Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Meetinstrument

Module Medicatiebeoordeling

Gepubliceerd op: 01-09-2019

In 2019 is de ‘Module Medicatiebeoordeling’ gepubliceerd, als onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

In de Richtlijn uit 2012 werd uitgegaan van een medicatiebeoordeling bij mensen van 65 jaar en ouder die 5 of meer geneesmiddelen gebruiken met bepaalde risico’s. Dit blijkt echter niet doelmatig. Daarom wordt nu uitgegaan van een medicatiebeoordeling bij cliënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen. Als de zorgmedewerker risico’s of problemen signaleert, kan zij dit aangeven bij de arts of apotheker. Die kunnen het initiatief nemen voor een medicatiebeoordeling. Of een medicatiebeoordeling wordt gedaan hangt af van nut en noodzaak (indicatie); het is niet gekoppeld aan een bepaalde termijn.

Bekijk de Module Medicatiebeoordeling (pdf, 2019) op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Zie voor meer informatie over Polyfarmacie en medicatiebeoordeling ook FTO-materiaal, IVM.