Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Lesmateriaal

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

hetpon.nl

Lesbrief over samenwerking met mantelzorgers

Gepubliceerd op: 06-07-2017

Het afbouwen van vrijheidsbeperking geeft medewerkers vaakeen gevoel van onveiligheid en ongerustheid.Om medewerkers bewust te maken van vrijheidsbeperkingen en omhet zoeken naar alternatieven te stimuleren, kun jegebruik maken van:

Voor (leerling)helpenden en verzorgenden. Hoofdstuk 2 gaat over in gesprek gaan met de mantelzorger over de levensgeschiedenis van de cliënt. Als je methodisch werkt zie je vanzelf een aantal momenten waarop het logisch is om met familie te overleggen. U kunt de lesbrief 'Leerzame ontmoetingen' vinden op de website van Het Pon.

Ga naar

Hetpon.nl

Je kan de lesbrief 'Leerzame ontmoetingen' vinden op de website van Het Pon.