Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

Vragen en dilemma's bij Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nieuwe standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Het kader stelt de bewoner en samen leren en verbeteren centraal.

Alle betrokkenen in de verpleeghuiszorg moeten ‘iets’ met het kader, maar wat precies is voor velen nog onduidelijk. Zorg voor Beter ging in mei 2017 naar een informatiebijeenkomst van Waardigheid en Trots en geeft je een impressie van vragen en dilemma's die leven.

zorgHet geldt voor iedereen binnen de intramurale ouderenzorg. Het moet het kompas zijn voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vooral naar de rol van de inspectie zijn veel zorgmedewerkers benieuwd. De inspectie probeert met hun nieuwe toetsingskader beter naar de juiste dingen te kijken. Is er sprake van persoonsgerichte zorg? Deskundige zorgverlening? Wordt er gestuurd op kwaliteit en veiligheid? Wat merkt de cliënt en de medewerker in de praktijk?

De Inspectie op bezoek

In het nieuwe toetsingskader is meer ruimte voor nuance. De inspectie werkt niet langer met ja/nee, maar met een 4-puntenschaal. Tot nu toe wordt er positief gereageerd op deze nieuwe manier van toetsen van de IGZ. Uit verschillende ervaringen blijkt dat het een inspirerende manier is om over zorg te praten en dat veel medewerkers aanwezig willen zijn bij de terugkoppeling aan het einde van de dag.

Een punt van zorg is voor veel organisaties wel dat de bezoeken onaangekondigd blijven. Zorgmedewerkers willen graag weten wanneer de inspectie komt (kan dat ook ’s avonds? ja!) en hoe vaak. In principe gaat de Inspectie vooral op bezoek bij organisaties die een risico vormen, maar ze hebben de komende vier jaar ook de opdracht om de hele sector in kaart te brengen. Meer bezoeken dus.

Terug in je kracht

De boodschap van het kwaliteitskader is dus kwaliteit door te leren. Pak je verantwoordelijkheid, maak bewuste afwegingen en probeer samen te leren en verbeteren. In de basis zit er dus heel veel ruimte in het kader, maar dat leidt ook tot veel vragen. En een groot deel van die vragen is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Zeker op dit moment nog niet. Wellicht wel als de indicatoren voor leren en verbeteren bekend zijn, maar die volgen pas na 1 juli.

Kwaliteitsmedewerkers en bestuurders hebben vooral veel vragen over hoe ze medewerkers in hun kracht kunnen zetten. Hoe kun je ze ondersteunen en faciliteren in plaats van alles uit handen te nemen? Beschikken ze over de vaardigheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen of het gesprek aan te gaan? En hoe kun je zorgprofessionals prikkelen of motiveren om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Een belangrijke oplossing hierbij lijkt het bespreken van het waarom. Benadruk de veiligheid van de cliënt in plaats van zeggen dat het ‘moet’ van de inspectie of vanuit het kwaliteitskader. Maak het iets van de organisatie zelf. Kom gezamenlijk tot een norm.

Persoonsgericht vs. veiligheid

De eigen regie van cliënten is een onderwerp waar veel zorgverleners mee worstelen. Er is een spanningsveld tussen de wil om de regie bij de cliënt te leggen en het risico op onveilige zorg. Hoe kun je tegemoet komen aan de wensen van de cliënt, maar ook de veiligheid niet uit het oog verliezen? Twee voorbeelden.

  1. Een cliënt op een gesloten PG afdeling werd heel onrustig van het feit dat hij niet naar buiten kon. Bij navraag bleek dat dit niet zo zeer om de buitenlucht ging, maar om de mogelijkheid een wandelingetje te kunnen wachten. De gang van de afdeling voldeed niet. Alleen naar buiten was voor meneer geen optie meer, in plaats daarvan heeft de zorgorganisatie meneer verplaatst naar een andere afdeling waar meer ruimte was om binnen een buiten gevoel te creëren en een rondwandelingetje te maken.
  2. Een cliënt wilde niet naar bed. Het zorgpersoneel had al van alles geprobeerd, maar iedere avond gaf meneer problemen. Bij navraag bleek dat meneer een bar had gehad en vroeger pas ging slapen als de tent leeg was en de kas was opgemaakt. Hij was dus eigenlijk in afwachting tot iedereen weg was. Dat plaatste de verzorgenden voor een dilemma: is het veilig om meneer alleen in de huiskamer te laten zitten?

Leren leren

Samen leren en verbeteren staat centraal in het kwaliteitskader en logischerwijs zijn daar dan ook vele vragen over. Want hoe leer je van elkaar? Van de cliënt? En van andere teams? Hoe maak je leren in de praktijk normaal? En wat zijn de randvoorwaarden voor het leren? Is zelfsturing daarvoor noodzakelijk of kun je ook werken met teamleiders die zich meer bezig houden met coachen en faciliteren?

Over het leren van andere zorgorganisaties bestaat ook nog veel onduidelijkheid. Is het verplicht? Veel kwaliteitsmedewerkers en bestuurders zien nogal wat beren op de weg bij het leren bij andere organisaties. Want hoe doe je dat dan met je personeelsbezetting? En hoe leg je het uit aan cliënten die moeite hebben met verandering en een ander 'gezicht'.

Een belangrijk punt is ook het borgen van leermomenten. Want hoe pak je de resultaten van een audit op? Hoe zorg je dat je de verbeterpunten ook worden uitgevoerd en dat je niet doorgaat met de waan van de dag? Zonder borging blijkt bij de volgende audit namelijk weer precies hetzelfde. 

Heb jij ook vragen over het nieuwe kwaliteitskader? Laat het ons weten en plaats een reactie onderaan de pagina. Wellicht komen we gezamenlijk tot nieuwe inzichten, oplossingen of antwoorden.

Bekijk het webinar

Voor Waardigheid en Trots gaf Jan Kremer, de voorzitter van de kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland, een webinar over het kwaliteitskader. Het kader stelt de bewoner en samen leren en verbeteren centraal, maar hoe strikt is het kader en hoeveel ruimte is er voor inkleuring door zorgorganisaties? Kremer legt het uit.

https://youtu.be/DmeyDuExPpo

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.