Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken 27/07/2020

De gezondheid van burgers is gebaat bij sterke netwerken in de wijk. Zeker tijdens een moeilijke periode als de coronacrisis en de nasleep daarvan. Hoe zet je succesvol een wijknetwerk op? De toolbox 'Succesvol samenwerken in wijknetwerken' biedt praktische instrumenten en methodieken. 

Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen nodig in crisistijd, ze zijn altijd van groot belang voor ons welbevinden. Een actief wijknetwerk kan het gevoel van welbevinden in de wijk bevorderen. Wat is een wijknetwerk? Een breed netwerk van burgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en financiers in een wijk, buurt of dorp. Samen organiseren zij activiteiten voor een levendige en gezonde wijk. Het uitgangspunt is positieve gezondheid, waarbij de nadruk ligt op eigen regie van inwoners en gezondheid in plaats van ziekte.

4 fasen van netwerkontwikkeling

Hoe geef je een wijknetwerk vorm? De toolbox 'Succesvol samenwerken in wijknetwerken' is ingedeeld naar 4 fasen van netwerkontwikkeling. Deze fasen (de 4 v's) kun je als leidraad gebruiken om een wijknetwerk op te bouwen: 

  • netwerk verkennen
  • netwerk vormgeven
  • netwerk verdiepen
  • netwerk verankeren

Je hoeft deze vier stappen niet chronologisch te doorlopen. Geen enkele wijk of situatie is hetzelfde, kies wat bij jouw wijk of situatie past. Met vragen, instrumenten en kennisproducten krijg je inspiratie om zelf aan de slag te gaan met jouw netwerk.

Samenwerkingspartners toolbox

De kennis en ervaringen die geleid hebben tot de toolkit zijn opgedaan in het project ‘Een Sterk Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs Samen!’. Een onderzoeksproject van HAN University of Applied Sciences, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg KOH, Radboudumc afdeling IQ healthcare en Eerstelijnsgeneeskunde. Het project is gefinancierd door het ministerie van VWS.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.