RSS 2.0
Home Thema's Probleemgedrag Verbeteren Stappenplan probleemgedrag

Probleemgedrag

Stappenplan probleemgedrag

Probleemgedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak, gericht op de onderliggende problematiek.

In de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso wordt gesproken over vier verschillende behandelingen.

 • Behandeling van lichamelijke factoren of de aanpassing van medicijngebruik.
 • Psycho-sociale begeleiding en behandeling.
 • Behandeling met psychofarmaca.
 • Middelen of maatregelen.

Methodisch stappenplan

Gebruik van een stappenplan biedt handvatten voor de behandeling van probleemgedrag.

Stappenplan Probleemgedrag

 • Stap 1 - Voorbereiding: afspraken maken
  In deze stap bepaalt u samen met uw teamgenoten welke cliënt u met het stappenplan gaat ondersteunen. Ook bepaalt u wie informatie heeft over mogelijke oorzaken van het probleemgedrag.Afspraken maken is een onderdeel van het Stappenplan; een lijstje met ‘Wie wat wanneer’ doet is onderdeel van deze stap
 • Stap 2 - De probleemsituatie in kaart brengen: informatie verzamelen
  Informatie verzamelen kan met behulp van een voorbeeldschema, waarmee u kunt bespreken en onderzoeken welke aspecten van de cliënt of de omgeving in kaart gebracht moeten worden, hoe dat gebeurt en wie dat doet.
 • Stap 3 - De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen: resultaten
  In een bijeenkomst lichten alle personen, die een bijdrage hebben geleverd, hun bevindingen toe; gedetailleerde informatie wordt vooraf toegestuurd. Iedereen kan over en weer vragen stellen. Eén persoon schrijft de belangrijkste bevindingen op.
 • Stap 4 - Begrijpen van het gedrag (Begrijpen)
  In deze stap worden alle mogelijke factoren (oorzaken en gevolgen) genoteerd en met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een overzicht van factoren en de relaties daartussen.
 • Stap 5 - Wat wil je bereiken (Doelen)
  In probleemsituaties bestaan vaak meerdere mogelijkheden tot verbetering. Idealiter verdwijnt het probleemgedrag (de probleemsituatie) helemaal. Maar dat is niet altijd haalbaar. Soms moet overwogen of gestreefd worden naar een verminderde frequentie of naar minder ernstig (verstorend) probleemgedrag. Soms zult u op onderdelen van het gedrag focussen, soms op specifieke situaties waarin het gedrag voorkomt. Hoe scherper het doel, des te specifieker kunnen de interventies zijn.
 • Stap 6 - Bedenk wat je gaat doen
  Stap 4 (begrijpen) en stap 5 (doelen) geven richting aan de te kiezen interventies. De interventies volgen dus logisch uit het beeld van het probleem en er mag verwacht worden dat de interventies leiden tot de gestelde doelen. Bij deze stap is het daarom belangrijk dat – onafhankelijk van wie de interventie(s) precies bedacht heeft/hebben – degenen die bij stap 4 en 5 betrokken waren, ook betrokken zijn bij het kiezen van de interventies.
 • Stap 7 - Uitvoeren
  Voor het team, maar ook voor anderen, is het belangrijk dat de interventies concreet vertaald worden in gedrag van betrokkenen. Hoe moet je concreet handelen in het algemeen of in specifieke probleemsituaties? De overdracht van hoe gehandeld moet worden is uiteraard belangrijk. Iedereen van wie iets wordt verwacht, moet geïnformeerd worden.
 • Stap 8 - Bekijken van resultaten, ervaringen delen
  Systematisch/methodisch werken staat of valt met terugkoppeling van de resultaten. De belangrijkste vraag is immers of de interventie die uitgevoerd wordt effect heeft gehad. Daarbij kan het belangrijk zijn om de resultaten te objectiveren. Dat wil zeggen dat u de resultaten meet en afzet tegen vooraf geformuleerde verwachtingen.
 • Stap 9 - Trek conclusies
  Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken. Die conclusie kunnen verschillende vormen aannemen, variërend van 'het is gelukt, we zijn klaar en we weten hoe we de resultaten kunnen vasthouden' tot aan 'het heeft niet gewerkt en we moeten nog eens beoordelen of we de probleemsituatie wel goed hebben begrepen (of beschreven). Op basis van de getrokken conclusies, onderneemt u vervolgacties: afsluiten, doorgaan, terug naar een eerdere stap.

Lees meer

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code