Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Soort

Kennisbundel

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geactualiseerd

Gepubliceerd op: 01-07-2021

Op 1 juli 2021 is de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Samen met de handboeken met de indicatorensets voor meetjaar 2021 zijn ze opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd vastgesteld in 2017. De centrale doelstelling van het kwaliteitskader is nog steeds ‘Samen leren en ontwikkelen’.

Het verschil met de versie van 2017 is dat er destijds nog verschillende ontwikkelopdrachten beschreven stonden voor de sector, om daadwerkelijk invulling te geven aan kwaliteit. Deze ontwikkelopdrachten zijn inmiddels afgerond en verwerkt in de geactualiseerde versie van het kader.

Wat is er verder veranderd?

De tekst van het kwaliteitskader is opgefrist en hier en daar opnieuw geordend. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht; wel zijn de aanpassingen doorgevoerd die voortvloeien uit de afgeronde ontwikkelopdrachten of andere besluiten die de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg genomen heeft in de afgelopen jaren.

Handboeken 2021

Ook de handboeken voor meetjaar 2021 zijn gereed en opgenomen in het Register van het Zorginstituut. Voor meetjaar 2021 kun je vanaf 1 januari 2022 starten met het meten van de indicatorensets. De indicatorensets zijn niet gewijzigd ten opzichte van het afgelopen meetjaar; wel zijn op sommige plekken meetinstructies verhelderd of aangevuld.

Wat is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan gewerkt wordt in verpleeghuizen. Het kwaliteitskader heeft meerdere doelen. Het laat op de eerste plaats zien wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het helpt hen om een weloverwogen keuze te maken voor een zorgorganisatie. Ten tweede stimuleert dit kader zorgorganisaties en hun zorgprofessionals om samen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning continu te optimaliseren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde is dit kader de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.