Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Valpreventie

Stappenplan valincident

Hoe je moet handelen na een valincident is in een stappenplan vastgelegd.

Het stappenplan is onderverdeeld in: 

Directe hulp na een valincident

 • Zorgverlener verleent direct hulp; bij (vermoeden op) letsel wordt de arts ingeschakeld.
 • Samen met de cliënt (en/of familie) worden de vervolgacties afgesproken.
 • Het valincident wordt genoteerd in het zorgleefplan evenals de vervolgacties die (multidisciplinair) worden afgesproken met de cliënt.
 • Indien mogelijk worden maatregelen getroffen om herhaling van het valincident te voorkomen en de gevolgen van het valincident zoveel mogelijk te beperken.

Terug naar boven

Procedure na een valincident

 • Zorgverlener informeert leidinggevende over het valincident. Leidinggevende informeert het management (indien nodig).
 • Eerst verantwoordelijke informeert indien aanwezig de fysiotherapeut van de cliënt.
 • Het MIC formulier wordt ingevuld. De gebeurtenis wordt omschreven samen met de ondernomen acties en het eventuele letsel. MIC formulier wordt ingeleverd bij de leidinggevende.
 • Het MIC formulier wordt gekopieerd. De kopie gaat in de MIC map van het team/de afdeling. Het origineel wordt verzonden naar de MIC commissie.
 • De valanamnese wordt afgenomen en de cliënt wordt gevraagd, zo mogelijk, een valagenda bij te houden.
 • Acties die worden ondernomen op basis van de valanamnese worden vastgelegd in het zorgleefplan en uitgevoerd.
 • Afspraken worden gemaakt over de evaluatie van de uitgezette acties en worden zonodig bijgesteld.
 • Het valincident, de uitgezette acties worden besproken in het MDO.

Terug naar boven

Meer informatie

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.