Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Meetinstrument

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Hogeschool Rotterdam & Erasmus MC

Downloads

Zelfmanagement Web

Gepubliceerd op: 31-12-2018

Het achterhalen van de behoefte van een cliënt is niet altijd even makkelijk. Ook vinden cliënten het soms lastig om hier aandacht voor te vragen. Om zorgverleners en cliënten hierbij te helpen is het Zelfmanagement Web ontwikkeld.

Soort instrument: Hulpmiddel voor het achterhalen hoe het met de cliënt gaat op verschillende onderdelen van het dagelijks leven
Toepasbaar: Bij (verpleegkundige) consulten met cliënten met chronische gezondheidsproblemen
Combineren met: Doelenformulier, oplossingsgerichte gespreksvoering
Ontwikkelaar: Hogeschool Rotterdam & Erasmus MC
Raadplegen: Zelfmanagementweb
Thema: Competenties/Communicatie

Het Zelfmanagement Web is een gesprekshulpmiddel. Het is ontwikkeld samen met cliënten om te achterhalen hoe iemand met een chronische aandoening omgaat met uitdagingen voor zelfmanagement op verschillende levensgebieden. Deze tool geeft cliënten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de agenda van het consult met de zorgverleners. Hiermee kan de eigen regie worden versterkt en verlenen zorgverleners zorg op maat. Het Zelfmanagement Web is geen gevalideerd meetinstrument, maar het is een gesprekshulpmiddel om een open probleemanalyse, onderling vertrouwen en samen beslissen te bevorderen (Beck e.a., 2019). Door gebruik van het Zelfmanagement Web kan de zorgverlener samen met de cliënt verkennen op welke onderwerpen ondersteuning of verandering gewenst is. Het Zelfmanagement Web past daarom bij de eerste fase van het 5A-model: het maken van een (brede) inventarisatie, die de basis legt voor de volgende stappen van de interventie. Daarbij gebruikt de zorgverlener oplossingsgerichte gesprekstechnieken. De cliënt selecteert het belangrijkste thema dat verbetering behoeft. De zorgverlener helpt cliënten hun doelen ‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) op te stellen waardoor de kans op succes wordt vergroot. Deze doelen worden op een Doelenformulier genoteerd. In de vervolgafspraken wordt de tevredenheid met behaalde uitkomsten besproken, mogelijke obstakels en oplossingen doorgenomen, en waar nodig worden doelen en/of actieplannen bijgesteld. De cliënt monitort de eigen voortgang; de rol van de zorgverlener is om de cliënt te coachen. In de aanZET-studie van Erasmus MC is de effectiviteit van het zelfmanagementondersteuningsprogramma onderzocht (Van Zanten e.a., 2022).

Het Zelfmanagement Web is beschikbaar in een printversie én in een versie die digitaal kan worden ingevuld. Je vindt ze bij Downloads onderaan deze pagina. Het Zelfmanagement Web is vrij te gebruiken zonder aanpassingen.

Voor verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen is een geaccrediteerde e-learning ‘Oplossingsgericht werken met het Zelfmanagement Web’ ontwikkeld. Naar het aanmeldformulier voor deze e-learning.

Ga naar

Hogeschool Rotterdam & Erasmus MC

Zelfmanagement Web

Downloads