Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

10 tips voor een goede samenwerking

Hoe zorg je dat je wijkgericht werkt, waarbij je de wensen en behoeften van je cliënt helpt afstemmen op het aanbod in de wijk? Deze 10 tips uit de praktijk helpen je op weg.
Deze 10 tips zijn afkomstig van professionals in de wijk, die werden geïnterviewd voor de Infographic ‘Wie is wie in de wijk?’ (pdf, 2016). Lees hun tips voor een goede samenwerking:

1. Zorg voor persoonlijk contact

tips samenwerken in de wijk'Zoek elkaar op, elkaar een keer zien zorgt voor een betere samenwerking.' - generalist wijkteam

2. Wees open naar elkaar

'Neem de moeite om elkaars taal te spreken en besef dat succesvolle samenwerking voortkomt uit samen doen en open met elkaar bespreken wat goed en fout gaat.' - sociaal werker

3. Speel in op wat je ziet

'Als wmo-consulent kom je bij iemand thuis om een melding te bespreken en de vraag achter de vraag te duiden. Hierdoor kun je ook andere zaken, zoals eenzaamheid, signaleren.' - wmo-consulent

4. Neem een actieve houding aan

'Neem een actieve houding aan en ga zelf op zoek naar samenwerking. Begin klein en zoek elkaar op. Iedere vorm van samenwerking kan je in de toekomst meer bieden.' - medewerker woningbouwcorporatie

5. Signaleren doe je samen

'Als wijkverpleegkundige heb ik een rol in de signalering, maar ik niet alleen. Daarom werk ik aan mijn contacten met bijvoorbeeld de wijkagent, maar ook de apotheker.' - wijkverpleegkundige

6. Breng zorgmijders in beeld

'Een klein deel van de thuiswonende ouderen houdt het contact af met zorgverleners, de zogeheten zorgmijders. Wij bellen patiënten boven de 75, als we ze niet kennen. Soms zetten we naar aanleiding van dat gesprek iemand vanuit welzijn in of een wijkverpleegkundige.' - huisarts

7. Schuif aan bij bestaand overleg

'Bij ons in Zandvoort heeft iedere huisartsenpraktijk een vast contactpersoon vanuit Stichting Pluspunt, waar ik ouderenadviseur ben. Die contactpersoon gaat na of er vaste overlegmomenten zijn waar we bij aan kunnen sluiten. Bij één van de praktijken drinken ze bijvoorbeeld altijd om 10:30 uur koffie en daar kunnen we gemakkelijk even aanschuiven.' - ouderenadviseur Stichting Pluspunt

8. Kijk per persoon wat nodig is

'Kijk goed wie er voor je zit en wat deze persoon nodig heeft. Wees nieuwsgierig naar wat er achter een probleem zit. Sommige mensen willen wel graag meer sociale contacten, maar vinden ze de eerste stap zetten heel moeilijk. Het doorverwijzen naar een leuke activiteit is dan niet voldoende. Ik ga soms een paar keer mee naar de activiteit om een cliënt een veilig gevoel te geven.' - ambulant begeleider

9. Meer samenwerking met het buurtteam

'Soms is fysiotherapie niet of veel minder nodig als een oudere meer naar een buurthuis of een wandelgroep zou gaan. Sociaal werkers uit het buurtteam kunnen dit bevorderen. Door samen te werken met het buurtteam kun je hierin meer bereiken.' - geriatrisch fysiotherapeut

10. Buurtapp met organisaties voor senioren

'In verschillende wijken in Utrecht wordt verbinding gelegd tussen de verschillende partijen en organisaties. Zo is er een buurtapp voor senioren waar alle partijen en buurtbewoners op zijn aangesloten. Op deze manier kunnen we elkaar beter vinden en samenwerken of doorverwijzen.' -  leefstijladviseur

De Infographic ‘Wie is wie in de wijk?’ (pdf, 2016) laat zien wie de belangrijkste spelers in de wijk zijn en wat hun taken zijn. Het is een handig hulpmiddel om met collega’s of collega-organisaties na te gaan hoe de situatie in de wijk is ingevuld. Wie doet wat? Liggen er kansen voor nieuwe samenwerkingen of zijn er dubbelingen in taken? De infographic is een handig hulpmiddel om hierover het gesprek aan te gaan.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]