Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Persoonsgerichte zorg

Zelfmanagement ondersteunen vanuit de thuiszorg 13/05/2020

Hoe ondersteun je als thuiszorgmedewerker jouw cliënt bij zelfmanagement en eigen regie? In de werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’ gingen vijf thuiszorgteams aan de slag met zelfmanagementinterventies en kwamen tot 11 inzichten.

Oudere man in woonkamerZelfmanagement en zelfredzaamheid van mensen met een langdurige zorgvraag staan volop in de aandacht. Jezelf kunnen redden, terwijl je last hebt van bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet, moedeloosheid, frustratie en rouw, vraagt om andere begeleiding. Hoe kun je als professional worden toegerust om hierop in te spelen? Hoe besteed je op een positieve manier aandacht aan zingeving en het vergroten van veerkracht? Met die vragen gingen vijf thuiszorgteams aan de slag in de Zorg voor Beter-Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn. 

Ga naar het eindproduct Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn (pdf)

Opzet van de werkplaats

Aan de werkplaats deden vijf teams van drie thuiszorgorganisaties mee. De deelnemers bestonden uit zorgverleners, wijkverpleegkundigen en verzorgenden die een grote rol hebben in de ondersteuning van zelfmanagement bij cliënten en het vormgeven daarvan met hun teams. Ook namen staffunctionarissen deel, zoals een kwaliteitscoach en kwaliteitsverpleegkundigen en was een expertgroep betrokken. Elk team ging aan de slag met twee interventies, die zij kozen uit een overzicht van zelfmanagementinterventies (pdf), waaronder: Positieve Psychologie Interventies en Samen Beslissen.

Casus samen beslissen in de thuiszorg

Gesprek tussen man en vrouw op bankGerrit is 88 jaar en leeft in een eengezinswoning in de stad. Hij ontvangt twee keer per dag thuiszorg. Gerrit heeft diabetes en de ziekte van Parkinson. Door de Parkinson kan hij zelf moeilijk zijn insuline toedienen. In het verleden is uitvoerig bekeken of hij dit zelfstandig kan doen. De wil was er wel, maar het bleek niet mogelijk. Gerrit ontvangt dus langdurig zorg, zonder uitzicht op verbetering. Zijn bloedsuikers zijn vaak ontregeld, hierdoor moet hij vaker insuline spuiten. De wijkverpleegkundige gaat met Gerrit in gesprek om de zorg te evalueren. 

Deze casus werd gemaakt door deelnemers aan de Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn.

Eindproduct: 11 inzichten van thuiszorgteams

De werkplaats leidde tot 11 inzichten in zelfmananagementondersteuning, gegroepeerd in 5 thema's:

Thema 1: Zelfmanagement ondersteunen bij cliënten

 • Inzicht 1: voer het gesprek over de drempels van zorgverleners om zelfmanagement bij de cliënt te ondersteunen.
 • Inzicht 2: rust medewerker toe met de juiste gespreksvaardigheden en coach ze in de praktijk.
 • Inzicht 3: oprecht contact maken met de cliënt en het zelfmanagement van de cliënt in kaart brengen. Het team meekrijgen waarom zelfmanagement van belang is.

Thema 2: Het team meekrijgen waarom zelfmanagement van belang is

 • Inzicht 4: je team neem je mee door aandacht te besteden aan het ‘waarom’ van zelfmanagementondersteuning.
 • Inzicht 5: gebruik praktijksituaties of voorbeelden om zelfmanagementondersteuning te bespreken.
 • Inzicht 6: ga laagdrempelig in gesprek over zelfmanagementondersteuning in het team.

Thema 3: Keuze maken voor passende zelfmanagementinterventies

 • Inzicht 7: samen interventies voor zelfmanagement kiezen.
 • Inzicht 8: niet teveel interventies tegelijk doen, maar wel de samenhang kennen.

Thema 4: Aandacht en ruimte hebben voor teamontwikkeling en zelfmanagement

 • Inzicht 9: creëer tijd en ruimte om te mogen groeien.
 • Inzicht 10: structureel aandacht hebben voor teamontwikkeling en zelfmanagementondersteuning.

Thema 5: Invulling geven aan zelfmanagementondersteuning binnen de kaders van de organisatie

 • Inzicht 11: maak binnen de kaders je eigen verhaal en evalueer

In het eindproduct lees je per thema de inzichten en praktijkervaringen van de thuiszorgteams. Ook zijn per interventie inzichten en tips gebundeld. 

Download het eindproduct Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn (pdf)

Informatie over de werkplaats

De werkplaats zelfmanagement vond plaats van mei 2019 tot en met december 2019. De deelnemende teams kregen individuele ondersteuning van adviseurs van Vilans. ZonMw financierde de werkplaats. De deelnemers werden begeleid door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg.

Lees meer over de Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn op deze website  

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.