Vernieuwend zorgen

Indicatoren basisveiligheid 2018

Eind 2018 zijn in alle verpleeghuizen in Nederland de indicatoren basisveiligheid uitgevraagd. Deze indicatoren sluiten aan op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze kwaliteitsinformatie helpt multidisciplinaire teams bij het leren en verbeteren. Verenso en V&VN publiceerden een handboek hoe zorgaanbieders ermee kunnen werken.

De indicatoren basisveiligheid voor 2018 gaan in op vier thema's: decubituspreventie, medicatieveiligheid, advance care planning (afspraken met cliënt over zorg rondom het levenseinde), en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Leren en verbeteren in teams

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft deze 4 thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Verenso en V&VN hebben voor deze thema’s indicatoren ontwikkeld om het leren en verbeteren in teams een impuls te geven. Zorgorganisaties leverden deze gegevens in november en december 2018 aan. Tegelijk moeten de resultaten, uiterlijk binnen zes weken, ook binnen de teams besproken worden. De teams kunnen met deze kwaliteitsinformatie zelf aan de slag en verbeterpunten formuleren. 

Handboek

Door Verenso, V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl is een handboek opgesteld om professionals en zorgaanbieders bij de meting te ondersteunen. Bekijk het Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg (pdf, 18 oktober 2018) met een toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie.

Indicatoren voor 2018

Indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die de kwaliteit van zorg weergeven. Bij veel van onderstaande indicatoren gaat het om percentages op het totaal aantal cliënten. 

Decubituspreventie

  • Hoe vaak komt huidletsel voor?
  • Hoe vaak heeft casuïstiekbespreking op de afdeling plaatsgevonden?

Medicatieveiligheid

  • Bij hoeveel afdelingen worden medicatiefouten in het team besproken? (minimaal één keer per kwartaal)
  • Hoe vaak wordt een medicatiereview met cliënt gedaan, in het bijzijn van een zorgmedewerker die de medicijnen aan de cliënt verstrekt?

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

  • Welke middelen en maatregelen rond vrijheid worden toegepast?
  • Hoe wordt er op de afdeling gewerkt aan het terugdringen van vrijheidsbeperking?
  • Hoe denkt de organisatie na over vrijheidsbevordering?

Advance care planning

  • Bij hoeveel cliënten zijn gezamenlijke afspraken gemaakt, vastgelegd in het zorgdossier, over behandeling rond het levenseinde.

Naast deze indicatoren worden op verzoek van de IGJ twee aanvullende indicatoren uitgevraagd:

  • Sturen op kwaliteit en veiligheid: Wijze waarop de locatie stuurt op kwaliteit en veiligheid op basis van verschillende bronnen.
  • Continuïteit van de zorg: Wijze waarop de locatie zorgplannen en zorgdossiers benut en actueel houdt.
Ook dienen zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag op de website te publiceren en aan te geven welk percentage cliënten de zorgorganisatie aanbeveelt bij vrienden en familie.

Lees bij het thema Verbeteren doe je zo hoe je als organisatie aan de slag kunt met kwaliteitsinformatie

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Carla 11/1/2019

Mantelzorg
Wat er mis in kleinschalig verpleeghuis
Wordt niet gecontroleerd en zeker niet in de avond bewoners vroeg naar bed en lopen de kamers in vooral laat in de avond en in de nacht geeft geen veiligheid voor de bewoners die slapen deur kan niet op slot .
En de bewoners zitten te veel weinig beweging gaat de kwaliteit van leven snel achter uit heel zorgelijk. Al veel en vaak gesprek hier over gehad helpt niet.je ziet de bewoners snel achter uitgaan er moet veel meer controle en toezicht zijn .


Jeroen Schumacher

mail | meer info

j.schumacher@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer