Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Hygiëne

Welzijn op Recept - juist nu 30/07/2020

Het coronavirus en de lockdown hebben invloed op onze mentale gezondheid. De huisarts ziet meer mensen met klachten als stress, angst en somberheid. Niet altijd hoeft er gekozen te worden voor een medische oplossing. Deelname aan sociale activiteiten kan ook een remedie zijn.

Onderzoeken laten een stijging zien van psychosociale en psychische klachten door sociale ongelijkheid, angst voor besmetting, buiten de boot dreigen te vallen, wegvallen van dagbesteding, eenzaamheid, schulden en armoede. Dit overkomt jong en oud. De huisarts ziet een toename van consulten over klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst en somberheid.

Deelname aan sociale activiteiten 

Studies hebben aangetoond dat psychosociale problematiek niet altijd verholpen hoeft te worden door medische of psychologische ondersteuning. Doorverwijzing naar een welzijnscoach, die met de cliënt gaat kijken naar passende activiteiten, kan ook een effectieve oplossing zijn. Meedoen aan een activiteit verlegt de aandacht van klachten naar wat iemand nog wél kan en waar hij plezier in heeft. Voorbeelden zijn: creatieve activiteiten, samen eten, vrijwilligerswerk en sport en bewegen.

Welzijn op recept in coronatijd

Ook in coronatijd is Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing. Maar deze verwijzing komt niet vanzelfsprekend tot stand. Huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en voorliggende voorzieningen hebben elkaar nodig. Van professionals vraagt het een investering in nieuwe vormen van ondersteuning en nieuwe samenwerkingsrelaties en het achterwege laten van medische oplossingen. Zorg en welzijn verschillen van elkaar in aanpak en communicatiestijl. En door de coronacrisis is de werkwijze ook nog eens veranderd. Dit kan de samenwerking bemoeilijken. Wil je weten wat er is veranderd en hoe Welzijn op Recept nu werkt? Bekijk de infographic en de daarbij horende Q&A over Welzijn op Recept.

Extra inzetten op welzijn

De makers willen met de infographic en Q&A zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren om juist in deze tijd extra in te zetten op het welzijn van inwoners en daarbij gebruik te maken van Welzijn op Recept. De infographic en Q&A zijn een gezamenlijk product van het ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgbelang Gelderland en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Meer informatie op welzijnoprecept.nl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.