Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Wetgeving langdurige zorg

Hoe is de langdurige zorg in Nederland georganiseerd? Lees meer over de wetgeving en de uitgangspunten. 

De langdurige zorg is geregeld in vijf wetten:

 • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 • de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • de Jeugdwet (gemeente)
 • de Participatiewet 

De wetten regelen twee uitgangspunten in de langdurige zorg:

1. Mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig

De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ondersteuning krijgen ze in de eerste plaats van familie of anderen in de directe omgeving. Maar ook de gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden, bijvoorbeeld begeleiding of huishoudelijke ondersteuning. Via de zorgverzekering is er medische zorg thuis mogelijk, bijvoorbeeld verpleegkundige zorg.

2. Voor de meest kwetsbare mensen blijft de zorg toegankelijk

Heeft iemand blijvend behoefte aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg komt uit de Wet langdurige zorg.

Handige overzichten

 • Op de website van V&VN vind je meer informatie over de verschillende wetten waarmee verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te maken krijgen in hun werk. Wet en regelgeving | V&VN (venvn.nl)
 • In de infographic 'Wie en wat hoort bij welke zorgwet?' vind je 3 overzichten: 
  • Wie en wat hoort bij welke zorgwet?
  • Wie verzekert wat?
  • Waar vind ik wat? (websites van instanties)

Download Wie en wat hoort bij welke zorgwet? (pdf, januari 2020, gecheckt 2022)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.