Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mantelzorg

Witboek Actiz over ouderen, zorg en wonen 19/06/2020

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders, dat is de boodschap van Actiz bij het Witboek Ouderen, zorg en wonen. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woonzorgvormen maken het onderwerp actueel én explosief.

Voorkant witboek Ouderen, zorg en wonenDe huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen om ingrijpen van de landelijke politiek en om acties van publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. In het witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Daarbij worden de feiten, cijfers en trends van commentaar voorzien door verschillende betrokken deskundigen.

Download Witboek Ouderen, zorg en wonen (pdf)

Intensieve samenwerking nodig

Om ouderen in de toekomst verantwoord te kunnen laten wonen, waar nodig met passende zorg, is het noodzakelijk dat partijen op landelijk niveau intensief samenwerken op de beleidsterreinen zorg, wonen en welzijn. Op lokaal en regionaal niveau zijn gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties aan zet om ouderen thuis optimaal te ondersteunen. 

Niet terug naar verzorgingshuizen

De uitdaging is om verpleeghuiszorg buiten het verpleeghuis aan te gaan bieden. - Rick Hogenboom, bestuurder De Posten

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, zegt in het witboek nadrukkelijk dat het niet de bedoeling is om terug te gaan naar de verzorgingshuizen. Den Haan: ‘Er is echt sprake van een nieuwe generatie ouderen. Zij willen niet terug naar de oude situatie. We moeten ouderen vooral vragen naar hun woon- en leefbehoeften. Van daaruit kun je gaan ontwikkelen en bouwen en neem je hun zorgbehoefte mee.’

Veranderingen nodig in driehoek

Er zijn wel veranderingen nodig om de nieuwe generatie ouderen te huisvesten met de juiste zorg. De driehoek gemeente, zorgorganisatie en woningcorporatie werkt nog te weinig structureel samen. Den Haan: ‘De landelijke overheid moet zorgen dat drempels op het gebied van financiering en wet- en regelgeving verdwijnen. Dan is de driehoek op lokaal of regionaal niveau in staat om een passende woon-en leefvisie te maken en die ook succesvol te vertalen naar de praktijk.’

Samenleving moet in actie komen

Nadenken over het meest ideale reisgezelschap voor ouderen op hun reis van het ouder worden. - Monique Cremers van De Zorgcirkel

De samenleving zal zelf ook in actie moeten komen, stelt Monique Cremers, bestuurslid bij ActiZ-lidorganisatie de Zorgcirkel in het Witboek. ‘Als je het zwart-wit stelt, doen we in Nederland nu niets aan ouderenzorg tot er een crisis uitbreekt. Dan moet ineens alles anders. We moeten daarom vroegtijdig nadenken over hoe we oud willen worden, welke keuzes we daarbij hebben, welke partijen ons daarbij kunnen helpen en welke verantwoordelijkheden we daar zelf in hebben. Wanneer thuis wonen het uitgangspunt is, moeten we hier heel snel mee aan de slag.’

Voorbeelden van alternatieve woonvormen

In het witboek staan voorbeelden van alternatieve woonvormen en mogelijke scenario’s genoemd. Daarbij is aandacht voor de noodzaak van aanpassingen in de woning en het gebruik van techniek, als voor het aanpassen van de woonomgeving. In het laatste geval is een koppeling tussen wonen, welzijn en zorg noodzakelijk.

Naar het Witboek Ouderen, zorg en wonen (pdf)

Lees meer over wonen, zorg en welzijn voor ouderen op de website BeterOud.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.