Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Naar voldoende woonzorgvormen ouderen 12/10/2020

Er moet door gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties nog veel werk worden verzet om te komen tot voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Die conclusie trekt de Taskforce Wonen en Zorg op basis van een nulmeting.

Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer (al dan niet alleenstaand) zelfstandig wonen. Eén ding is zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

De Taskforce Wonen en Zorg heeft daarom de handen ineen geslagen, omdat een gezamenlijke aanpak nodig is om de komende jaren voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere kwetsbare groepen te organiseren. De Taskforce Wonen en Zorg is een gezamenlijk initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK.

Nulmeting staat op de kaart

Uit de nulmeting die in juli is gedaan, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde gemeenten beschikt over een woonzorganalyse, ongeveer een derde beschikt over een woonzorgvisie en bij twee derde van de ondervraagde gemeenten zijn er tussen de gemeenten en de woningcorporaties afspraken gemaakt over wonen, welzijn en zorg. De uitkomsten van het onderzoek staan ‘op kaart’ op de website van de Taskforce. De Taskforce roept gemeenten op om die informatie te gebruiken om van elkaar te leren.

“Het is niet mogelijk om voor iedereen de juiste woning te bouwen. Dus hoe worden de meeste mensen veilig oud in hun eigen woning? Hoe kunnen we ze daarbij ondersteunen?” (gemeente)

Stappenplan

Het onderzoek brengt verschillende stappen van gemeenten in kaart: de woonzorganalyse (stap 1), de woonzorgvisie (stap 2) en prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg (stap 3). Daarnaast heeft de Taskforce met het onderzoek inzicht gekregen in toonaangevende voorbeelden van woonzorginitiatieven (stap 4). Tot slot maakt het onderzoek inzichtelijk welke knelpunten partners ervaren en welke hulpvragen zij hebben bij de realisatie van duurzame woonzorgoplossingen (stap 5). 

Knelpunten

De volgende knelpunten zijn door het onderzoek in kaart gebracht:

  • Tekort aan passende woonzorgvormen 
  • Onvoldoende inzicht in de vraag naar woonzorgvormen 
  • Samenwerken is noodzakelijk maar ingewikkeld 
  • Te weinig locaties beschikbaar 
  • Complexe financierbaarheid van woningen met zorg 

Professionals in de wijk kunnen problemen signaleren

Voor professionals in de wijk zijn deze ontwikkelingen ook van belang. Zij kunnen bijvoorbeeld met een cliënt bespreken of ze al nagedacht hebben over oud worden in de wijk en hun woonwensen. Zij kunnen knelpunten signaleren en die overdragen aan het sociaal wijkteam, de gemeente of woningbouwvereniging.

Lees hier meer over de Taskforce wonen en zorg.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.