de inzenders van de...

27/10/2014 //

Zembla: langer thuis wonen - meer risico

Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Zij...

10/07/2014 //

Zelfsturende teams in de thuiszorg

Zorgorganisaties zullen in de toekomst met minder middelen, meer zorg moeten leveren. Cliënten moeten hierdoor vaker en langer thuis blijven wonen. Hierdoor is er behoefte aan...

21/05/2014 //

Voorbeelden van succesvol veranderen

Een groot deel van de zorgorganisaties heeft belangrijke stappen gezet ter voorbereiding op de transitie en daarmee op een andere toekomst. In voor zorg heeft zorgorganisaties...

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer