Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Werkboek

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Vilans

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)

Downloads

Werkboek Verder in samenwerking met mantelzorgers

Gepubliceerd op: 01-01-2016

In dit werkboek zijn tools, instrumenten, video’s, tips en voorbeelden gebundeld om de samenwerking met mantelzorgers te versterken. Het is de opbrengst van In voor Mantelzorg. 80 organisaties hebben binnen dit programma een jaar lang enthousiast gewerkt aan een betere samenwerking met, en ondersteuning van mantelzorgers voor betere zorg en ondersteuning aan cliënten.

Wilt u de samenwerking met mantelzorgers in uw zorgorganisatie versterken? Of werken aan een betere ondersteuning van mantelzorgers? Met dit kunt u zelf aan de slag. We hopen dat het u inspireert en op ideeën brengt om met elkaar aan de slag te gaan.

Werkboek mantelzorg

Het werkboek bestaat uit 12 thema’s rondom samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Van Sofa-model tot het zorgleefplan en van het goede gesprek tot visie en beleid. Ook is er materiaal voor mantelzorgers zelf beschikbaar. Per thema bieden we inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijzen we door naar handige tools rond mantelzorg.

Samenwerking met mantelzorgers

Meer en meer draait het in de zorg om wat cliënten wensen en nodig hebben, hoe ze daarover zelf de regie voeren en hoe hun omgeving (familie, buren en vrienden) daarbij betrokken is. Mantelzorgers bieden op allerlei manieren zorg en ondersteuning en maken dan ook in veel gevallen als vanzelfsprekend deel uit van het leven van cliënten. Samenwerken met mantelzorgers is een logische stap.

Betrokken mantelzorg

Meer samenwerking met mantelzorgers levert meer betrokkenheid en bijdragen van mantelzorgers op, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning van cliënten en meer werkplezier voor medewerkers.

Aansluiten bij cliënt en zijn familie

Ieder mens heeft z’n eigen leven. Op het moment dat iemand zorg en ondersteuning nodig heeft, blijft dat zo. Als medewerker heeft u dus altijd te maken met een ‘cliënt’ met een eigen leven, voorgeschiedenis en met zijn of haar mantelzorgers. Samen werkt u aan kwaliteit van leven met goede zorg. ‘Zorgen met’ is het devies met als uitgangspunt een gelijkwaardig samenspel, waarbij ieder een eigen rol, positie en verantwoordelijkheid heeft. Maatwerk is daarbij een vereiste. Net als inspiratie, flexibiliteit, ruimte voor creativiteit en betrokkenheid op alle niveaus.

Van ouderenzorg tot ziekenhuiszorg

In het kader van In voor Mantelzorg zijn in 80 organisaties medewerkers, mantelzorgers en cliënten een jaar lang enthousiast aan de slag gegaan om hun samenwerking te versterken onder het motto ‘Verder in samenwerking’. Dat deden ze in de ouderen-, gehandicapten-, thuiszorg, in de GGZ, in ziekenhuizen en revalidatiecentra en in samenwerking met andere eerstelijnsorganisaties, welzijnswerk, steunpunten mantelzorg en gemeenten. Veranderingen zijn doorgevoerd in de structuur en cultuur van hun organisatie en ze gaan ermee verder.

Benaming mantelzorg

De benaming ‘mantelzorg blijkt niet altijd aan te slaan in de praktijk. Sommige organisaties geven de voorkeur aan ‘naasten’, in andere gevallen aan ‘familie’ of ‘netwerk’. Bij de benaming is het van belang dat het niet alleen gaat over de eerste contactpersoon van de cliënt. Leg de focus op het hele informele netwerk. Zo wordt duidelijk welke bijdrage iedereen levert of kan leveren.

Downloads